Acreditarea spitalelor, la vedere

6 august 2019 | 0 comentarii |

Printr-un Ordin al președintelui ANMCS, unitățile medicale sunt obligate să informeze pacienții cu privire la categoria de acreditare primită în urma evaluării, iar la intrarea în spitale să fie afișate însemnele grafice care arată stadiul acreditării.

 

Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) anunță că, în „premieră în acreditarea spitalelor”, la intrarea în unitățile sanitare  care au fost acreditate sau se află în proces de acreditare, se vor afișa însemnele grafice care atestă situația în care se află acestea, din punct de vedere al acreditării.

Printr-un Ordin al președintelui ANMCS, aflat în dezbatere publică, spitalele care au fost evaluate și au fost încadrate într-o categorie de acreditare sunt obligate să informeze pacienții cu privire la categoria de acreditare primită de la Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate.

Astfel, însemnul ACREDITAT trebuie afișat de către unitățile sanitare acreditate în al II -lea ciclu de acreditare, iar însemnul ÎN PROCES DE ACREDITARE trebuie afișat de unitățile sanitare înscrise în procesul de acreditare în al II -lea ciclu de acreditare, care nu au primit vizita de evaluare, de  unitățile sanitare care au primit vizita de evaluare dar nu le-a fost emis raportul de acreditare și de cele pentru care procesul de acreditare a fost prelungit.

Pentru spitalele care nu afișează unul dintre aceste însemne, nu există dovezi, în evidențele noastre, că se preocupă de asigurarea calității serviciilor medicale  și a siguranței pacientului”, se menționează în comunicatul ANMCS.

 

Vasile Cepoi

Scopul acestor însemne este, potrivit autorității de acreditare, acela de a informa populația cu privire la nivelul calității serviciilor de sănătate oferite în cadrul unităților sanitare.

Ordinul președintelui ANMCS, aflat în dezbatere publică pe site-ul www.anmcs.gov.ro, în secțiunea Transparență Decizională, arată că „spitalele vor fi obligate să afișeze unul dintre însemne, după caz, la intrările în incinta unităților sanitare. Plasarea lor va fi la loc vizibil, pe suport adecvat, la înălțimea cuprinsă între 150 cm și 200 cm, pentru a fi în raza vizuală a pacienților. Însemnele trebuie afișate și în cazul unităților sanitare care au sedii secundare sau secții exterioare. Totodată, spitalele au obligația afișării unuia dintre însemne, după caz, pe pagina web precum și pe toate documentele emise de unitățile sanitare acreditate”.

ANMCS informează că în perioada ianuarie-iunie 2019 a fost finalizat procesul de acreditare pentru 73 unități sanitare din întreaga țară. Pe lângă acestea, 4 spitale și-au îndeplinit graficul de remediere a neconformităților, fiind astfel reîncadrate într-o altă categorie de acreditare.

Președintele ANMCS consideră că aceste măsuri contribuie la siguranța pacientului, care trebuie să fie în centrul tuturor acțiunilor și demersurilor din sistemul sanitar.

 


Adaugati un comentariu


 

*