Noi dispoziții pentru furnizorii de servicii medicale

19 decembrie 2018 | 0 comentarii |

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Buzău informează furnizorii de servicii medicale că trebuie să respecte etapele stabilite prin noile Norme Metodologice aprobate de CNAS.

 

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Buzău anunță furnizorii de servicii medicale cu care se află în raporturi contractuale că, potrivit dispozițiilor stabilite prin Normelor Metodologice aprobate prin Ordinul CNAS nr. 1549/29.11.2018 publicat în MO nr. 1036/6.12.2018, etapele acordării serviciilor medicale, în vederea decontării acestora de către CAS, sunt:

1. Se solicită pacientului cardul național de asigurări de sănătate și se tastează pinul doar de către asigurat;

2. În cazul în care pacientul nu poate prezenta cardul, furnizorul de servicii medicale accesează aplicația electronică (PIAS) și listează un exemplar al rezultatului afișat, cu condiția ca pacientul să apară sigurat. În acest caz nu se mai solicită adeverința de asigurat emisă de CAS;

3. În situația în care pacientul nu poate prezenta cardul național de asigurări de sănătate și nici nu apare ca fiind asigurat în urma accesării aplicației (PIAS), furnizorul va trimite persoana în cauză la sediul CAS, în vederea emiterii adeverinței de asigurat.

 

Radu Vîlculescu

Conducerea CJAS Buzău atrage atenția că „doar în situații justificate, în care nu se poate realiza comunicarea cu sistemul informatic în vederea asigurării accesului liber la pachetul de servicii medicale de bază, furnizorii acordă persoanelor asigurate servicii medicale, medicamente, dispozitive, pe baza documentelor prevăzute de art. 11, alin 1 din Normelor Metodologice aprobate prin Ordinul CNAS nr. 1549/29.11.2018”, așa cum a subliniat purtătorul de cuvânt al CJAS Buzău, Radu Vîlculescu.

Acesta a menționat că, spre exemplu, pentru studenți, documentele necesare sunt actul de identitate valabil și adeverința de student.

Pentru un coasigurat, documentele necesare sunt actele de identitate valabile pentru asigurat și coasigurat (copie și original), documente care atestă relația de rudenie sau căsătorie, o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că persoana asigurată are în întreținere persoana coasigurată care nu realizează venituri proprii, precum și dovada de asigurare a persoanei asigurate.

 

Radu Vîlculescu a mai precizat că în sensul prevederilor Normelor Metodologice aprobate prin Ordinul CNAS nr. 1549/2018 publicat în MO nr. 1036/6.12.2018, persoanele care pot avea coasigurați sunt soțul /soția sau copii (care își pot lua în întreținere soțul /soția sau părinții) care sunt încadrați în următoarele categorii de asigurați:

– salariați;

– persoane ale căror drepturi sunt stabilite de legi speciale (ex. veterani de război, revoluționari, etc);

– persoane cu handicap;

– persoane aflate în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă;

– șomerii;

– beneficiari de ajutor social în baza Legii 416/2001;

– pensionarii;

– persoanele care au depus la organul fiscal competent – Declarația Unică.

CJAS Buzău reamintește furnizorilor de servicii medicale că pot solicita lămuriri despre problemele întâmpinate la adresa de e-mail  declaratii2@casbz.ro sau la telefon 0787.718.179, la care Radu George Cristian, funcționar public in cadrul Serv. Evidență Asigurați.

 


Adaugati un comentariu


 

*