Medicii dentisti care doresc sa incheie contracte cu CNAS trebuie sa-si depuna dosarele de contractare

1 iunie 2014 | 0 comentarii |

Acestia vor incepe sa transmita raportarile pe baza carora vor fi platiti pentru luna iunie, din Fondul asigurarilor de sanatate pentru serviciile medicale stomatologice cuprinse in pachetului de baza pentru asigurati si a pachetului minimal pentru neasigurati, dupa 1 iulie.

 

dentistMedicii dentisti care doresc sa asigure sau sa continue asistenta medicala pentru 2014-2015 vor trebui ca dupa 1 iunie fie autorizati conform prevederilor legale in vigoare. Acest lucru inseamna sa fie evaluati potrivit dispozitiilor legale si sa depuna, in vederea incheierii contractului cu CNAS, toate documentele necesare in termenele stabilite pentru contractare, urmand ca de la 1 iulie sa inceapa raportarile. Noutatea consta in faptul ca unele servicii medicale se vor face in cadrul pachetului de baza pentru asigurati si a pachetului minimal, pentru neasigurati.

Medicii dentisti care doresc sa asigure asistenta medicala dentara in conformitate cu prevederile HG nr. 400/2014 sunt rugati sa efectueze demersurile necesare pentru depunerea/actualizarea documentatiei prevazuta la art. 58 din Contractul-cadru (anexa nr. 2 a actului normativ), avand in vedere ca de la 1 iunie a.c. incep contractarile la casele de asigurari de sanatate, iar pe data de 1 iulie a.c. se vor efectua raportarile”, se arata intr-un comunicat postat pe site-ul Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.

Tot de la 1 iunie, data de la care intra in vigoare noul Contract-cadru, in pachetul de servicii medicale de baza se regasesc consultatii, servicii profilactice, tratamente protetice si ortodontice, precum si alte tratamente (inclusiv serviciile de medicina dentara de urgenta).

 

contract, asigurari, testPentru inscrierea contractului de furnizare de servicii medicale, furnizorul de servicii (reprezentantul cabinetului medical) trebuie sa depuna la Casa de Asigurari de Sanatate cu care incheie contractul, urmatoarele documente:
Dovada de evaluare a furnizorului, valabila de la data inchderii contractului;
Cod de inregistrare fiscala si Cont deschis la Trezoreria Statului sau la banca;
Dovada asigurarii de raspundere civila in domeniul medical pentru furnizor si pentru personalul care isi desfasoara activitatea la acesta intr-o forma prevazuta de lege;
– Dovada platii la zi a contributiei la Fondul asigurarilor sociale de sanatate si a contributiei pentru concedii si indemnizatii;
– Cererea pentru intrare in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate;- Certificat de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, pentru fiecare medic, respectiv de membru al OAMGMAMR pentru asistentii medicali, valabile la data incheierii contractului si pe toata perioada derularii acestuia;
– Documentul care atesta gradul profesional pentru medici si copia actului doveditor prin care personalul medico-sanitar isi exercita profesia la furnizor
– Programul de activitate al cabinetului, al medicilor si al personalului medico-sanitar care isi desfasoara activitatea la furnizor.

Documentele necesare inscrierii contractului de furnizare de servicii medicale, drepturile si obligatile furnizorului, obligatiile CNAS, sanctiunile si conditiile specifice acordarii serviciilor medicale in sistemul asigurarilor de sanatate se regasesc in Anexa 2, care se poate descarca de aici.


Categorii: Actual, C.A.S., Medici

Adaugati un comentariu


 

*