CJAS BUZAU: In atentia furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale (P)

11 iunie 2014 | 0 comentarii |

In vederea incheierii contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale pe anul 2014, furnizorii au obligatia de a depune la sediul CAS Buzau, pana la data de 13 IUNIE 2014, documentele necesare contractarii, astfel cum sunt prevazute in HG nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014 – 2015 si in Ordinul ministrului Sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2014 a Hotararii de Guvern nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014 – 2015.

Documentele specifice fiecarui domeniu de asistenta medicala se regasesc pe site-ul CAS Buzau, la adresa www.casbz.ro.

Procesul de contractare se va desfasura pe parcursul lunii iunie 2014, conform calendarului de activitati afisat pe site-ul CAS Buzau.

 untitled

                                                                       Presedinte – Director General

                                                                        Vasilescu Corneliu Georgian

                                                                                            Director Relatii Contractuale

                                                                                                      Jr. Simona Anghel


Adaugati un comentariu


 

*