CJAS Buzău anunță noile termene de raportare a serviciilor medicale

23 octombrie 2019 | 0 comentarii |

În luna noiembrie, raportarea în SIUI a serviciilor aferente lunii octombrie, vor fi raportate după un nou calendar, aprobat de președintele CNAS.

 

CJAS Buzău anunță furnizorii de servicii care se află în relații contractuale cu instituția, că raportarea serviciilor aferente lunii octombrie se va face potrivit noului calendar aprobat în data de 17.10.2019, configurate în PIAS.

Astfel, în perioada 01-20 noiembrie vor fi raportate serviciile din asistența medicală primară, iar rescipțiile medicale pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate, vor fi raportate în perioada 08-20 noiembrie.

În intervalul 01- 30 noiembrie se vor raporta serviciile medicale prestate de unitățile sanitare cu paturi; cele prestate în ambulatoriile de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare; serviciile din asistența de medicină fizică și de reabilitare în sanatorii, inclusiv în sanatorii balneare; îngrijirile medicale și îngrijirile paliative la domiciliu, consultațiile de urgență la domiciliu și activitățile de transport sanitar neasistat.

Începând cu 5 noiembrie, până la sfârșitul lunii, se vor raporta serviciile medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice și paraclinice și programele naționale de sănătate.

În perioada 8 – 30 noiembrie vor fi raportate serviciile de specialitate pentru medicina dentară și dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale, în ambulatoriu.

Pentru ceilalți furnizori, termenele de raportare rămân nemodificate.

 


Adaugati un comentariu


 

*