Se înființează Registrul Naţional al Profesioniştilor din Sistemul de Sănătate

31 august 2021 | 0 comentarii |

Este vorba de o platformă electronică aflată în administrarea Ministerului Sănătăţii, care va furniza datele necesare pentru managementul şi politicile de resurse umane în domeniul sanitar.

 

Guvernul a aprobat, în ședința de guvern de luni, o ordonanță care aduce o serie de modificări la Legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății. Acestea au ca scop armonizarea legislaţiei în domeniu, clarificarea unor atribuţii din cadrul structurilor Ministerului Sănătăţii şi ale direcţiilor de sănătate publică, precum şi punerea în acord a mai multor acte normative cu impact asupra sănătăţii populaţiei.

Una dintre prevederile importante conținute în noul act normativ se referă la înființarea Registrului Naţional al Profesioniştilor din Sistemul de Sănătate, act normativ lansat în dezbatere publică încă din 2019, dar abia acum aprobat.  Noul registru va funcționa sub forma unei platforme electronice ce va funcționa sub administrarea Ministerului Sănătății și va conține toate datele necesare pentru managementul şi politicile de resurse umane în sănătate. La momentul actual, aceste informații sunt disipate între Ministerul Sănătăți, Colegiul Medicilor și CNAS, iar „marele beneficiu” adus de noul registru va consta în centralizarea acestor informați pe o singură platformă, așa cum se subliniază în expunerea de motive.

De asemenea, ordonanța defineşte pentru prima oară serviciul de audit clinic, metodă prin care se urmărește îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale, prin revizuirea sistematică a practicilor curente, în comparaţie cu un sistem de referinţă acceptat. Activitatea de audit clinic se va desfăşura de către auditori clinici interni sau independenţi, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului Sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate.

 

Noile reglementări introduc şi posibilitatea ca spitalele publice să se poată asocia în consorţii medicale, cu personalitate juridică, în scopul derulării, în comun, de activităţi medicale, cercetare ştiinţifică, investiţii în infrastructură, achiziţii de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, precum şi alte activităţi specifice unităţilor sanitare respective.

Prin același act normativ au fost reglementate tarifele serviciilor hoteliere suportate de persoana care însoţeşte copilul cu vârstă mai mare de 3 ani internat într-un spital public sau în situaţia în care medicul consideră că nu este necesară prezenţa însoţitorului, în sensul că acest tarif nu poate depăşi dublul sumei reprezentând alocaţia pentru hrană specifică secţiei în care este internat copilul. Pentru persoana care însoţeşte copilul internat în vârstă de până la 3 ani, precum şi pentru însoţitorul persoanei cu handicap grav internat, tarifele serviciilor hoteliere se suportă de către casele de asigurări de sănătate, în cazurile în care medicul consideră necesară prezenţa lor ca însoțitori în spital, pentru o perioadă determinată.

 

Tot în ședința de ieri a fost aprobată ordonanța prin care se stabilește că pacienții cu arsuri vor beneficia de concediu medical pe toată perioada necesară tratamentului și recuperării. Documentul legislativ a fost adoptat la solicitarea Ministerului sănătății și a CNAS, după ce Colegiul Medicilor a sesizat situația nefirească în care s-ar fi aflat începând cu data de 23 august, medicul Cătălin Denciu, ranit în incendiul de anul trecut de la Spitalul din Piatra Neamţ, când a intrat în flăcări pentru a-şi salva pacienţii și care, potrivit legislației existente, n-ar mai fi putut beneficia de concediu medical pentru a-și putea continua recuperarea. Ca urmare a aceluiași demers, actul normativ prevede și ca indemnizaţia brută lunară pentru incapacitate temporară de muncă determinată de arsurile grave, inclusiv pentru perioada de recuperare, să fie de 100% din baza de calcul stabilită conform legii.

Ministrul Ioana Mihăilă nu uită să amintească faptul că în data de 27 mai a fost constituită, în premieră pentru România, Comisia Multidisciplinară de Arsuri a Ministerului Sănătăţii, organism consultativ care furnizează expertiza necesară coordonării din punct de vedere ştiinţific, profesional şi metodologic a asistenţei medicale specializată în tratarea arsurilor şi care include specialişti din toate ariile terapeutice implicate în îngrijirea pacientului cu arsuri severe.

Nu în ultimul rând, a fost modificată și legea privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (ANMDMR). Prin aceste modificări agenția primește o serie de noi atribuţii precum autorizarea studiilor privind utilizarea medicamentelor de uz uman, precum şi efectuarea acestora, organizarea şi controlul activităţilor referitoare la farmacovigilenţă, eliberarea autorizaţiilor de distribuţie angro şi a autorizaţiilor de fabricaţie.

 

O altă decizie importantă adoptată prin ordonanța de guvern prevede posibilitatea utilizării certificatelor digitale și pe teritoriul României, ca dovadă a vaccinării, trecerii prin boală sau a testării negative. Până acum, aceste certificate puteau fi folosite doar pentru a călători în afara țării, însă acum pot fi prezentate ori de câte ori este necesar să se facă dovada vaccinării, a unui test negativ sau a imunității naturale dobândite prin boală. Documentul are un cod QR unic, iar în acest mod va fi mai ușor de verificat veridicitatea acestuia, în condițiile în care au apărut certificate de vaccinare false. În cazul în care situația epidemiologică se va înrăurăți, sunt toate șansele ca accesul în spațiile închise aglomerate și în alte zone cu risc de infectare să se facă pe baza acestui document sau al certificatului de vaccinare, ministrul Ioana Mihăilă reiterând faptul că se dorește ca persoanele vaccinate să nu fie supuse niciunui fel de restricții de circulație.

Nu în ultimul rând,   termenul de valabilitate al certificatului pentru test antigen rapid a crescut la de la 24 de ore la 48 de ore, fiind totodată creat cadru legal pentru ca măștile acordate de Ministerul Sănătății și nedistribuite de la nivelul direcțiilor de sănătate publică și al autorităților publice locale, să poată fi repartizate inspectoratelor școlare, în vederea distribuirii lor către elevii și cadrele didactice. Potrivit estimărilor Ministerului Sănătății, este vorba de aproximativ 13 milioane de măști care au fost returnate de autoritățile locale, după ce nu au fost ridicate de beneficiari, respectiv persoanele din categoriile defavorizate.

 


Adaugati un comentariu


 

*