Riscurile cabinetelor medicale care nu se declara operatori de date personale

29 septembrie 2012 | 0 comentarii |

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal a aplicat deja amenzi drastice, atat unor operatori de date cu caracter personal din sectorul public, cat si din domeniul privat.

 

Acordati servicii de sanatate in spitale, policlinici, centre medicale, laboratoare, cabinete medicale? Indiferent de forma de organizare (chiar si Asociatii nonprofit), trebuie sa va inregistrati ca operator la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Persoanal  (ANSPDCP).

Ce sunt, practic, datele cu caracter personal? Ele pot fi  nume, adresa, serie de buletin, CNP, numarul cartii de credit, contul bancar sau chiar o adresa de e-mail.

 

Ce inseamna prelucrarea datelor cu caracter personal ?

 Orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;

Legea se refera doar la protectia persoanelor fizice. Ca atare, datele referitoare la persoanele juridice (denumire, sediu, CUI, etc.) nu fac obiectul legii si pot sa fie prelucrate in mod liber, fara vreo obligatie.

Protectia datelor cu caracter personal reprezinta un domeniu nou pentru spatiul legislativ din Romania. Continutul sau priveste, intr-o forma generica, dreptul persoanei fizice de a-i fi aparate acele caracteristici care conduc la identificarea sa si obligatia corelativa a statului de a adopta masuri adecvate pentru a asigura o protectie eficienta.

In acest scop, a luat fiinta si in Romania, o autoritate centrala abilitata cu astfel de atributii de control, Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Infiintata prin Legea nr. 102/2005, revizuita si completata, Autoritatea isi exercita competenta stabilita in principal de Legea nr. 677/2001, in conditii de independenta fata de orice autoritate publica sau entitate de drept privat.

 

Atributiile Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sunt specifice oricarei institutii de control, putand investiga prelucrarile de date cu caracter personal care cad sub incidenta Legii nr. 677/2001 si aplica sanctiuni, in cazul in care constata incalcarea dispozitiilor legale de catre operatorii de date cu caracter personal, in urma sesizarilor din oficiu sau pe baza unor plangeri depuse de persoanele lezate in drepturile lor.

Subliniem ca legea se refera doar la persoanele fizice. Ca atare, datele referitoare la persoanele juridice ( denumire, sediu, CUI, etc. ) nu fac obiectul legii si pot sa fie prelucrate in mod liber, fara vreo obligatie. Operatorii scutiti de acesta obligatie sunt cei care efectueaza prelucrari de date pentru scopurile prevazute intr-o decizie Presedintelui ANSPDCP (Decizia nr. 90/2006, Decizia 100/2007 ).

 

Cum ne putem inregistra ca operatori de date cu caracter personal?

Inregistrarea se realizeaza prin completarea online a unei notificari, care incepand din mai 2007 este gratuita: prin OUG nr. 36/17.05.2007 a fost abrogata Legea nr. 476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrarilor de date cu caracter personal, care cad sub incidenta Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Inainte de a completa rubricile formular va recomandam sa consultati instructiunile cuprinse in Ghidul de completare a formularului de notificare.

Va trebui sa pregatiti o mica procedura interna privind organizarea gestionarii datelor, asigurarea securitatii datelor, informarea persoanelor vizate.

De exemplu la capitolul VIII trebuie sa explicati modul in care persoanele vizate sunt informate asupra drepturilor lor. Este necesar sa aveti pregatit un material scris , care sa fie atasat formularului de notificare.

La capitolul XII trebuie sa dati explicatii privind garantiile care insotesc dezvaluirea datelor catre terti.

Informatii referitoare la completarea formularului de notificare in cazul prelucrarilor de date cu caracter personal, AICI.

 

Omisiunea notificarii se sanctioneaza contraventional. In cazul in care intervin schimbari in activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal sau exista o solicitare in acest sens din partea autoritatii de supraveghere, operatorul are obligatia de a completa sau modifica notificarea, in termen legal. Omisiunea de a notifica, precum si notificarea incompleta sau care contine informatii false constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda, potrivit art. 31 din Legea nr. 677/2001. ANSPDCP a sanctionat operatori atat din sectorul public, cat si din cel privat.

Numarul de notificare, primit ulterior depunerii notificarii la autoritatea de supraveghere, trebuie mentionat pe orice act prin care datele cu caracter personal sunt colectate, stocate sau dezvaluite.

Persoanele ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate se pot adresa in scris autoritatii de supraveghere in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001, cu conditia de a nu fi introdus anterior o actiune in justitie, cu acelasi obiect, insa numai dupa ce s-au adresat in prealabil operatorului reclamat.

Informatii privind posibilele modele de petitii care pot fi utilizate pentru depunerea unei plangeri gasiti AICI.

In Monitorul Oficial nr. 389 din 11 iunie 2012 a fost publicata Decizia nr. 52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, emisa de presedintele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. 

Mai multe informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, obligatiile operatorilor si drepturile persoanelor fizice protejate  puteti gasi pe site-ul ANSPDCP.


Categorii: Economic, Legislatie

Adaugati un comentariu


 

*