Sunt bani pentru dispozitive medicale

7 noiembrie 2018 | 0 comentarii |

CNAS a suplimentat bugetul pe acest segment, astfel că până la sfârșitul anului, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate va deconta toate dispozitivele pentru care buzoienii au recomandare medicală.

 

Radu Vîlculescu

Vești bune pentru pacienții buzoieni care au nevoie de dispozitive medicale pentru a-și duce boala cu care au fost diagnosticați sau pentru a se putea recupera după o intervenție care presupune folosirea temporară a unui astfel de dispozitiv.

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Buzău are suficienți bani pentru a deconta toate dispozitivele medicale de care au nevoie în ambulatoriu pacienții buzoieni. Instituția a primit, în ultima zi a lunii trecute, o suplimentare a bugetului destinat decontării contravalorii dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficinețe organice sau funcționale în ambulatoriu, din Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate (FUNASS).

În calitate de ordonator principal de credite, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a aprobat influențele solicitate de CJAS Buzău în acest sens, iar „în aceste condiții, CJAS Buzău va putea da curs tuturor cererilor formulate de asigurați sau de către aparținătorii acestora  până la sfârșitul acestui an, atât pentru dosarele deja aprobate, cât și pentru solicitările aflate pe listele de așteptare și pentru solicitările care vor fi depuse până la finele anului – pentru care vor fi emise decizii, conform prevederilor legale”, a precizat pentru SănătateaBuzoiană.ro, purtătorul de cuvânt al CJAS, Radu Vîlculescu.

 

Raluca Alexandru

Trebuie subliniat faptul că este primul an care, la nivelul CJAS Buzău se va încheia fără liste de așteptare pentru pacienții care au nevoie de dispozitive medicale, ceea ce va bucura atât pacienții, cât și furnizorii de astfel de dispozitive, pentru că dacă pacienții au garanția că vor putea beneficia de îngrijirea necesară, furnizorii au confirmarea că-și vor primi banii la timp și chiar că pot livra mai multe dispozitive decât au sperat.

Este extraordinar că vom putea să-i ajutăm pe pacienții care au nevoie urgentă de protezare auditivă, vizuală, de membre, de echipamente pentru oxigenoterapie și ventilație, de dispozitive pentru administrarea medicației și alimentației artificiale, de dispozitive de protezare stomii și incontinență urinară, de catetere urinare sau alte dispozitive atunci când au nevoie, nu atunci când se va putea. Acum au posibilitatea să solicite decontarea achiziționării/ închirierii dispozitivelor de care au nevoie, în baza prescripției medicale și a dovezilor necesare la dosarul depus la sediul CJAS, iar noi vom face toate eforturile necesare pentru a emite deciziile de aprobare cât mai repede posibil, astfel încât să scurtăm pe cât posibil timpul de așteptare”, a menționat pentru SănătateaBuzoiană.ro, președintele / director general al CJAS Buzău, av. Raluca Alexandru.

 

CJAS Buzău a emis anul acesta, până la 31 octombrie, 4.302 decizii pentru procurare/ închiriere a unor dispozitive medicale. Pe lista de așteptare se aflau 985 de dosare, înregistrate în perioada 1 decembrie 2017- 31 octombrie 2018, iar acum, solicitanții vor primi dispozitivele medicale de care au nevoie. Mai mult, așa cum a precizat conducerea CJAS, vor putea fi aprobate și solicitările ce vor fi depuse în continuare, până la sfârșitul anului.

Potrivit legislației în vigoare, dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu se acordă pentru o perioadă determinată ori nedeterminată, în baza unei prescripţii medicale, sub forma unei recomandări medicale tipizate, eliberate de medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate. Acestea sunt decontate integral de CJAS la prețul de referină aprobat la nivel național, iar în cazul în care pacientul dorește un dispozitiv care depășește acest preț, suportă doar diferența. Ceea ce trebuie reținut este că dispozitivele medicale decontate de noi corespund normelor europene”, a explicat Raluca Alexandru.

Pentru obţinerea dispozitivului medical, asiguratul, unul din membrii de familie (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), o persoană împuternicită legal în acest sens de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului va depune la Casa de Asigurări de Sănătate în evidențele căreia se află asiguratul beneficiar al dispozitivului medical, un dosar care va cuprinde toate documentele necesare.

 

 


Categorii: Actual, C.A.S., Medici, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*