Au fost majorate sumele alocate serviciilor sociale pentru persoanele vulnerabile

În același timp, bugetul Ministerului Sănătății a fost majorat cu 600.000 de lei din fondul de rezervă al Guvernului și s-au stabilit noi categorii de persoane pentru care se vor deconta cheltuielile cu carantina.

 

După o perioadă de cinci ani, au fost actualizate standardele de cost pentru serviciile sociale acordate persoanelor din categoriile vulnerabile precum copiii și adulţii cu dizabilităţi, persoanele vârstnice îngrijite în instituţii sau la domiciliu şi victimele violenţei domestice. Măsura este stabilită printr-o hotărâre de guvern adoptată ieri, care stabileşte valoarea reală a costurilor de îngrijire, supraveghere, întreţinere, asistenţă, abilitare şi reabilitare a tuturor categoriilor vulnerabile din serviciile sociale. Astfel, cheltuielile pe diferite tipuri de servicii au fost majorate în proporții variind între 44% și 98%, rezultând astfel o suplimentare cu  607.172.000 a sumelor alocate în acest sens.

Astfel, valoarea cheltuielilor pentru copiii cu dizabilităţi din casele de tip familial a crescut de la 33.955 de lei pe an, la 65.119 lei pe an, iar la copiii fără dizabilităţi din casele de tip familial, valoarea cheltuielilor a crescut de la 25.955 de lei pe an, la 42.410 lei pe an.

Pentru adulţii cu dizabilităţi găzduiţi în centrele de îngrijire şi asistenţă, valoarea cheltuielilor a crescut de la 33.828 de lei pe an, la 66.852 de lei pe an, în timp ce valoarea cheltuielilor cu persoanele vârstnice dependente, îngrijite în servicii rezidenţiale, a crescut de la 23.784 de lei pe an, la 50.554 de lei pe an.

 

Totodată, hotărârea adoptată de Executiv prevede și introducerea unor elemente de noutate, menite să ducă la creșterea calității serviciilor sociale oferite persoanelor vulnerabile. Astfel, documentul legislativ permite crearea cadrului legal necesar pentru stimularea externalizării serviciilor sociale către furnizorii privaţi de servicii sociale acreditaţi, diferenţierea valorii cheltuielilor efectuate în serviciile rezidenţiale pentru vârstnici, în funcţie de gradul de dependenţă al acestora, precum și diferenţierea valorii cheltuielilor efectuate pentru adulţii cu dizabilităţi pe tipuri de locuinţe protejate, în funcţie de gradul de autonomie al acestora.

Nu în ultimul rând, hotărârea de guvern stabilește și valoarea cheltuielilor aferente echipelor mobile care oferă servicii de abilitare şi reabilitare la domiciliu, copiilor cu dizabilităţi.

 

Tot în cadrul ședinței de guvern de ieri, în contextuș în care erau numeroase neclarități referitoare la cheltuielile aferente carantinării, a fost adoptată o hotărâre referitoare la decontarea acestor cheltuieli în cazul persoanelor provenite din zone cu risc ridicat de contaminare cu noul coronavirus.

S-au stabilit, de asemenea, noi categorii de persoane pentru care vor fi decontate aceste cheltuieli. Este vorba de personalul medico-sanitar si personalul auxiliar sanitar confirmat cu Covid-19 care nu necesită internarea, personalul medico-sanitar şi personalul auxiliar sanitar care interacţionează cu pacienţi şi care optează pentru o formă de cazare în afara domiciliului după programul de lucru, precum și de personalul medico-sanitar si personalul auxiliar sanitar încadrat în centrele care efectuează dializa pentru pacienţii confirmaţi cu Covid-19.

Documentul prevede și decontarea cheltuielilor cu hrana pentru personalul medico-sanitar şi personalul auxiliar sanitar care interacţionează cu pacienţii şi care optează pentru o formă de cazare în afara domiciliului după programul de lucru – care include două mese pe zi, acordate în spaţiul special de carantină, în funcţie de programul de lucru al fiecărei persoane. Totodată, se vor deconta și cheltuielile cu transportul pentru persoanele care optează pentru măsura carantinei instituţionalizate.

În acest sens, bugetul Ministerului Sănătății a fost suplimentat cu 600.000 de lei din fondul de rezervă al guvernului, sumă care va fi folosită pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină și a cheltuielilor cu alocația de hrană a persoanelor vulnerabile aflate în izolare la domiciliu.

 


Adaugati un comentariu


 

*