Reguli noi privind acreditarea și reacreditarea unităților sanitare

Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) anunță că au fost aduse câteva modificări legii care reglementează asigurarea calității în sistemul de sănătate.

 

În ultima ședință de guvern a fost adoptată o ordonanță care aduce unele modificări și completări Legii 185/2017, actul normativ care reglementează asigurarea calității în sistemul de sănătate. Este vorba de legea în baza căreia funcționează ANMCS, instituție care a și anunțat prin intermediul unui comunicat de presă care sunt modificările aduse legii prin această ordonanță.

Prima modificare oferă o nouă prerogativă a ANMCS, respectiv, de a putea participa, în calitate de membru, la dezvoltarea și finalizarea de proiecte și inițiative ale structurilor asociative care au în obiectul de activitate creșterea calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului, în această categorie intrând și organizațiile cu activitate în domeniul standardizării.

Despre această prevedere, președintele ANMCS, Vlad-Teodor Berbecar a declarat că „presupune că ANMCS va putea colabora (acte normative -n.r.) cu asociații medicale sau asociații de pacienți, de exemplu, care au ca scop îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate și a standardelor de evaluare”.

 

Vlad Teodor Berbecar

O altă prevedere cuprinsă în ordonanța de urgență se referă la termenul la care o unitate sanitară acreditată poate solicita o nouă acreditare. Acest termen nu a fost modificat, însă a fost făcută o adăugire în textul legii, pentru că formularea de până acum lăsa loc de interpretări în privința acestuia. Reprezentanții multor unități medicale concluzionau din textul legii că dosarul pentru o nouă acreditare nu poate fi depus mai devreme de un an anterior expirării certificatului de acreditare deținut deja.

Această interpretare, susțin reprezentanții ANMCS, contrazicea principiile standardizării și ale implementării sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului, astfel că textul legii a fost modificat prin introducerea sintagmei „cel puțin” în alineatul referitor la termenul pentru depunerea dosarului de reacreditare. „Vrem ca la nivelul mentalității colective a profesioniștilor din unitățile sanitare să se înțeleagă că implementarea sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului este un proces continuu, nu unul punctual, care se rezumă doar la pregătirea  vizitei de evaluare”, a explicat președintele ANMCS.

 

Vlad-Teodor Berbecar a menționat totodată că, prin înscrierea în procesul de acreditare, unitatea sanitară poate beneficia de îndrumarea specialiștilor din cadrul ANMCS, pentru a cunoaște și înțelege conceptul și etapele procesului de implementare a noilor standarde.

O a treia modificare menționată în comunicatul instituției se referă la  prevenirea situațiilor de conflict de interese care i-ar putea viza pe membrii Colegiului director. Este vorba de organul colectiv de conducere al ANMCS, care are în componență 25 de reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor interesate de sistemul sanitar.

Astfel, prin ordonanță s-a introdus un nou alineat în textul legii, prin care se precizează că un membru al Colegiului director „care se află în situația de conflict de interese cu una sau mai multe unități sanitare cu privire la care Colegiul director este chemat să se pronunțe, potrivit atribuțiilor sale, este obligat să declare această situație și să se abțină de la vot”.

 


Adaugati un comentariu


 

*