Ședință ordinară a Consiliului Județean Buzău, „cu ușile închise”

Pentru a respecta condițiile impuse de autorități în vederea răspândirii infecțiilor provocate de noul coronavirus, ședința pe luna martie se va desfășura fără accesul publicului, și va fi putea fi urmărită on-line.

 

Restricțiile impuse de autorități în efortul de a împiedica răspândirea infecțiilor cu noul coronavirus au impus și o schimbare de protocol în organizarea ședinței ordinare pe luna martie a Consiliului Județean Buzău.

Astfel, la ședința care va avea loc mâine, cu începere de la ora 9.00, nu vor avea acces decât consilierii județeni, instituția anunțând că accesul publicului și al presei va fi interzis, pentru a se reduce astfel riscul răspândirii virusului.

Cu toate acestea, buzoienii interesați să urmărească lucrările ședinței și votul consilierilor, o vor putea face mâine, cu începere de la ora 10.00, accesând site-ul Consiliului Județean, unde va fi postată înregistrarea integrală.

 

De altfel, prefectul județului a transmis către toate administrațiile publice locale o adresă cu privire la desfășurarea ședințelor de consiliu local, județean sau ale comisiilor de specialitate ale acestora, în concordanță cu cerințele actelor normative specifice, emise în perioada stării de urgență. Circulara prefectului Leonard Dimian recomandă ca la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale să se instituie măsuri menite să restricționeze activitățile care presupun participarea unui număr mare de persoane, plecând de la regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local sau județean, care poate fi modificat, conform recomandărilor Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin adăugarea următorului paragraf: „în situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, actele de terorism și alte situații care fac imposibilă prezența consilierilor locali la locul desfășurării ședințelor consiliului local, ședințele consiliului local sau ale comisiilor de specialitate se desfășoară prin mijloace electronice în baza unei proceduri aprobate cu celeritate prin hotărâre a consiliului local, cu majoritate simplă. Rezultatele votului vor fi consemnate de către secretarul general al unității administrativ teritoriale în procesul verbal al ședinței”.

 

Prefectul a mai anunțat că a luat măsuri pentru activarea de urgență, la nivelul liniilor de competență ale instituției pe care o conduce, a condițiilor tehnice pentru susținerea de radioconferințe sau videoconferințe, după caz, cu instituțiile membre ale Colegiului Prefectural, conducătorii UAT– urilor din Buzău și structurile MAI.

Pe ordinea de zi a ședinței de mâine se află 21 de proiecte de hotărâri, cărora li se adaugă patru rapoarte privind activitatea pe anul trecut a instituției, a președintelui și celor doi vicepreședinți, alte două rapoarte de evaluare a implementării unor legi, precum și raportul pe ultimul semestru din 2019 privind activitatea de soluționare a petițiilor primite pe adresa Consiliului Județean.

Printre proiectele supuse la vot în ședința de mâine se numără și cel referitor la o primă rectificare pe anul acesta a bugetului Spitalului Județean de Urgență Buzău,  precum un altul referitor și la anumite modificări în statul de funcții al unității medicale.

 

Lista completă a proiectelor care vor fi supuse la vot în ședința de mâine dimineață este următoarea:

RROIECT SUPLIMENTAR

Proiect de hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, a contului de profit și pierdere, repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2019 precum și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău .

  1. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Proiect de hotărâre nr. 67/19.03.2020   pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința extraordinară din data de 02 aprilie 2020.

Proiect de hotărâre nr. 66/19.03.2020   pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 02 aprilie 2020.

Proiect de hotărâre nr. 65/19.03.2020 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale din judeţul Buzău.

Proiect de hotărâre nr. 64/19.03.2020  privind completarea punctului I din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 281/2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Buzău şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean – forma actualizată.

Proiect de hotărâre nr. 63/19.03.2020  pentru aprobarea unor modificări în organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău.

Proiect de hotărâre nr. 62/19.03.2020 pentru aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Muzeului Județean Buzău.

Proiect de hotărâre nr. 61/19.03.2020 pentru modificarea componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Buzău.

Proiect de hotărâre nr. 60/19.03.2020 privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 122/2019.

Proiect de hotărâre nr. 59/19.03.2020  pentru aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, în calitate de partener, în proiectul „VIP-PLUS – voluntariat – inițiative – profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor în comunitățile vulnerabile”, finanțat prin granturile SEE și norvegiene 2014-2021.

Proiect de hotărâre nr. 58/19.03.2020 privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație publică a unor spații din imobilele aflate în proprietatea publică a județului Buzău și administrarea Spitalului Județean de Urgență Buzău.

Proiect de hotărâre nr. 57/19.03.2020  privind aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public şi privat al Judeţului Buzău, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău.

Proiect de hotărâre nr. 56/19.03.2020 privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Buzău de trecere din domeniul public al orașului Pogoanele în domeniul public al județului Buzău a imobilului situat în orașul Pogoanele, cu destinația de „Centru de asistență medico-socială Pogoanele.

Proiect de hotărâre nr. 55/19.03.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Proiect Tehnic si reaprobare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare drum județean DJ 203L, între km. 29+400-50+000, Cozieni-Bozioru-Brăiești, județul Buzău” finanțat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.

Proiect de hotărâre nr. 54/19.03.2020 pentru rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Muzeului Județean Buzău.

Proiect de hotărâre nr. 53/19.03.2020 pentru rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Județean de Urgență Buzău.

Proiect de hotărâre nr. 52/19.03.2020 pentru rectificarea I a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2020.

Proiect de hotărâre nr. 51/19.03.2020 privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat al încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2019 – forma actualizată 1.

Proiect de hotărâre nr. 50/19.03.2020 privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Dragomir Ionuț Sebastian.

Proiect de hotărâre nr. 49/24.02.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, în judeţul Buzău.

Proiect de hotărâre nr. 48/12.02.2020 pentru completarea anexei nr.14.8 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.235/2019 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2020.

 

RAPOARTE

Raport privind activitatea autorității publice județene în anul 2019.

Raport de activitate al Președintelui Consiliului Județean Buzău pentru anul 2019.

Raport de activitate al Vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău – Lungu Romeo Daniel pentru anul 2019.

Raport de activitate al Vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău – Petre Adrian-Robert pentru anul 2019.

Raport de evaluarea implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2019 – centralizat

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în cadrul Consiliului Judeţean Buzău, în anul 2019.

Raport semestrial privind activitatea de soluţionare a petiţiilor iulie – decembrie 2019.


Categorii: Actual, Autoritati, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*