Noul contract-cadru, în vigoare din această săptămână

Documentul aduce o serie de modificări, despre care reprezentanții autorităților spun că vor fi atât în beneficiul pacienților, cât și al prestatorilor de servicii medicale.

 

Odată cu începutul lunii aprilie a intrat în vigoare noul contract-cadru (CoCa) de acordare a serviciilor medicale, după ce precedentul document similar valabil pentru anul 2017, a fost prelungit și pentru primul trimestru al anului în curs. Această amânare a fost necesară pentru ca noul contract să poată fi foarte bine pus la punct, susțin autoritățile, care mai spun că noul CoCa cuprinde o serie de modificări importante față de precedentul.

Astfel, începând cu data de 1 iulie, pacienții asigurați vor putea obţine medicamentele cu şi fără contribuţie personală de la oricare farmacie din ţară aflată în contract cu CNAS, fără a mai fi nevoiți, ca până acum, să se adreseze doar farmaciior care au contract cu  aceeeași casa județeană de sănătate ca și medicul prescriptor.

Tot de la 1 iulie, investigaţiile paraclinice recomandate de medicii aflați în contract cu CNAS vor putea fi efectuate la oricare furnizor de profil din ţară, indiferent cu ce casă de asigurări de sănătate se află acesta în relaţii contractuale. Spre examplu, un pacient din Buzău care a primit o astfel de recomandare de la un medic aflat în contract cu CJAS Buzău, va putea să meargă să își facă gratuit investigațiile necesare la clinici din București sau oricare alt centru medical important, cu condiția ca unitățile respective să aibă contract cu CNAS.

 

Noul contract-cadru introduce și noi servicii oferite de medicii de familie în cadrul pachetului de servicii medicale de bază. Între acestea se regăsesc eliberarea adeverinţei pentru încadrarea în muncă a persoanelor aflate în şomaj şi eliberarea fişei sintetice pentru copilul încadrat sau care urmează să fie încadrat în grad de handicap.

Totodată se clarifică modul de acordare a altor servicii, cum ar fi administrarea de medicamente intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos sau perfuzabil.

În ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice se introduc serviciile medicale în scop diagnostic – caz, fiind vorba de servicii de spitalizare de zi care se pot acorda în ambulatoriu, dar numai de către furnizorii care îndeplinesc condiţii suplimentare de eligibilitate.

 

Contractul-cadru conține prevederi referitoare și la serviciile de îngrijiri paliative – un capitol la care sistemul de sănătate din România stă foarte prost. Astfel, în ambulatoriile pentru specialități clinice, medicii care au obţinut competenţă sau atestat de studii complementare pentru îngrijiri paliative, certificaţi de Ministerul Sănătăţii, şi care lucrează exclusiv în această activitate, pot încheia de acum înainte contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru acordarea de astfel de îngrijiri în ambulatoriu. Noile prevederi stipulează că se pot acorda până la patru consultaţii pe trimestru pentru fiecare asigurat, pentru îngrijiri paliative.

S-a stabilit, de asemenea, că programul de activitate pentru cabinetele medicale din asistenţa medicală primară pentru cabinetele din ambulatoriu pentru specialităţile clinice va fi de 35 de ore pe săptămână, asigurându-se în minim 5 zile pe săptămână, iar programul de activitate pentru medicii dentişti cu integrare clinică a fost stabilit la 3 ore și jumtate pe zi.

În cazul pacienţilor cu diagnostic oncologic confirmat, aflaţi în Programul naţional de oncologie, se prevede că aceștia se vor putea prezenta fără bilet de internare pentru spitalizarea continuă.

 

Au fost introduse noi măsuri și pentru debirocrtatizarea activității furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, fiind eliminate o serie de obligații contractuale, iar altele fiind revizuite și simplificate. Astfel, procesul de contractare a fost simplificat prin eliminarea unora din documentele solicitate până la 31 martie 2017 şi trecerea la transmiterea documentelor numai în format electronic. În același timp, asiguraţii vor putea transmite casei de asigurări de sănătate şi prin poştă documentele necesare pentru aprobarea unui dispozitiv medical, nemaifiind nevoiți să se deplaseze personal pentru depunerea acestor documente.

A fost introdusă și obligaţia existenţei semnăturii electronice extinse calificate pentru toţi medicii care furnizează servicii în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, iar pentru medicii care îşi desfăşoară activitatea în unităţi sanitare în contract cu o casă de asigurări de sănătate s-a introdus o normă tranzitorie, aceştia având obligaţia să deţină semnătura respectivă până cel târziu la 30 aprilie 2018.

 

În ceea ce privește sancţiunile aplicabile furnizorilor, modul de aplicare a acestora a fost revizuit, în sensul diminuării și extinderii gradualităţii, pentru o mai bună corelare cu gravitatea neîndeplinirii obligaţiilor contractuale, şi s-au introdus şi sancţiuni noi. Astfel, spitalul care nu eliberează prescripţia medicală necesară la externarea asiguratului va fi sancţionat cu reţinerea sumei de 200 de lei pentru fiecare caz externat la care s-a constatat nerespectarea obligaţiei.

O sancţiune similară se aplică şi în cazul furnizorilor din asistenţă medicală ambulatorie pentru specialităţi clinice, inclusiv celor de medicină fizică şi de reabilitare.

S-a modificat şi modul de recuperare a sumelor imputate furnizorilor de servicii medicale, în sensul că aceasta se va face prin plată directă sau prin executare silită.

Noul contract cadru prevede și introducerea de tarife unitare pentru consultaţiile de urgenţă la domiciliu şi activităţile de transport sanitar neasistat, iar pentru furnizorii de servicii de îngrijiri medicale sau paliative la domiciliu, se introduce valoarea de contract.

 


Categorii: Actual, Autoritati, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*