Înalta Curte a decis: Studenții de UMFST Târgu Mureș vor face stagiile clinice numai în limba română

8 iunie 2019 | 0 comentarii |

Instanța menține astfel o decizie a CNCD, potrivit căreia susţinerea probelor practice numai în limba română la UMF Târgu Mureş (devenită UMFST) nu constituie discriminare.

 

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins ca nefondat recursul Asociaţiei Maghiare pentru Pregătirea Medicală şi Farmaceutică din România (AMPMFR) împotriva hotărârii Curţii de Apel Bucureşti, care a menţinut decizia Consiliului Naţional de Combatere a Discriminării (CNCD), potrivit căreia desfăşurarea stagiilor clinice doar în limba română la Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie (UMFST) din Târgu Mureş nu constituie discriminare.

Respinge recursul declarat de recurentă-reclamantă Asociaţia Maghiară pentru Pregătirea Medicală şi Farmaceutică din România împotriva Sentinţei nr. 3051 din 14 octombrie 2016 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal, ca nefondat. Obligă recurenta reclamantă la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 5.000 de lei în favoarea Univesităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Târgu Mureş, cu aplicarea art. 451 alin. 2 din Codul de procedură civilă. Definitivă”, se arată în motivarea deciziei instanței, pronunțată în ședința publică din 4 iunie 2019.

 

Cauza judecată la Curtea Spremă a vizat o decizie a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării din luna octombrie 2013, luată cu majoritate de voturi, potrivit căreia susţinerea probelor practice exclusiv în limba română la UMF Târgu Mureş (devenită între timp UMFST) nu constituie discriminare.

Condiţia impusă prin Hotărârea Senatului Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş din 30 aprilie 2013, de desfăşurare a stagiilor clinice doar în limba română, nu constituie o faptă de discriminare faţă de studenţii care studiază în limba maternă, maghiara”, se arăta într-un comunicat remis presei de CNCD, în luna octombrie 2013.

Decizia CNCD, adoptată cu 6 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” și o opinie separată, a fost atacată de către UDMR şi Asociaţia Maghiară pentru Pregătirea Medicală şi Farmaceutică din România (AMPMFR) la Curtea de Apel Bucureşti, dar instața a respins acţiunea ca nefondată. ÎCCJ a menţinut această hotărâre.

 

Având în vedere că viitorii medici și farmaciști absolvenți ai Univesităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Târgu Mureş vor profesa pe teritoriul României și nu vor trata doar cetățeni de etnie maghiară, decizia ÎCCJ era firească și previzibilă. La unul dintre termenele câștigate anterior, rectorul UMFST Târgu Mureș, Leonard Azamfirei declara, referitor la afirmațiile repezentanților unor reprezentanți ai AMPMFR sau UDMR, potrivit cărora la UMFST Târgu Mureş nu s-ar respecta Legea Educaţiei”, că sunt infirmate de „deciziile definitive ale instanţelor de judecată”.

În hotărârea Senatului UMFST se prevede că Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Târgu Mureş va păstra caracterul multicultural al Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, aşa cum a fost definit în Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi va face toate eforturile pentru conservarea învăţământului în limbile română, maghiară şi engleză, precum şi în alte limbi de circulaţie internaţională.

 


Adaugati un comentariu


 

*