Pensii, indemnizatii de insotitor si ajutoare de deces mai mari

8 ianuarie 2016 | 0 comentarii |

Casa de Pensii Buzau face precizari privind marirea punctului de pensie, contributiile si alte noutati legislative aplicabile in 2016, in sistemul public de pensii si asigurari sociale.

 

Casa de Pensii Buzau

Casa de Pensii Buzau

Avand in vedere prevederile Legii bugetului asigurarilor sociale de stat, Legii privind sistemul unitar de pensii publice, Legii privind Codul Fiscal, Legii bugetului de stat pe anul 2016, Legii privind Codul de procedura fiscala si Legii pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea facilitatilor de transport pentru anumite categorii de persoane, Casa Judeteana de Pensii Buzau explica noutatile legislative cu impact asupra asiguratilor si pensionarilor sistemului public de pensii incepand cu 1 ianuarie 2016.

Potrivit dispozitiilor legale si actelor normative in voigoare, incepand cu 1 ianuarie 2016, valoarea punctului de pensie este de 871,7 lei , fata de 830,2  in anul 2015, avand o crestere de 5%, iar indicele de corectie prevazut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 cu modificarile si completarile ulterioare, este de 1.09, fata de valoarea de 1.07 din anul 2015. Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016, potrivit art.15 din Legea nr.340/2015, este de 2681 lei, fata de 2415 lei, cuantumul aferent anului 2015”, a precizat Carmen Androne, Directorul general executiv al Casei de Pensii Buzau, mentionad ca se mentin si in 2016 cotele de contributie de asigurari sociale, la nivelul celor aplicate in anul 2015, astfel: pentru conditii normale de munca –  26,3%, pentru conditii deosebite de munca – 31,3%, iar pentru conditii speciale de munca – 36,3%.

 

Ec. Carmen Androne, director CJP Buzau

Ec. Carmen Androne, director CJP Buzau

In ceea ce priveste cota contributiei individuale de asigurari sociale, adica ceea ce plateste asiguratul, conducerea CJP Buzau mentioneaza ca aceasta este de 10,5 %, indiferent de conditiile de munca. In contributia individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 5,1% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, care in 2015 a fost de 5%.

Diferentele dintre cotele de contributie de asigurari sociale aprobate prin lege, in functie de conditiile de munca si cota de contributie individuala de asigurari sociale se suporta de catre angajator.

Pentru  asiguratii sistemului public de pensii, la stabilirea plafonului maxim al bazei de calcul al contributiei de asigurari sociale se are in vedere valoarea corespunzatoare a de cinci ori castigul salarial mediu brut, respectiv 13.405 lei in anul 2016, fata de 12.075 lei, in anul 2015. Nivelul minim al venitului lunar asigurat inscris in contractul de asigurare sociala este in anul 2016 de 938  lei, fata de 845 lei in anul 2015, plafonul maxim al venitului asigurat fiind de 13.405 lei, fata de 12.075 lei, cuantumul din anul 2015. In urma modificarii nivelului venitului minim asigurat, in cazul persoanelor care au incheiat un contract de asigurare, valoarea minima a contributiei de asigurari sociale este in anul 2016 de 247 lei/luna, fata de 222 lei/luna in anul 2015, calculat prin aplicarea cotei de CAS de 26.3 % la venitul minim lunar de 938 lei. In cazul acestor contracte de asigurare, incepand cu data de 01 ianuarie 2016, pentru calculul dobanzilor si penalitatilor de intarziere sunt aplicate prevederile art.174 si 176 din Legea nr.207/2015”, a explicat Carmen Androne.

 

ajutor decesO alta modificare importanta se refera la cuantumul ajutorului de deces prevazut de Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, in cazul decesului asiguratului sau pensionarului suma creste la 2.681 lei in anul 2016 fata de 2.415 lei in 2015, iar in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarilor este de 1.341 lei in anul 2016 fata 1.208 lei in  2015.

Avandu-se in vedere prevederile Legii nr.340/2015 privind Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat pe anul 2016, din cauza lipsei creditelor bugetare aferente platii drepturilor de prestatii sociale, la inceput de an bugetar fiscal, Casa Judeteana de Pensii Buzau anunta ca plata ajutoarelor de deces si a altor categorii de prestatii se va relua dupa data de 11.01.2016.

In stransa legatura cu majorarea valorii punctului de pensie este cuantumul indemnizatiei pentru insotitor, in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate, drept ce se acorda in cuantum egal cu 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilita in conditiile legii.

Astfel, incepand cu data de 1 ianuarie 2016, valoarea acesteia devine 698 lei  lei, fata de 665 lei in anul 2015.

De asemenea, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari, prevazuta de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobata prin Legea nr. 196/2009, se mentine la nivelul de 400 lei.

 

pensionariO alta noutate este reprezentata de modificarea plafoanelor de calcul a sumelor aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate si a impozitului datorate asupra veniturilor realizate din pensii.

Daca in anul 2015 contributia de asigurari sociale de sanatate se stabilea in cuantum de 5,5 % asupra sumei din pensie ce depasea valoarea de 740 lei, in anul 2016 acest procent se va aplica numai asupra partii de venit ce depaseste valoarea rotunjita a punctului de pensie, adica 872 lei.

In ceea ce priveste impozitul aferent veniturilor din pensie, dupa ce din valoarea bruta a pensiei se reducea valoarea contributiei de asigurari sociale de sanatate, daca in anul 2015, acesta era de 16 % calculat asupra nivelului din venit ce depasea plafonul de 1.000 lei, in anul 2016, acest plafon devine 1.050 lei.

In urma prorogarii termenului prevazut la OG nr.8/2011 pentru modificarea si completarea legislatiei cu privire la eliberarea, gestionarea si monitorizarea documentelor de calatorie acordate pensionarilor, veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi, in privinta eliberarii documentelor de calatorie de tip card, pana la data de 01 ianuarie 2018 se vor utiliza in continuare actualele tichetele de calatorie.

 

pensiiReferitor la aplicarea prevederilor Legii privind sistemul unitar de pensii publice, in sensul majorarii cu 50% a punctajelor anuale realizate in perioada in care o persoana a desfasurat activitate in grupa I de munca si cu 25% in cazul in care incadrarea a fost in grupa II de munca si ale carui drepturi de pensie au fost stabilite anterior datei de 01 ianuarie 2011, conducerea CJP Buzau face precizarea ca a aceasta majorare nu se aplica pensionarilor care au beneficiat deja de aceste majorari ale punctajelor conform OUG nr.100/2008, Legii nr. 218/2008, art. 782 din Legea nr. 19/2000, de prevederile art. 169 din Legea nr 263/2010, precum şi de majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiţii speciale după data de 1 aprilie 2001.

Aceasta categorie restransa de beneficiari este reprezentata de pensionarii carora la determinarea punctajului mediu anual a fost folosit un alt stagiu de cotizare decat cel standard, in urma beneficierii de prevederile unei legi speciale (persoanele incadrate in conditii de munca speciale –Legea nr.226/2006, persoanele care au desfasurat activitate in munca avand incadrare in grad de handicap, etc). Conform precizarii introdusa prin alin.5 al art.1691  al Legii nr.263/2010, emiterea deciziei de recalculare se face intr-un termen de 24 de luni, calculat de la 01 ianuarie 2016”, mentioneaza directorul CJP Buzau.

Carmen Androne precizeaza insa ca in eventualitatea in care noul punctaj rezultat este mai mare decat cel aflat in plata, drepturile restante se vor achita retroactiv, incepand cu data de 01 ianuarie 2016, iar in cazul in care punctajul recalculat este mai mic decat cel aflat in plata, se va mentine in continuare cuantumul mai avantajos al acestuia.

 

 


Adaugati un comentariu


 

*