Pensia anticipată, de urmaș sau de handicap pot fi cumulate cu alte venituri

22 noiembrie 2017 | 0 comentarii |

Casa Judeteană de Pensii Buzău anunță că, începând din 23 noiembrie 2017, persoanele din aceste categorii beneficiază de cumularea pensiei cu salariul sau veniturile obținute din activități independente.

 

Scandalul declanșat la nivel național de cazul tinerei din județul Suceava, bolnavă de scleroză multiplă, căreia statul român i-a suspendat pensia de invaliditate după ce a publicat o carte și a câștigat 260 de lei, a dus la modificări importante la Legea pensiilor, pentru mai multe categorii de persoane.

Dacă până acum, persoanele pensionate cu invaliditate gradul I și II și cele care beneficiau de pensie de urmaș nu puteau cumula pensia cu un niciun alt venit provenit din drepturi de autor sau alte activități independente, iar persoanele pensionate anticipat nu aveau dreptul să obțină venituri și din salarii până la împlinirea vârstei legale de pensionare, prin modificările aduse la Legea pensiilor, lucrurile se schimbă radical.

Astfel, în urma publicării în Monitorul Oficial al României nr. 908 din 20 noiembrie 2017, a Legii nr. 217/2017, privind modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, Casa Județeană de Pensii Buzău aduce la cunoștința persoanelor interesate, modificările referitoare la legislația pe care o aplică în domeniul pensiilor, începând cu data de 23 noiembrie 2017, când intră în vigoare actul normativ menționat.

 

Carmen Androne

Directorul executiv al Casei Județene de Pensii (CJP) Buzău, Carmen Androne, explică astfel căîncepând cu data intrării în vigoare a acestui act normativ,  și anume de la data de 23 noiembrie 2017, există posibilitatea cumulării veniturilor aferente pensiei anticipate, anticipate parțial și de invaliditate de gradul I și II cu veniturile realizate din activități independente, precum și  cu veniturile obținute din calitatea de administrator sau manager care are încheiat  un contract de administrare sau de management;. De aceeleași drepturi beneficiază membrii întreprinderilor individuale și ai întreprinderii familiale, persoanele fizice autorizate să desfășoare activități economice, persoanele fizice angajate în instituții internaționale (dacă nu sunt asigurații acestora), precum și alte persoane care realizează venituri din activități profesionale”.

Directorul CJP menționează că, prin același act normativ s-a stabilit că „pot cumula pensia cu venituri din activități dependente, astfel cum sunt reglementate de Codul Fiscal, indiferent de nivelul acestora, cu excepția celor prevăzute la art. 6, alin (1) punct I, lit. a) -contract de muncă, lit. b) –calitatea de funcționar public și punct II – persoanele ce ocupă funcții elective, din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, persoanele care realizează venituri din: pensie de invaliditate de gradul I, II și III, precum și din pensie de urmaș încadrat în gradul de invaliditate I, II și III; pensie anticipată și anticipată parțial; pensie de urmaș”, subliniază Carmen Androne.

Potrivit aceluiași act normativ, în tot cuprinsul Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „câştigul salarial mediu brut prevăzut la art. 33 alin. (5)” se înlocuieşte cu sintagma „câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat”.

 


Categorii: Umor

Adaugati un comentariu


 

*