Încălcări flagrante ale legislației SSM, descoperite de inspectorii ITM la benzinarii buzoieni

21 martie 2022 | 0 comentarii |

În doar o săptămână s-au aplicat 24 de sancțiuni contravenționale și au fost dispuse 103 măsuri de conformare pentru deficiențe în domeniile relațiilor de muncă și sănătății și securității în muncă, în urma verificării a 37 agenţi economici din judeţul Buzău.

 

Benzinăriile din Buzău, ca de altfel din toată țara, au intrat sub lupa instituţiilor de control, după ce benzinarii au majorat prețurile peste măsură. Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Buzău, una dintre entitățile de control, a realizat în ultima 10-16 martie, o serie de verificări la benzinării, în cadrul Campaniei Naţionale de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, precum și verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care își desfășoară activitatea în stațiile de distribuție a carburanților auto.

S-a constatat că benzinarii, care s-au grăbit să crească prețurile, n-au catadicsit să respecte și legislația muncii, pentru că inspectorii de muncă au descoperit, pe lângă clasicele evidențe neconforme privind timpul de lucru și lipsa unor mențiuni din contractele de muncă în privința muncii în ture sau lipsei orarului de muncă din contractele cu timp parțial, o mulțime de probleme din spectrul sănătății și securității în muncă (SSM). 3.508 neconformități su fost depistate de inspectorii de muncă în urma celor 2.453 de controale efectuate la benzinării din toată țara”, a transmis Inspecția Muncii, printr-un comunicat privind amenzile și principalele deficiențe găsite. 

 

Cecilia Manolescu – Inspector șef ITM

În urma a 37 de controale, inspectorii ITM Buzău au identificat nu mai puțin de 103 neconformităţi, pentru care au aplicat 24 de sancțiuni contravenționale – 20 de avertismente și 4 amenzi în valoare totală de 11.000 de lei – și au dispus remedierea neconformităților, cu termene precise de conformare.

Cele mai multe contravențiile identificate de inspectorii de muncă buzoieni au fost în domeniul sănătății și securității în muncă, deși cele mai multe neconformități au fost în domeniul relațiilor de muncă. „Între cele mai frecvente neconformităţile constatate în domeniul relațiilor de muncă se numără nerespectarea prevederilor legale referitoare la evidența orelor de muncă prestate zilnic de către salariați; nepăstrarea unei copii a contractului individual de muncă pe suport hârtie sau pe suport electronic pentru fiecare salariat; dosare de personal incomplete; nerespectarea datei de transmitere în Revisal a elementelor contractelor individuale de muncă și a termenelor de transmitere a perioadei, cauzelor şi a datei de încetare a suspendării contractelor individuale de muncă precum şi introducerea de date eronate în aplicaţia Revisal”, a precizat Cecilia Manolescu, inspectorul șef al ITM Buzău

 

Verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care sunt expluși riscurilor de explozie și incendiu reprezintă o preocupare permanentă a Inspecției Muncii, transmite instituția, menționând că, la nivel național, inspectorii de muncă au aplicat 2.276 de sancțiuni, din care 1.766 avertismente și 510 amenzi, în valoare totală de 2.210.400 lei.

Inspectorii de muncă buzoieni au onstatat că securitatea și sănătate în muncă a fost ogmorată sau încălvcată prin „lipsa documentului privind protectia împotriva exploziilor; neefectuarea examenului medical periodic la termenul scadent; lipsa certificatului de examinare „in situ” pentru instalațiile care funcționează în mediu potențial exploziv. De asemenea, s-au găsit situaţii în care angajatorul nu a asigurat echipament individual de protecţie din materiale care nu produc descărcări electrostatice şi care pot aprinde atmosferele exploziveneefectuare verificare PRAM la termenul scadent; fișe de instruire individuală nesemnate”, a mai spus Cecilia Manolescu, atrăgând totodată atenția benzinarilor prinși cu „ocaua mică”să nu uite că inspectorii de muncă din cadrul ITM Buzău vor monitoriza modul în care angajatorii vor efectua remedierile dispuse și modul de respectarea a prevederilor legale în vigoare, atât în domeniul relațiilor de muncă cât și al SSM.

În 2021, șase buzoieni și-au pierdut viața la locul de muncă, iar alți peste 70 au suferit accidente individuale sau colective, în urma cărora au fost în incapacitate temporară de muncă, din cauza nerespectării cu strictețe a normelor de securitate și sănătate în muncă.

 


Adaugati un comentariu


 

*