Examenul pentru obtinerea gradului de „primar”are loc in iunie

13 mai 2016 | 0 comentarii |

Dosarele de inscriere a medicilor, medicilor dentisti si farmacistilor care vor sa promoveze in grad se depun la directiile de sanatate publica din 12 centre universitare sau la directiile medicale ale ministerelor cu retea sanitara proprie, in perioada 16-31 mai.

 

medic-examenMinisterul Sanatatii anunta ca organizeaza, la data de 21 iunie 2016, examen pentru obtinerea gradului de primar pentru medicii, medicii dentisti si farmacistii cu o vechime de minim 5 ani ca specialisti pana la data de 31 decembrie 2016, efectuata in specialitatea pentru care doresc sa obtina gradul profesional.

Examenul se va desfasura in centrele universitare medicale care pot asigura conditiile de organizare si desfasurare a tuturor probelor prevazute in tematicile specialitatilor solicitate, precum si componenta comisiilor de examinare pentru specialitatile respective.

Candidatii vor depune dosarele de inscriere pentru examen la directiile de sanatate publica din centrele universitare: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Constanta, Iasi, Oradea, Sibiu, Timisoara, Targu Mures, Arad, Brasov si Galati, respectiv la directiile medicale ale ministerelor cu retea sanitara proprie, in perioada 16-31 mai 2016, inclusiv.

Cadrele didactice si de cercetare stiintifica medicala vor depune dosarele de examen in aceeasi perioada, respectiv intre 16-31 mai 2016, inclusiv la sediul Ministerului Sanatatii, str. George Vraca nr. 9 sector 1, Bucuresti.

 

MediciLa examenul pentru obtinerea gradului de primar pot participa medicii, medicii dentisti si farmacistii cu o vechime de minim 5 ani ca specialisti pana la data de 31 decembrie 2016, efectuata in  specialitatea pentru care doresc sa obtina gradul profesional.

Examenul se va desfasura in centrele universitare medicale care pot asigura conditiile de organizare si desfasurare a tuturor probelor prevazute in tematicile specialitatilor solicitate, precum si componenta comisiilor de examinare pentru specialitatile respective.

Directiile de sanatate publica, respectiv directiile ministerelor cu retea sanitara proprie vor completa on-line, la adresa: http://examene.meddb.ro, listele nominale cu candidatii inscrisi, pana la data de 02 iunie 2016, ora 14,00.  

Tabelele originale ale candidatilor inscrisi pe specialitati,  insotite  de  adresa cu semnaturi, vor fi  transmise prin  serviciu postal Ministerului Sanatatii, str. George Vraca nr.  9, sector 1, Bucuresti, pana la data de 06 iunie 2016.  Candidatii vor fi inscrisi in tabele cu numele si prenumele corect conform actului de identitate in termen de valabilitate, utilizand majuscule si caractere diacritice.

Intreaga  responsabilitate a completarii corecte a datelor din tabel revine directiilor de sanatate publica, respectiv ministerelor cu retea sanitara proprie.

 

medici tineriArondarea candidatilor pe specialitati si centre universitare va fi afisata la data de 7 iunie 2016, pe site-ul Ministerului Sanatatii, www.ms.ro,  la rubrica informare/concursuri, concursuri examene/concursuri.

Arondarea candidatilor pe specialitati si centre universitare va fi afisata la data de 7 iunie 2016 pe site-ul Ministerului Sanatatii, www.ms.ro, la rubrica informare/concursuri, concursuri/examene/concursuri.

Listele nominale ale candidatilor admisi precum si presedintii  de comisii, data, locul si ora de prezentare la examen se vor afisa la data de 16 iunie 2016 pe site-ul Ministerului Sanatatii, la rubrica informare concursuri, concursuri examene/concursuri.

Taxa de examen este de 550 lei si se va achita pe numele candidatului, prin ordin de plata sau mandat postal, in contul IBAN: RO36 TREZ 7002 0E36 5000X XXX, CUI 4266456,  DTMB  (Directia  de Trezorerie a Municipiului Bucuresti), beneficiar Ministerul Sanatatii, adresa: str. Cristian Popisteanu Nr. 1-3, sector 1, Bucuresti, cod: 010024.

La locul pentru corespondenta se va mentiona „Taxa examen primariat.”

 

dentist microscop-endodonticExamenul va consta din una, doua sau trei probe clinice si proba practica, conform celor prevazute in tematicile specialitatii respective.

Fiecare proba de examen este eliminatorie daca nu se obtine minimum nota 8,00. Media minima de promovare si confirmare in gradul profesional de medic, medic dentist sau farmacist primar este 8,00 (opt). Candidatii care nu obtin aceasta medie vor fi declarati nepromovati.

Tematicile de examen au fost publicate in  Viata Medicala  numerele 2 – 7 din anul 2001, cu exceptia specialitatilor:

– anatomie patologica – publicata in Viata Medicala in anul 2011;

– chirurgie OMF si chirurgie dento-alveolara – publicate in Viata Medicala nr.31/31.07.2009;

– endocrinologie – publicata in Viata Medicala nr. 5/30 ian. 2009.

– expertiza medicala a capacitatii de munca – publicata in Viata Medicala nr.30/24.07.2009;

– farmacie clinica si laborator farmaceutic, inclusiv completarea din anul 2010;

– farmacologie clinica – aprobata in anul 2008 ;

–  medicina de familie – publicata in Viata Medicala din 4 aprilie 2000;

– medicina  de urgenta  – publicata in Viata Medical nr. 15/2001; 9.O.R.L. – tematica ramane valabila cea publicata in anul 1981. Pentru specialitatea medicina legala nu se sustine proba scrisa.

Tematicile sunt afisate pe site-ul Ministerului Sanatatii, www.ms.ro, la rubrica informare/concursuri, concursuri examene –Tematici.

 


Adaugati un comentariu


 

*