Amalgamul dentar, eliminat din practica stomatologică

24 august 2019 | 0 comentarii |

Pentru a se alinia la legislația și practica europeană, medicii stomatologi vor fi obligați să renunțe, treptat, la folosirea amalgamului dentar, din cauza mercurului pe care acesta îl conține.

 

Ministerul Sănătăţii a lansat în dezbatere un proiect de Ordin prin care urmează se va interzice utilizarea amalgamului dentar în tratarea dinților, astfel încât practica stomatologică din România să fie în concordanță cu Regulamentul UE privind mercurul, care  impune statelor membre să pregatească și să publice, pâna la 1 iulie 2019, planuri naţionale de încetare a utilizării amalgamului dentar.

În Consiliul Național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România (CMDR) s-a aprobat, încă din luna mai, „Moțiunea” privind propunerile care ar trebui puse în aplicare pentru a se respecta prevederile UE, și a propus Ministerului Sănătății, adoptarea unui plan de măsuri pentru a reduce treptat utilizarea amalgamului dentar și face cunoscute prevederile acestui plan profesioniștilor și publicului.

Ministerului Sănătăţii a analizat propunerile formulate de catre Colegiului Medicilor Stomatologi din România și a elaborat proiectul de Ordin care, pe baza observațiilor și propunerilor specialiștilor, transmise până la data de 3 septembrie, ar mai putea suferi modificări.

 

Proiectul prevede, așadar, interzicerea utilizării amalgamului dentar în tratamentul dinţilor de lapte, la copii sub 18 ani şi la femeile însărcinate sau care alăptează, dacă acest lucru este considerat strict necesar de către medicul stomatolog, din motive legate de „nevoile medicale specifice ale pacientului”.

Colegiul Medicilor Stomatologi din România va organiza un registru al cabinetelor dentare de urgenţă şi al cabinetelor care utilizează amalgam în lucrările dentare, iar în cazul urgenţelor stomatologice, îndepărtarea amalgamului dentar va fi posibilă în toate cabinetele de medicină dentară.

Totodată „se interzice” utilizarea de către medicii stomatologi a amalgamului în vrac, iar reprezentanții legali ai cabinetelor de medicină dentară în care se utilizează amalgam dentar, se îndepărtează obturaţii pe bază de amalgam sau se extrag dinţi care conţin astfel de obturaţii „se asigură că acestea sunt dotate cu separatoare de amalgam care reţin şi colectează particulele de amalgam. Începând cu 1 ianuarie 2021, toate separatoarele de amalgam aflate în uz trebuie să furnizeze un nivel de retenţie de cel puţin 95% a particulelor de amalgam”.

De asemenea, se interzice evacuarea deşeurilor de amalgam dentar în mediu, iar medicii stomatologi vor încheia contracte cu firme specializate care să asigure că aceste deşeuri sunt manipulate şi colectate de către entităţi autorizate pentru gestionarea şi neutralizarea acestora.

 

Pentru ca aceste măsuri să fie cunoscute de publicul larg, Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Colegiul Medicilor Stomatologi din România, va organiza activităţi de informare (prin presă, broşuri, postere etc.) cu privire la amalgamul dentar, pentru conştientizarea, de către populaţie, a riscurilor de mediu ale mercurului, ca una dintre cele mai importante măsuri de a stopa complet folosirea de amalgam și „utilizarea alternativelor terapeutice fără mercur, eficiente atât din punct de vedere al costului, cât și clinic, pentru restaurările dentare”, astfel încât „prin măsurile de profilaxie a cariilor dentare și promovarea sănătății” să se reducă „nevoia de restaurare dentară și minimizarea utilizării amalgamului dentar”.

Totodată, Colegiul Medicilor Stomatologi va promova utilizarea, în cabinetele medicale dentare, a materialelor de calitate, fără mercur, pentru restaurările dentare și va asigura, prin programele de educație medicală continuă, informarea actualilor și viitorilor medici stomatologi asupra impactului amalgamului dentar asupra mediului constituind astfel o sursă majoră de poluare cu mercur în aer, apă și pământ. CMDR va organiza, de asemenea, sesiuni de educare și instruire corespunzătoare a viitorilor specialiști, cu privire la utilizarea alternativelor de restaurare dentară fără mercur și promovarea celor mai bune practici de management stomatologic, care implică îndepărtarea celei mai mici cantități de țesut dentar sănătos (amalgamul necesită îndepărtarea de țesuturi dentare sănătoase în proporție mai mare decât alternativele fără mercur).

 


Adaugati un comentariu


 

*