Bani mai mulți de la CNAS, pentru medicii de familie

2 iulie 2019 | 0 comentarii |

În semestrul al II-lea al acestui an, chiar dacă furnizorii vor oferi servicii medicale tot pe acte adiționale, contractele cu CNAS vor cuprinde și o serie de noutăți, care vizează aproape toate categoriile de furnizori și care sunt prevăzute în Contractul-cadru valabil până la 31 decembrie.

 

Este clar, serviciile medicale contractate de CNAS se vor acorda pe acte adiționale pe tot parcursul acestui an. Dacă până luna trecută se credea că prelungirea adiționalelor va fi făcută până în septembrie, acum e oficial, serviciile medicale vor funționa pe adiționale până la 31 decembrie. Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) anunță că, începând cu 1 iulie, a demarat o nouă sesiune de contractare a serviciilor medicale cu furnizorii noi, care doresc să intre în contract cu instituția, precum și de prelungire a contractelor cu furnizorii de servicii medicale deja aflați în contract. Noii furnizori vor transmite caselor județene cu care doresc să intre în contract, până la data de 9 iulie inclusiv, documentele necesare contractării, semnate pe fiecare filă, atât pe suport electronic cât și pe suport letric.

De la aceeași dată intră în vigoare și o serie de noutăți în aplicarea Contractului-cadru, între care majorarea punctului per capita și per serviciu pentru medicii de familie, ca urmare a repetatelor amenințări ale acestei categorii profesionale de a renunța la contractele cu CNAS și de a părăsi sistemul, și așa într-o criză cronică de doctori, mai ales în mediul rural.„Pentru a veni în sprijinul acoperirii nevoilor de sănătate ale asiguraților, CNAS a propus o serie de modificări menite să transpună, în actele normative, acele noutăți care sunt necesare pentru buna desfășurare a activității în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate”, se precizează într-un comunicat remis de Biroul de Presă al CNAS.

 

Astfel, la nivelul tuturor caselor județene de asigurări se încheie, în aceste zile, acte adiționale de prelungire a contractelor aflate deja în derulare, valabile până la sfârșitul anului, dar pentru care vor fi reanalizați indicatorii care au stat la baza contractului inițial, cât și contracte noi, cu furnizorii care până acum nu au oferit servicii medicale decontate de CNAS, în care vor fi incluse și noile modificări intrate în vigoare de la 1 iulie.

Conform noilor reglementări, pentru medicii de familie se majorează valoarea minim garantată a punctelor per capita cu aproximativ 34%, iar cea a punctelor per serviciu cu 25%, astfel că acestea vor urca la 7,8 lei, respectiv 3,5 lei, ceea ce va aduce acestei categorii profesionale venituri mai mari pentru activitatea prestată în folosul pacienților. Tot la nivelul medicinei primare se introduce un nou serviciu, constând în eliberarea unui document de atestare a gravidității pentru femeile însărcinate beneficiare ale pachetului minimal, astfel încât acestea să poată beneficia ulterior de pachetul de servicii medicale de bază, pe toată durata sarcinii și lehuziei.

În același timp, pentru asistența medicală clinică de specialitate din ambulatoriu, noile reglementări prevăd că punctajul aferent serviciilor de sănătate conexe actului medical, care pot fi raportate de medicul cu specialitatea psihiatrie pediatrică, se dublează, de la 180 în medie pe zi, la 360 în medie pe zi, ceea ce va oferi pacienților posibilitatea de a beneficia de sprijinul psihologilor în terapia pe care o urmează.

 

Modificările vizează și sectorul asistenței medicale paraclinice din ambulatoriu unde, începând cu 1 iulie, se trece de la regularizarea trimestrială a sumelor contractate de furnizorii de servicii la regularizarea lunară, astfel încât fondurile neutilizate de unii furnizori să poată fi redistribuite, printr-un act adițional, către furnizorii cu adresabilitate mai ridicată și care și-au epuizat valoare de contract înainte de a putea oferi servicii tuturor pacienților care le-au solicitat și care au dreptul de a beneficia, de analize și investigații decontate de CNAS.

În domeniul asistenței medicale spitalicești, contractul-cadrul prevede extinderea pachetului de servicii medicale acordate în regim de spitalizare de zi, conform propunerilor formulate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, iar tariful pe caz ponderat (TCP) a fost majorat pentru unele spitale cu 15% până la 40%.

Totodată, valabilitatea biletelor de trimitere s-a majorat de la 30 la 90 de zile calendaristice pentru toate bolile cronice, în scopul creșterii accesului asiguraților la serviciile medicale clinice și paraclinice din ambulatoriu, inclusiv pentru cele de îngrijiri paliative.

În ceea ce privește îngrijirile medicale și cele paliative acordate la domiciliu, noile prevederi dublează numărul de zile de îngrijiri la domiciliu de care poate beneficia un asigurat, de la 90 la 180, astfel că acesta va putea beneficia de 90 de zile îngrijiri medicale la domiciliu şi 90 de zile îngrijiri paliative la domiciliu, în ultimele 11 luni.

Detalii despre Ordinul comun al MS și CNAS privind prelungirea aplicării Normelor metodologice până la 31 decembrie 2019 pot fi accesate AICI.

 

 


Adaugati un comentariu


 

*