Ceva mai bine pentru bolnavii de cancer

10 septembrie 2016 | 0 comentarii |

In cadrul unui set de decizii adoptate in sprijinul pacientilor inscrisi in Programele nationale de sanatate, Ministerul Sanatatii a stabilit noi masuri pentru asigurarea tratamentului si ingrijirii copiilor si adultilor care sunt diagnosticati cu leucemie.

 

leucemieGuvernul a aprobat, in sedinta din saptamana aceasta, o serie de masuri in sprijinul bolnavilor inscrisi in programele nationale de sanatate, anunta Ministerul Sanatatii, care printr-un comunicat precizeaza ca „in acest sens, a fost modificata si completata HG nr. 206/2015 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2015 si 2016”.

In urma acestor modificari s-a aprobat cadrul legislativ prin care se extinde Programul National de Oncologie, prin introducerea unui nou Subprogram de diagnostic generic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing si neuroblastom), prin care pacientii cu leucemii acute (copii si adulti) vor putea beneficia atat de diagnosticare si tratament, cat si de monitorizarea corecta a bolii minime reziduale. Fondurile pentru finantarea serviciilor si tratamentului asigurate prin acest nou subprogram oncologic au fost asigurate cu ocazia rectificarii bugetare, sustine Ministerul Sanatatii.

Activitatea de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogeneric si/sau FISH si examen de biologie moleculara la copii si adulti va fi inclusa in cadrul Subprogramului de diagnostic imunofenotipic, citogenic si biomolecular al leucemiilor acute”, sustin reprezentantii MS.

 

analize leucemieProbele pentru diagnosticarea si monitorizarea leucemiilor acute si a tumorilor solide care se recolteaza la furnizorii de servicii medicale ce acorda asistenta medicala spitaliceasca bolnavilor vor fi transmise la furnizorii de servicii medicale inclusi in subprogram pentru efectuarea acestora, insotite de referatul de solicitare.

Noile reglementari rezolva o serie de probleme constatate in ceea ce priveste stabilirea unitatilor de specialitate care implementeaza programele nationale de sanatate publica, managementul listelor de prioritate a bolnavilor,  modalitatea de acordare a serviciilor medicale, inclusiv prescrierea si eliberarea medicamentelor si/sau materialelor sanitare asigurate bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate curative, modalitatea de decontare a investigatiilor paraclinice de diagnostic a leucemiilor acute.

Astfel, includerea unitatilor de specialitate in programele nationale de sanatate se realizeaza pe baza unor criterii elaborate la propunerea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sanatatii si a unei metodologii de selectie care se aproba prin normele tehnice, cu incadrare in limita fondurilor aprobate”, sustin reprezentantii Ministerului Sanatatii si cei ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

 

leucemie mieloidaContrar normelor anterioare, bolnavii din cadrul programelor nationale de sanatate curative vor putea beneficia, in urma aprobarii noilor masuri, de „acordarea de servicii medicale, inclusiv de prescrierea si eliberarea medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice, intr-o unitate sanitara in regim ambulatoriu/spitalizare de zi, concomitent cu serviciile medicale spitalicesti furnizate in regim de spitalizare continua, intr-o alta unitate sanitara, daca unitatea sanitara la care pacientul este internat in regim de spitalizare continua nu poate acorda serviciile”, sustine MS.

Bolnavii din cadrul programului national de oncologie beneficiaza de servicii medicale, inclusiv prescrierea si eliberarea medicamentelor asigurate, care pot fi acordate intr-o unitate sanitara in regim de spitalizare de zi, concomitent cu serviciile medicale furnizate in regim de spitalizare de zi in aceeasi unitate sanitara sau intr-o alta unitate sanitara, daca unitatea sanitara la care pacientul este internat in regim de spitalizare de zi nu poate acorda serviciile. Pentru aceste situatii, serviciile asigurate sunt validate si decontate din bugetul programelor nationale de sanatate curative.

In cazul in care pacientul necesita transport medical, unitatea sanitara in care bolnavul este internat in regim de spitalizare continua suporta contravaloarea transportului medicalizat al acestuia, in vederea efectuarii serviciilor asigurate in cadrul programelor nationale de sanatate cu scop curativ.

 

medic siui card cnasO alta noutate este aceea ca decontarea coontravalorii investigatiilor paraclinice in cadrul programelor nationale de sanatate curative, furnizorilor de servicii care le efectueaza, nu mai este conditionata de prezentarea cardului national de asigurari sociale de sanatate, ca pana acum.

Totodata, prin noul act normativ s-a stabilit ca se va prelungi termenul de raportare off-line a serviciilor medicale efectuate, la trei zile, astfel incat „toate categoriile de furnizori au obligatia de a transmite in platforma informatica a asigurarilor de sanatate a serviciilor off-line in maximum trei zile lucratoare de la data acordarii serviciului, si nu in 72 de ore cum era pana acum. Aceasta masura contribuie la inlaturarea disfunctionalitatilor in raportarea serviciilor si in decontarea acestora”, se mentioneaza in comunicatul MS.

De asemenea, in vederea debirocratizarii sistemului de asigurari de sanatate, raportarea activitatii furnizorilor conform contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate se va face zilnic, fara a mai fi necesara si o raportare lunara/trimestriala, dupa caz.

 

hemodializaHotararea adoptata de Executiv stabileste si modalitatea de sanctionare a furnizorilor de servicii medicale paraclinice, furnizorilor de dializa si furnizorilor de radioterapie, in cazul in care se constata incasarea necuvenita a unor sume de la asigurati, astfel:

La prima constatare, retinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 20% la contravaloarea serviciilor aferente lunii in care s-au inregistrat aceste situatii;

La a doua constatare, retinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 30% la contravaloarea serviciilor aferente lunii in care s-au inregistrat aceste situatii;

La a treia constatare, retinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 40% la contravaloarea serviciilor aferente lunii in care s-au inregistrat aceste situatie;

La a patra constatare a nerespectarii de catre furnizori a acestei obligatii contractuale, contractul se reziliaza, informeaza Ministerul Sanatatii.

Aceeasi sursa mentioneaza ca totodata au fost revizuite unele sanctiuni aplicabile furnizorilor aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, stabilind nivelul sanctiunii in functie de gravitatea nerespectarii de catre acestia a unor obligatii.

 


Adaugati un comentariu


 

*