S-a dublat termenul de valabilitate pentru Cardul european de sănătate

15 martie 2019 | 0 comentarii |

Potrivit unui act normativ publicat în Monitorul Oficial, perioada de valabilitate a „pașaportului european de sănătate” s-a mărit de la unul la doi ani. 

 

Perioada de valabilitate a cardului european de sănătate se dublează, conform unui act normativ care se aplică începând cu această săptămână. „În Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 192, din data de 11.03.2019, a fost publicată Legea nr. 45/2019, pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Astfel, începând cu data intrării în vigoare a actului normativ, adică odată cu publicarea în Monitorul Oficial, s-a modificat termenul de valabilitatea al cardului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv, acest termen s-a majorat de la 1 an (vechea reglementare) la 2 ani de la data emiterii”, explică Radu Vîlculescu, purtătorul de cuvânt al CJAS Buzău.

Măsura prelungirii valabilității „pașaportului de sănătate” ce poate fi folosit, în caz de ședere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene (UE), de către persoanele asigurate în țara noastră, a fost luată pentru a alinia valabilitatea documentelor emise în România cu cea a documentelor emise în alte state comunitare.

 

Cardul european de asigurat este documentul care conferă titularului dreptul la prestații medicale necesare în cadrul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene. Documentul se eliberează la cererea persoanei asigurate, de casa teritorială de asigurări de sănătate în evidența căreia se află asiguratul, pentru deplasări pe o perioadă mai scurtă de șase luni în afara granițelor României și este valabil numai pe teritoriul statelor membre UE.

Pot beneficia de card european de asigurat toți cetățenii români care au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din țara noastră și fac dovada achitării la zi a contribuției. Cardul european de asigurat conferă dreptul de a beneficia de asistența medicală necesară în cursul unei șederi temporare (maxim șase luni) într-un stat membru al UE, dar nu acoperă situația în care asiguratul se deplasează într-un stat membru UE în scopul de a beneficia de tratament medical pentru afecțiuni preexistente deplasării.

Cardul european de asigurat nu este obligatoriu, iar trecerea frontierei nu este condiționată de prezentarea acestuia.

Atenție! Potrivit legii, persoanele asigurate în sistemul public de sănătate din țara noastră pot utiliza cardul european de sănătate numai pe teritoriul statelor membre UE, nu și în România.

O majorare a perioadei de valabilitate a cardului european de sănătate a avut loc și în 2016, când valabilitatea acestuia a fost mărită de la șase luni la un an.

 


Adaugati un comentariu


 

*