Medicii din Ambulatoriu solicită regândirea Legii sănătății și a celei a asigurărilor de sănătate

20 ianuarie 2021 | 0 comentarii |

Aceștia au cerut autorităților începerea activității unui grup de lucru pentru ambulatoriu, înființat în mandatul ministrului Victor Costache, dar care nu s-a întrunit până acum, din cauza pandemiei.

 

Echipa care a decis infiintarea grupului de lucru

În perioada premergătoare izbucnirii pandemiei de Covid-19, Asociaţia Profesională a Medicilor de Ambulator (APMA) a propus fostului ministru al sănătății, Victor Costache, înfiinţarea unui grup de lucru pentru ambulatoriu, din care să facă parte reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Parlamentului, Colegiului Medicilor, asociaţiilor şi societăţilor medicale reprezentative și reprezentanți ai organizaţiilor de pacienţi. Obiectivul principal al grupului de lucru era elaborarea unui plan privind funcţionarea serviciilor prespitaliceşti, care să fie ulterior transpus într-un proiect legislativ. La acea dată, fostul ministru a fost de acord cu propunerea, grupul de lucru urmând a fi coordonat de  secretarul de stat Horaţiu Moldovan. Din păcate, apariția pandemiei a făcut ca prioritățile autorităților să se schimbe radical, astfel că activitatea grupului de lucru a fost suspendată, înainte de a fi creionat un plan pentru viitorul proiect legislativ.

Proiectul nu a fost însă abandonat de medicii din ambulator, așa că APMA a revenit cu o scrisoare deschisă adresată noului ministru al Sănătății și noului premier, precum și noilor președinți ai celor două camere ale Parlamentului și actualului președinte al Colegiului Medicilor din România (CMR).

 

Dr. Cosmin Alexandrescu

În document se solicită începerea activității grupului de lucru constituit înainte de pandemie, în scopul regândirii Legi sănătății și Legii asigurărilor de sănătate, care trebuie actualizate și „așezate pe un fundament mai solid”, după cum spun semnatarii scrisorii deschise.

În scrisoarea deschisă, președintele APMA, dr. Cosmin Alexandrescu prezintă și principalele motive de nemulțumire ale medicilor pe care îi reprezintă, acestea constituind argumente pentru care cele două legi ar trebui regândite și actualizate. „Nu este normal ca legea să prevadă că negocierea Contractului Cadru nu se face de către reprezentanţii uneia dintre părţi – furnizorii de servicii medicale, respectiv asociaţiile profesionale şi patronale – ci de către terţi – CMR, OAMGMAMR, OBBCCSR – care nu reprezintă interesele economice şi juridice ale furnizorilor de servicii medicale contractante cu CNAS. Nu cerem excluderea lor, ci doar echilibrarea balanţei”, susține președintele APMA în scrisoarea deschisă adresată autorităților.

Acesta mai precizează că nu este normal ca statul să nu deconteze aproape nimic din tratamentele stomatologice, în condițiile în care România are cel mai mare număr de persoane edentate din Europa.

 

O altă problemă este legată de imposibilitatea cabinetelor medicale,  indiferent de specialitate, de a accesa fonduri europene, din cauza faptului că sunt organizate în baza Legii 629/2001 și nu au personalitate juridică. Medicii din ambulatoriu mai spun că nu este normal să nu se poată deduce TVA-ul pentru echipamentele şi consumabilele medicale, întrucât, prin lege,  furnizorii de servicii medicale nu sunt plătitori de TVA.

Nu este normal nici ca bugetul alocat Sănătăţii să fie ultimul din Uniunea Europeană, în condiţiile în care avem atât de mult de recuperat. 6% din PIB nu trebuie să fie un vis, ci doar un jalon depăşit. În 2018, conform Eurostat, România a alocat pentru sănătate pe cap de locuitor 580 euro/an, faţă de prima clasată, Danemarca, cu 5260 euro/an şi o medie a Uniunii Europene de 2982 euro/an. Noi totuşi avem de recuperat un decalaj, dar în realitate îl mărim în fiecare an. Din aceste motive şi multe altele vă solicităm să ne aşezăm la masa de lucru. Dacă veţi reuşi să puneţi sistemul de Sănătate pe baze noi, cu sprijinul clasei politice în integralitatea ei, cu participarea noastră, a partenerilor sociali, veţi reuşi să intraţi in istoria medicinii româneşti. Altfel, vă veţi aşeza în lungul şir al miniştrilor uitaţi ai sănătăţii, care au ratat acolo unde era vital să reuşească” se mai arată în încheierea scrisorii deschise transmise e APMA.

 


Adaugati un comentariu


 

*