Crește bugetul pentru medicamentele compensate și se modifică modul de calcul al taxei clawback

21 decembrie 2018 | 0 comentarii |

De asemenea, furnizorii de servicii medicale care nu asigură spitalizare continuă, vor putea încheia în continuare contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru servicii medicale acordate în regim de spitalizare de zi.

 

Ministerului Sănătății (MS) anunță că Guvernul a aprobat, joi, o Ordonanță de Urgență prin care se asigură o creștere a bugetului aprobat trimestrial (BaT) aferent medicamentelor suportate din Fondul Național Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate (FNUASS) și din bugetul Ministerului Sănătății, transmite Biroul de Presă al instituției, printr-un comunicat.

Potrivit oficialilor MS, începând cu trimestrul IV al anului 2018 și până la data de 31 decembrie 2019, prin aplicarea indicilor de inflație calculați pe perioada 2012 – 2017 de către Institutul Național de Statistică, valoarea BaT va fi de 1.595 milioane lei. Astfel, ținând cont că valoarea BaT din anul 2012 până în prezent a fost de 1.515 milioane de lei, vorbim de o creștere cu 80 milioane lei.

Această măsură era asolut necesară în condițiile creșterii consumului de medicamente și a necesității asigurării continuității tratamentelor pentru pacienți. Prin majorarea BAT se asigură predictibilitatea taxei clawback și menținerea acestei contribuții la un nivel sustenabil pentru producătorii de medicamente”, a declarat Sorina Pintea, ministrul Sănătății, citată în comunicat.

Prin aceeași ordonanță se stabilește că, începând cu anul 2020, sa va face  actualizarea anuală a BaT cu indicele de inflație, se menționează în comunicatul MS.

 

Razvan Vulcanescu, Sorina Pintea

Totodată, conducerea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) anunţă că formula de calcul pentru taxa clawback a fost actualizată, precizând că astfel valoarea bugetului aprobat a crescut începând cu sfârşitului anului 2018.

După o serie de discuții cu reprezentanții industriei farmaceutice din România s-a convenit ca prima etapă în găsirea unui mecanism predictibil și sustenabil al acestei contribuții să fie ajustarea valorii bugetului de referință trimestrial. Eforturile grupului de lucru astfel constituit s-au concretizat într-o decizie istorică, prin adoptarea unei Ordonanțe de Urgență care stabilește un mecanism de actualizare automată a valorii bugetului aprobat trimestrial (BaT) pentru medicamentele cu și fără contribuție personală, în funcție de rata inflației”, se arată într-un comunicat remis de CNAS.

Astfel, valoarea bugetului aprobat creşte începând cu trimestrul IV 2018 la 1.595 milioane lei.

Este o decizie aşteptată de multă vreme de pacienţi şi de industria farmaceutică, iar reuşita este cu atât mai importantă cu cât este în acord cu nevoile asiguraţilor de acces la medicamente”, a declarat preşedintele CNAS, Răzvan Vulcănescu.

 

CNAS subliniază, totodată, că în şedinţa de Guvern de săptămâna trecută a fost adoptată o ordonanță prin care s-a adus completare la Legea nr. 95/2006, prin care persoanele fizice care obțin venituri, altele decât cele din salarii, își vor păstra calitatea de asigurat și dreptul la pachetul de bază până la data de 15 martie 2019, atunci când se depun noile declarații privind obligațiile de plată. Înainte de această modificare, calitatea de asigurat a acestora, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, înceta la data de 31 decembrie 2018.

Ordonanţa de Urgenţă prevede, de asemenea, extinderea măsurilor tranzitorii legate de contractarea serviciilor medicale stabilite pentru anul 2018 și în 2019. „Totodată, a fost abrogat şi alineatul din Contractul-cadru (HG nr. 140/2018) care prevedea ca începând cu anul 2019 casele de asigurări de sănătate să încheie contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi numai cu unităţile sanitare pentru care se încheie şi contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în spitalizare continuă”, se mai arată în comunicat.

CNAS consideră că toate aceste acte normative acte normative au un impact semnificativ asupra creșterii accesului persoanelor asigurate la serviciile medicale și medicamentele acordate în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate.

 


Adaugati un comentariu


 

*