Sănătatea și securitatea angajților din domeniile silvic și forestier, în vizorul ITM

4 februarie 2021 | 0 comentarii |

Prin „Programul Propriu de Acțiuni” pe anul în curs, inspectorii de muncă buzoieni vor desfășura acțiuni tematice de verificare a modului în care sunt protejați angajații din aceste domenii, în paralel cu celelalte acțiuni de control din care nu vor lipsi cele privind prevenirea și combaterea efectelor COVID19.     

 

În activitățile desfășurate în cadrul sectoarelor de activitate silvicultură și exploatare forestieră lucrătorii se confruntă, de cele mai multe ori, cu un mediu de muncă neprielnic, condiții de muncă dificile, cu factori de risc de accidentare cu consecințe mortale sau foarte grave.

Din analiza dinamicii accidentelor de muncă, înregistrate pe parcursul anilor 2017-2020, a rezultat că, în aceste domenii de activitate, nu numai că numărul de accidente de muncă s-a menținut la un nivel ridicat, dar acesta a crescut sensibil de la un an la altul. În acest context, în conformitate cu acțiunile cuprinse în Programul Propriu de Acțiuni pe anul 2021, elaborat în conformitate cu Programul Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii, Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău va desfășura pe parcursul trim. I și trim. IV al anului 2021 o «acțiune de verificare a respectării prevederilor legale de securitate și sănătate în muncă în ceea ce privește modul de utilizare a echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de exploatare împarchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere », precizeză inspectorul șef Cecilia Manolescu.

 

Prin aceste controale, inspectorii de muncă buzoieni se numără au ca orincipale obiective:

–  diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activităţi  de exploatare forestieră, precum și activități de transport tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere;

– creşterea  gradului  de  conştientizare  a  angajatorilor  şi  a  lucrătorilor din domeniul de activitate exploatare forestieră în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor

legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă și luarea tuturor măsurilor necesare în vederea prevenirii accidentelor de muncă;

– eliminarea  neconformităţilor  constatate  în  domeniul  securităţii  şi  sănătăţii  în  muncă  în  activitățile specifice ale societăților comerciale din domeniul exploatărilor forestiere.

 

Cecilia Manolescu

Pe de altă parte, Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău desfășoară acțiuni de verificare a modului în care este respectată legislația muncii în toate domeniile, pe tot parcursul anului.

În luna ianuarie, acțiunile de control la angajatorii cu un număr mai mare de 50 de salariaţi  au vizat  și verificarea  modului în care se respectă prevederile privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, respectiv modul în care se organizează programul de lucru astfel încât personalul să fie împărţit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră în condițiile în care prestarea muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă nu este permisă de  specificul activităţii. În cazurile în care s-au constatat deficiențe în organizarea activității s-au dispus măsuri de remediere”, a explicat însepectorul șef Cecilia Manolescu.

În prima lună a acestui an, inspectorii  au  efectuat 100 de acţiuni de control, în urma cărora 10 angajatori au fost sancționați cu 12 sancţiuni contravenţionale (4 amenzi în valoare totală de 123.000 de lei şi 8 avertismente), fie pentru muncă nedeclarată, fie pentru nerespectarea timpului de muncă şi de odihnă sau alte neconformităţi.

Totodată au fost dispuse 201 măsuri cu termene precise de remediere a  neconformităţilor constatate.

 


Adaugati un comentariu


 

*