Acces mai facil la medicamente pentru pacienți și mai puține sarcini birocratice pentru medici

25 ianuarie 2018 | 0 comentarii |

Acestea sunt principalele beneficii pe care reprezentanții CNAS spun că le aduce noul contract cadru pe 2018, care va începe să fie pus în aplicare dun al doilea trimestru al anului.

 

În cursul acestei săptămâni, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a dezvăluit pentru prima dată care vor fi principalele modificări inculse în contractul-cadru încheiat cu furnizorii de servici medicale, contract care va intra în vigoare după 31 martie 2018. În prezent, este în vigoare vechiul contract-cadru, cel pe 2017, a cărui aplicabilitate a fost prelungită la finele anului trecut și pe perioada primului trimestru din 2018, o parte dintre medicii de familie refuzând inițial să semneze prelungirea acestuia, însă ulterior, marea majoritate a acestora hotătându-se în final să prelungească contractul.

După cum se arată în proiectul publicat pe site-ul de CNAS, principalele beneficii pe care le va avea noul contract-cadru vor fi creşterea accesului persoanelor asigurate la medicamente şi servicii medicale, debirocratizarea şi transparentizarea activităţii furnizorilor de servicii medicale, dar şi disciplina contractuală a acestora. Aceasta, întrucât varianta actualizată, care va fi pusă în aplicare după 31 martie, va reglementa condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2018, ca urmare a negocierilor şi consultărilor cu organismele profesionale şi reprezentanţii furnizorilor de servicii medicale.

Începând cu data de 1 iulie 2018 asiguraţii vor putea obţine medicamentele cu şi fără contribuţie personală de la oricare farmacie din ţară aflată în contract cu sistemul asigurărilor sociale de sănătate, iar actuala reglementare, conform căreia farmacia trebuie să fie în contract cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate ca şi medicul prescriptor, va mai fi aplicată doar pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat.

 

Aceeași prevedere se va aplica și pentru şi investigaţiile paraclinice recomandate de medicii aflaţi în contract cu sistemul asigurărilor sociale de sănătate, investigații care vor putea fi efectuate de la 1 iulie la oricare furnizor de profil din ţară, indiferent cu ce casă de asigurări de sănătate se află acesta în relaţii contractuale.

Și pachetului de servicii medicale de bază îi vor fi aduse modificări, în sensul adăugării de noi servicii, cum ar fi cum ar fi măsurarea continuă a tensiunii arteriale pentru 24 de ore (Holter-TA), eliberarea adeverinţei pentru încadrarea în muncă a persoanelor aflate în şomaj şi eliberarea fişei sintetice pentru copilul încadrat în grad de handicap – sarcini care vor reveni medicului de familie.

Proiectul noului contract-cadru mai prevede că medicii care au obţinut competenţă sau atestat de studii complementare pentru îngrijiri paliative, și sunt certificaţi de Ministerul Sănătăţii, vor putea acorda până la patru consultaţii pe trimestru pentru fiecare asigurat în ambuilatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice. Totodată, se vor putea acorda servicii de îngrijire paliativă la domiciliu, asigurate de echipe multidisciplinare, formate din medic, asistent, psiholog şi kinetoterapeut.

 

În ceea ce îi privește pe pacienții oncologici cu diagnostic confirmat, incluși în Programul Național de Oncologie, aceștia se vor putea prezenta fără bilet de internare pentru spitalizarea continuă, iar asiguraţii vor putea transmite Casei de Asigurări de Sănătate şi prin poştă documentele necesare pentru aprobarea unui dispozitiv medical.

În noul contract-cadru sunt eliminate unele obligații contractuale pentru furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, iar altele sunt revizuite, astfel încât activitatea acestora să fie debirocratizată, așa cum au cerut în nenumărate rânduri reprezentanții acestora. Procesul de contractare va fi simplificat prin eliminarea unora din documentele solicitate în prezent şi se va trece la transmiterea documentelor numai în format electronic. Totodată, se prevede obligaţia existenţei semnăturii electronice pentru toţi medicii care furnizează servicii în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

Medicii prescriptori vor avea obligaţia generală să respecte protocoale terapeutice de prescriere a medicamentelor, respectiv rezumatul caracteristicilor produsului, pentru medicamente care nu au protocoale terapeutice și va trebui să respecte avertizările Sistemului Informatic al Prescripţiei Electronice, precum şi informaţiile puse la dispoziţie pe pagina web a CNAS, referitoare la faptul că medicamentul respectiv se prescrie cu respectarea protocoalelor terapeutice sau, după caz, că este un produs biologic

 

Proiectul contractului-cadru pe 2018 mai prevede ca spitalul care nu eliberează prescripţia medicală necesară la externarea asiguratului va fi sancţionat cu reţinerea sumei de 200 de lei pentru fiecare caz externat la care s-a constatat nerespectarea obligaţiei. O sancţiune similară se va aplica şi în cazul furnizorilor din asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţi clinice, inclusiv celor de medicină fizică şi de reabilitare.

De asemenea, pentru medicii de familie nou-veniţi într-o localitate, va fi dublată perioada de susţinere din partea casei de asigurări de sănătate, până la constituirea listei minime de pacienţi, respectiv de la 6 la 12 luni.

Acelaşi contract prevede că farmacistul îşi va putea desfăşura activitatea la cel mult trei farmacii aflate în relaţie contractuală cu sistemul asigurărilor sociale de sănătate, dintre care la o farmacie va putea asigura doar continuitatea pe timpul nopţii şi în zilele libere legale.

În scopul transparentizării activităţii, furnizorii de îngrijiri medicale sau paliative la domiciliu vor avea obligaţia de a transmite zilnic caselor de asigurări de sănătate contravaloarea serviciilor de îngrijiri efectuate în relaţie contractuală cu acestea. Totodată, pentru furnizorii de dispozitive medicale, casele de asigurări de sănătate vor avea obligaţia de a publica pe pagina web proprie sumele decontate lunar, pe categorii şi tipuri de dispozitive.


Categorii: Actual, Autoritati, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*