Doar pana pe 23 februarie, medicii si farmacistii se mai pot inscrie la examenul de specialist

21 februarie 2017 | 0 comentarii |

Examenul pentru obtinerea titlului de specialist pentru medicii, medicii dentisti si farmacistii care finalizeaza pregatirea in specialitate pana la data de 30 aprilie va fi organizat in  perioada 22 martie – 28 aprilie.

 

medic-examenMedicii, medicii dentisti si farmacistii rezidenti, inclusiv cadrele didactice si de cercetare stiintifica medicala, confirmate in rezidentiat, care la data de 30 aprilie incheie stagiul de pregatire (inclusiv audierea cursurilor-conferinta), conform curriculelor aprobate pentru fiecare specialitate, cei care au incheiat stagiul de pregatire si nu au sustinut acest examen sau nu l-au promovat in sesiunile anterioare, pot sustine examenul de specialist, organizat de Ministerul Sanatatii, in perioada 22 martie-28 aprilie 2017.

La aceasta sesiune de examen pot participa, de asemenea, medicii, medicii dentisti si farmacistii specialisti sau primari care au efectuat, cu aprobarea Ministerului Sanatatii, stagiul de pregatire in a doua specialitate si care, la data de 30 aprilie, incheie acest stagiu, precum si medicii, medicii dentisti si farmacistii care au efectuat specializarea prin Ministerul Educatiei Nationale si care finalizeaza pregatirea pana la data de 30 aprilie 2017.

Pentru sustinerea examenului de specialist candidatii pot opta numai pentru unul din centrele universitare in care au efectuat pregatirea. Tematicile dupa care se vor desfasura examenele in aceasta sesiune au fost publicate in saptamanalul „Viata Medicala”, si pe pagina web a Ministerului Sanatatii www.ms.ro, la rubrica: Specialisti – Concursuri – Examene -Tematici.

Examenul de specialist va consta intr-o proba scrisa, cu 10 subiecte formulate din tematica fiecarei specialitati, care se va desfasura pe durata a trei ore, una sau doua probe clinice si proba practica, conform probelor prevazute de tematicile fiecarei specialitati.

 

examen DavilaLa examenul din aceasta primavara „se mai pot prezenta, prin derogare de vechime, in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 103/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si candidatii care incheie stagiul de pregatire in perioada cuprinsa intre 1 mai 2017 si pana la 31 octombrie 2017, inclusiv. Dosarele depuse de acesti candidati pentru aprobarea derogarilor de vechime vor include obligatoriu si recomandarea coordonatorului in rezidentiat, respectiv in pregatirea pentru cea de a doua specialitate, document care trebuie sa poarte semnatura si parafa coordonatorului de pregatire in aceasta specialitate“, se mentioneaza in anuntul pentru organizarea examenului, publicat pe site-ul MS.

Pentru aceasta categorie de candidati, confirmarea ca medic specialist/medic dentist specialist/farmacist specialist, se va face cu data de intai a lunii urmatoare finalizarii stagiului de pregatire, pe baza adeverintei eliberata de unitatea angajatoare pentru rezidenti, respectiv de coordonatorul de stagiu pentru cei aflati la pregatire in cea de a doua specialitate in regim cu taxa, din care sa rezulte efectuarea integrala a pregatirii de specialitate. Aceste documente trebuie sa poarte antetul unitatii sanitare emitente, numar si data de eliberare (ulterioare incheierii pregatirii), stampila rotunda a unitatii.

 

medici tineri examenExamenul pentru obtinerea titlului de specialist in Medicina de urgenta se va desfasura in centrele universitare Bucuresti – Spitalul Clinic de Urgenta si Targu Mures – Spitalul Clinic Judetean de Urgenta si va consta intr-o proba scrisa, care se desfasoara in prima zi a perioadei anuntate pentru desfasurarea examenului de obtinere a titlului de medic specialist. Aceasta proba se va desfasura pe durata a patru ore si va incepe la aceeasi ora, concomitent, in cele doua centre universitare. Testele utilizate in cele doua centre de examinare vor fi identice, pscrisa constand intr-un test de tip grila cu 250 de intrebari cu raspunsuri multiple.

Candidatii care au sustinut si au promovat proba scrisa intr-o sesiune anterioara, dar au fost respinsi la examen din cauza rezultatelor la probele clinice/practice vor sustine numai aceste probe, luandu-se in considerare punctajul de promovare de la proba scrisa anterioara pentru urmatoarele 3 sesiuni ordinare de examen de specialitate, dupa promovare”, se mentioneaza in documentul MS.

Proba practica se desfasoara utilizand simulatoare de pacient. Candidatul va fi confirmat specialist daca promoveaza cu minim nota 7,00 fiecare proba a examenului obtinand in final media 7,00.

 

card medici siuiMedicii, medicii dentisti si farmacistii rezidenti din reteaua de asistenta medicala, vor depune dosarele de inscriere la directiile de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv la ministerele cu retea sanitara proprie, in perioada cuprinsa intre 6-23 februarie 2017, inclusiv.

Cadrele didactice si de cercetare stiintifica medicala, specialistii aflati la a doua specialitate in regim cu taxa si candidatii care solicita sustinerea examenului cu derogare de vechime vor depune dosarele de inscriere tot in perioada 6-23 februarie 2017 inclusiv, la sediul Ministerului Sanatatii din str. George Vraca, nr. 9. Medicii, medicii dentisti si farmacistii, care au efectuat specializare prin Ministerul Educatiei Nationale vor depune dosarele de inscriere in perioada 6-23 februarie 2017 inclusiv, la sediul Ministerului Sanatatii din str. Cristian Popisteanu.

Dosarele de inscriere ale candidatilor in vederea sustinerii examenului de obtinere a titlului de medic specialist/medic dentist specialist/farmacist specialist, pot fi transmise pe raspunderea candidatului, prin orice serviciu postal sau depuse personal, la adresele indicate. Directiile de sanatate publica, respectiv directiile de specialitate ale ministerelor cu retea sanitara proprie vor completa on-line, listele nominale cu candidatii inscrisi, pana la data de 28 februarie 2017, ora 14,00. Tabelele cuprinzand candidatii inscrisi prin institutiile teritoriale, pe suport de hartie, insotite de adresa semnata de conducerea institutiei, se vor transmite pana la data de 03 martie 2017, pe adresa Ministerului Sanatatii, str. George Vraca, nr. 9.

Taxa de examen este de 300 de lei si se achita pe numele candidatului, cu precizarea CNP, in contul IBAN nr. RO36TREZ70020E365000XXXX,  CUI 4266456, DTMB (Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti), beneficiar Ministerul Sanatatii, adresa: str. Cristian Popisteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucuresti, cod: 010024, se depune odata cu cererea de inscriere, iar la locul pentru corespondenta se va mentiona „Taxa examen specialist”.

 


Adaugati un comentariu


 

*