Sănătatea, securitatea și drepturile muncitorilor, puse „la index” de unii angajatori din domeniul construcțiilor și ateliere auto

28 mai 2020 | 0 comentarii |

În cadrul unei Campanii Naționale tematice, inspectorii ITM Buzău au identificat deficiențe la aproape un sfert dintre angajatorii din aceste domenii, pentru care au aplicat sancțiuni și au stabilit termene de remediere. În plină desfășurare este și o campanie de verificare a respectării de către angajatori a prevederilor privind unele măsuri de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19.

 

Cecilia Manolescu

Pe lângă acțiunile de control ale firmelor de plasare a muncii în străinătate, Inspecția Muncii a desfășurat, în ultima săptămână, o Campanie Națională de verificare a firmelor din domeniul construcțiilor și a atelierelor auto.

În cadrul acestei campanii, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Buzău a efectuat 51 de acțiuni de control pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și pentru verificarea modului în care angajatorii care își desfășoară activitatea și își respectă obligațiile de a implementa, pe baza principiilor generale de prevenție, măsurile necesare pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor din aceste domenii de activitate.

Având în vedere că, în ultimele două luni, au fost închise șantierele temporare și mobile de construcții, precum și faptul că odată cu instituirea stării de alertă s-au reluat activitățile în aceste șantiere, în perioada 18-23.05.2020, ITM Buzău a verificat modul în care angajatorii respectă legislația privind relațiile de muncă, precum și condițiile de securitate și sănătate în muncă a angajaților. Au fost verificate astfel firmele care desfășoară activități în domeniul construcțiilor, dar și angajatori al căror domeniu de activitate este întreținerea și reparararea autovehiculelor. Campania a urmărit în principal diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea obligațiilor privind relațiile de muncă, în special privind munca nedeclarată, dar și de implementare, pe baza principiilor generale de prevenție, a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și protecției lucrătorilor din cele două domenii, precum și luarea măsurilor specifice pentru limitarea răspândirii COID-19”, a explicat Cecilia Manolescu, inspectorul șef al ITM Buzău.

 

În urma controalelor efectuate de inspectorii de muncă buzoieni, la 51 angajatori, inspectorii de muncă au au  constatat că în cele mai multe cazuri se respectă legislația în vigoare, dar la 9 angajatori au identificat mai multe deficiențe, între care și 7 persoane care prestau muncă nedeclarată.

Pentru neregulile privind relațiile de muncă, cei 9 angajatori au primit 14 sancțiuni contravenționale, respectiv 8 amenzi în cuantum de 146.000 de lei și 6 avertismente.

Printre deficiențele constatate se numără neîncheierea contractului individual de muncă în ziua anterioară începerii activității; netransmiterea la timp a contractelor individuale de muncă în registrul de evidență a salariaților; transmiterea eronată a elementelor contractelor individuale de muncă în REVISAL; nerespectarea dispozițiilor privind timpul de muncă și odihnă; dosare de personal incomplete.

Inspectorii de muncă au dispus, în urma controalelor, 74 de măsuri obligatorii de remediere a neconformităților constatate, cu termene precise de conformare. Angajatorii vor informa în scris, ITM Buzău, cu privire la modul în care au fost remediate deficiențele constatate în timpul controlului și menționate în procesele verbale de control încheiate.

 

În ceea ce privește modul în care angajatorii au implemetat măsurile de asigurare a sănătății și securității lucrătorilor, în contextul pandemiei de COVID-19, inspectorii ITM au verificat 23 de angajatori din domeniul construcților, cu un număr total de 420 de lucrători și au depistat 11 deficiențe, pentru care au dispus tot atâtea măsuri cu termene precise de remediere. Au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale, din care două amenzi în cuantum de 10.000 de lei și opt avertismente. Între cele mai frecvente deficiențe se numără neacordarea echipamentului individual de protecție, necompletarea la zi a registrului de coordonare, nerespectarea prevederilor privind protecția tinerilor la locul de muncă, fișa de instruire individuală nu era însoțită de fișa de aptitudini. Într-unul din cazuri, pentru nerespectarea legislației privind protecția tinerilor la locul de muncă, au fost sesizate organele de urmărire penală.

În cazul a 25 de angajatori din domeniul reparației și întreținerii autorvehiculelor, cu 98 de lucrători, au fost constatate 13 abateri de la legislația în domeniu -nepurtarea echipamentului individual de protecție de către toți lucrătorii, fișa de instruire individuală nu era însoțită de fișa de aptitudini, lipsa verificării supapei de siguranță a recipientelor sub presiune (compresoare). Au fost dispuse tot atâtea măsuri cu termene precise de remediere și au fost aplicate 13 avertismente.

 

La nivel național, inspectorii de muncă au verificat 287 de agenții de plasare a forței de muncă, iar „ca urmare a deficiențelor constatate, au fost aplicate amenzi în valoare de 235.000 lei și au fost dispuse măsuri pentru remedierea deficiențelor”, se arată într-un comunicat de presă al instituției.

În ceea ce privește acțiunile de control în construcții și întreținerea și repararea autovehiculelor, inspectorii de muncă au efectuat 2.307 acțiuni de control, în urma cărora au constatat că 454 de persoane desfășurau muncă fără forme legale (77 erau salariați care, deși aveau contractele de muncă suspendate, erau în activitate), 235 de angajatori utilizând muncă nedeclarată. Au fost aplicate amenzi în valoare de 8.380.000 lei, iar pentru neconformitățile constatate au fost dispuse 2.066 de măsuri.

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 1.705 de acțiuni de control și au fost identificate 3.292 de deficiențe, pentru care au fost aplicate amenzi în valoare de 838.500 lei și măsuri de remediere.

În prezent, la nivelul inspectoratelor teritoriale de muncă se desfășoară și acțiuni de verificare a respectării de către angajatori a prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Până la data de 27.05.2020, au fost efectuate 1.343 de acțiuni de control.

 


Adaugati un comentariu


 

*