CJAS Buzău: Angajatorii au obligația să înscrie în declarația lunară 112, salariații proprii și coasigurații acestora

5 martie 2019 | 0 comentarii |

Potrivit ultimelor modificări legislative, doar soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate, pot beneficia de asigurare fără plata contribuţiei.

 

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Buzău informează angajatorii că, potrivit dispozițiilor Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, republicată, art. 224 (1) lit. c), numai soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate, fac parte din categoria de persoane care beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiei, în condiţiile art. 154 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordinul CNAS nr. 1549/29.11.2018 de aporbare a Normelor Metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calitătii de asigurat, publicat în MO nr. 1036/6.12.2018, la art. 6 (1) prevede ca persoanele asigurate în baza art. 224 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflate în întreţinerea unei persoane asigurate, denumite în continuare coasiguraţi, îşi păstrează calitatea de asigurat şi drepturile care decurg din aceasta numai în perioada în care persoana în a cărei întreţinere se află are calitatea de asigurat”, precizează Radu Vîlculescu, purtătorul de cuvânt al CJAS Buzău.

Aceeași sursă menționează că angajatorii sunt direct răspunzători pentru conținutul acestor declarații, iar în cazul în care datele transmise organului fiscal sunt incorecte sau incomplete, aceștia pot fi sancționați pentru „fals în declaraţii”.

 

Radu Vîlculescu

Reprezentantul CJAS Buzău explică, astfel că, potrivit art. 1 și 3 din Ordinul Comun al Ministrului Finanţelor Publice, Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministrului Sănătăţii nr. 611 din 31 ianuarie 2019, pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile şi persoanele fizice prevăzute la art. 681 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8)-(9), art. 147 alin. (1), (12) şi (13), art. 151 alin. (5) şi (6), art. 169 alin. (1), art. 174 alin. (5) şi (6), art. 220 alin. (1) şi (2) şi art. 2207 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia depunerii Declaraţiei 112. În conținutul acesteia este prevăzut, expres, următorul paragraf de care angajatorii sunt direct raspunzători sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.

În consecință, angajatorii au obligația să înscrie în cuprinsul declarației lunare 112 atât salariații proprii cât și coasigurații acestora, în categoria coasiguraților intrând numai soțul, soția sau părinții angajaților, în baza documentelor prevăzute la art. 11 alin. 1 lit. e) din Normele Metodologice aprobate prin Ordinul CNAS nr. 1549/29.11.2018”, conchide Radu Vîlculescu.

 


Adaugati un comentariu


 

*