Ce au găsit inspectorii ITM în unitățile sanitare buzoiene

8 martie 2021 | 0 comentarii |

Suprasolicitare, lipsă de instruire privind prevenția și protecția la COVID-19, concedii de odihnă neefectuate și muncă nenormată sunt doar câteva dintre neregulile identificate în spitalele și cabinetele medicale verificate.

 

Pandemia a obligat unitățile sanitare publice și private, la fel ca pe noi toți de altfel, să-și adapteze activitatea astfel încât raportarea la infecția cu SARS-CoV-2 să fie prioritară. Fie că vorbim despre unități suport COVID-19 sau despre toate celelalte spitale, cabinete medicale, laboratoare sau unități care desfășoară activități conexe actului medical, criza sanitară și-a spus cuvântul. Nimeni nu a fost pregătit pentru asta, iar procedurile și măsurile de protecție și prevenție suplimentare au fost adaptate din mers. În spitale s-a ajuns la suprasolicitare, în unele cazuri nu s-au putut acorda concedii de odihnă, iar criza de specialiști s-a văzut mai acut ca oricând, a fost aproape imposibil să se respecte timpul legal de odihnă și toată lumea a fost nevoită să facă față unor factori de risc suplimentari. Cei mai mulți au respectat normele de prevenire și limitare a infecției cu SARS-CoV2, dar au existat și cazuri în care s-a mers „românește”, pe „las’ că merge și-așa”.

În cadrul unei Campanii naționale privind verificarea modului în care se respectă prevederile care reglementează relațiile de muncă și securitatea și sănătatea în muncă în cadrul unităților care au ca obiect de activitate asistența medicală spitalicească, asistența medicală ambulatorie și cea stomatologică, precum și alte activități referitoare la sănătatea umană, de stat sau private, s-a urmărit identificarea și corectarea deficiențelor. „Un aspect deloc de neglijat este acela că unii dintre angajați (din fericire nu foarte mulți) lucrează în mai multe unități medicale sau cu activități conexe și depășesc cu mult timpul de lucru prevăzut de legislația în vigoare și chiar numărul de ore ale unei zile, ceea ce ridică mari semne de întrebare”, a explicat inspectorul șef al ITM Buzău, Cecilia Manolescu.

 

Cecilia Manolescu

În cadrul campaniei naționale menționate, inspectorii de muncă buzoieni au efectuat 33 de controale tematice în unitățile sanitare de stat și/sau private, în perioada 8-26 februrie, conform obiectivelor specifice stablite prin lege și prin Programul-cadru de acțiuni al Inspecției Muncii pe anul 2021. „S-a urmărit în special identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale care reglementează relațiile de muncă și securitatea și sănătatea în muncă și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispozițiilor legale în materie. De asemenea, s-a avut în vedere diminuarea consecințelor sociale și economice negtive care derivă din nerespectarea de către angajatori a prevederilor legale menționate, precum și eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităților și, acolo unde a fost cazul, prin aplicarea sancțiunilor contravenționale corespuzătoare. Nu în ultimu rând s-a urmărit creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a angajaților în ceea ce privește mecesitatea respectrii prevederilor legale în dmeniul relațiilor de muncă și în domeniul securității și sănătății în muncă în activtăți referitoare la sănătatea umană”, a menționat Cecilia Manolescu.

 

Inspectorul șef spune că scopul principal al verificărilor ITM nu este acela de a aplica sancțiuni cu orice preț, ci mai degrabă de a identifica neconformitățile și de a ajuta angajatorii și angajații să conștientizeze necesitatea respectării legislației muncii cu normele și regulamentele în vigoare, astfel încât să fie respectate drepturile angajaților (iar în sistemul sanitar și cele ale pacienților) și să fie prevenite accidentele de muncă, bolile profesionale și erorile profesionale. ITM Buzău a rețint că în unele cazuri nu se acordă repaosl săptămânal de 48 de ore; lipsește evidența timpului de muncă prestat zilnic de salariați (ora de începere și de încheiere a programului de lucru la fiecare loc de muncă); nu există la fiecare loc de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru fiecare salariat; există dosare de personal incomplete; termenele de transmitere a perioadei, cauzelor și datei de încetare a suspendării contractelor individuale de muncă nu sunt respectate, sunt introduse date eronate în REVISAL; concediile de odihnă nu s-au efectuat și/sau nu au fost compensate la încetarea raporturilor de muncă.

Între neregulile constatate în cadrul acestei campanii, inspectorii de muncă subliniazăexistența unor angajați ai unităților medicale neinstruiți în privința riscului contaminării cu virusul SARS-CoV2, unități în care nu s-a efectuat examenul medical periodic la termen sau în care nu a fost neorganizată activitatea de prevenire și protecție, nu s-au verificat instalațiile electrice (verificare PRAM), nu există autorizare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, iar evaluarea riscurilor și planul de prevenire și protecție sunt incomplete”.

În urma neconformităților constatate, inspectorii buzoieni au aplicat 16 sancțiuni contravenționale și au dispus 107 măsuri de remediere a neconformităților, cu termene precise de conformare.

 

În paralel, inspectorii ITM Buzău au controlat modul în care 103 angajatori din județ respectă prevederile privind relațiile de muncă. Abaterile constatatate în cazu a 13 dintre ei s-au soldat cu aplicarea a 5 amenzi contravenționale în cuantum de 125.000 de lei și 11 avertismente, precum și cu dispunerea a 215 măsuri de remediere a neconformităților, cu termene precise de conformare.

Totodată, 4 angajatori la care au fost identificați 8 angajați „la negru”, au fost amendați contravențional cu 120.000 de lei și s-a dispus transiterea obligatorie a raporturilor de muncă  în registrul general de evidența salariaților, cel târziu în ziua anterioară începerii activității.

Neîncheiera în formă scrisă a contractului individual de muncă anterior începerii activității, transmiterea cu întârziere a elementelor contractului individual de muncă, a suspendărilor, reluărilor de activtități în REVISAL, neîntocmirea actelor de încetare a raporturilor de muncă, lipsa evidenței timpului de muncă cu evidențierea orei începerii și sfârșitului programului de lucru la fiecare loc de muncă irganizat de angajator, neplata drepturilor salariale, neacordarea concediului de odihnă și/sau necompensarea acestuia la încetarea raporturilor de muncă, nerespectarea dspozițiilor privind munca suplimentară și a repaosului săptămânal” se numără printre cele mai frecvente nereguli constatate de inspecorii buzoieni.

 


Adaugati un comentariu


 

*