Ministerul Sănătății va primi 281 de milioane de lei la rectificarea din noiembrie

11 noiembrie 2017 | 0 comentarii |

Banii sunt destinați în principal pentru acțiunile și programele de sănătate, plata salariilor și pentru majorarea transferurilor către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

 

Rectificarea bugetară care va fi finalizată în luna noiembrie, a doua din acest an, va fi una pozitivă şi s-a realizat cu încadrarea în deficitul de 2,96% din PIB. Vor primi bani în plus Sănătatea, Educația, MAI, Transporturile, Justiția și Ministerul Muncii, iar la Mediul de Afaceri, Finanțe, Dezvoltare Regională, Cultură și Mediu se vor opra tăieri, a anunţat, vineri seară, printr-un comunicat, Ministerul Finanţelor Publice (MFP).

Rezultatele economice de până acum „argumentează posibilitatea realizării unei creșteri economice de 6,1% față de 5,6% cât s-a estimat la elaborarea primei rectificări bugetare și de 5,2%, estimare avută în vedere la elaborarea bugetului pe anul 2017. Astfel, PIB nominal estimat s-a majorat de la 837,2 miliarde de lei la 842,5 miliarde de lei”, se menționează în comunicatul MFP.

Veniturile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu 280,2 milioane de lei, iar cheltuielile, cu 503,8 milioane lei.

Bugetele componente ale bugetului general consolidat au înregistrat majorări ale veniturilor (spre exemplu: bugetele asigurărilor sociale +325,0 milioane lei, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate +269,7 milioane lei, bugetele locale +1.020,8 milioane lei), iar alte bugete diminuări ale veniturilor (spre exemplu: bugetul de stat—655,5 milioane lei)”, explică specialiștii finanțelor, în comunicatul amintit.

 

Potrivit reprezentanților MFP, la Ministerul Sănătății s-au alocat 281 milioane de lei per sold, asigurându-se astfel, suplimentar, suma de 287,2 milioane de lei în principal pentru acțiunile și programele de sănătate, pentru plata salariilor medicilor rezidenți, personalului medical din structurile de primiri urgențe, precum și pentru majorarea transferurilor către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (FUNASS), totodată reducându-se suma de 6,2 milioane de lei aferentă economiilor înregistrate la unele naturi de cheltuieli.

Fondurile suplimentare alocate bugetelor locale se ridică la 611,9 milioane lei per sold, pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat (+550 de milioane de lei), finanțarea sistemului de protecție a copilului (+ 61 milioane lei), finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat (0,9 milioane de lei).

Totodată, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate va fi majorat cu 269,7 milioane lei, pentru servicii medicale și medicamente, iar Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat cu 323 milioane lei pentru asigurarea necesarului pentru plata pensiilor de asigurări sociale.

 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale va primi în plus 630,9 milioane de lei pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap, alocațiilor de stat pentru copii, a indemnizațiilor pentru creșterea copilului, a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate aferente indemnizațiilor și pentru majorarea transferurilor de echilibrare către bugetul asigurărilor sociale de stat.

La Ministerul Afacerilor Interne va fi un plus de 363,5 milioane de lei pentru plata pensiilor militarilor trecuți în rezervă anul acesta și pentru plata diferențelor rezultate în urma recalculării drepturilor de pensii, iar la Transporturi va fi un plus de 293,9 milioane de lei pentru asigurarea cofinanțării naționale și a cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2014-2020 .

Plusul per sold la Ministerul Justiției este de 232,1 milioane de lei, iar la Ministerul Educației Naționale va fi un plus de 30 milioane de lei.

Rectificarea din noiembrie prevede diminuări la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (-78,5 milioane lei), Ministerul Finanțelor Publice (-51,9 milioane lei), Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene (-43,7 milioane lei per sold, dar s-a alocat suplimentar 71,5 milioane lei pentru PNDL), Ministerul Culturii și Identității Naționale (-27,8 milioane lei), Ministerul Mediului (-27,4 milioane lei), având în vedere, în principal, gradul de execuție a cheltuielilor.

 


Adaugati un comentariu


 

*