Soarta caminului de batrâni de la Vintilă Vodă se decide luni, în ședința Consiliului Județean

22 noiembrie 2017 | 0 comentarii |

Penultima sedință ordinară din acest an a fost convocată cu cateva zile mai devreme decât de obicei și va avea pe ordinea de zi 39 de proiecte de hotarâri.

 

Contrar protocolului obișnuit, sedința ordinară din luna noiembrie a Consiliului Județean Buzău nu va mai avea loc în ultima zi de joi din lună, fiind programată cu câteva zile mai devreme, dat fiind faptul că joi, 30 noiembrie, pentru că este Sfântul Andrei, iar această zi este una liberă, oficial, pentru români care, se spune, au fost creștinați tocmai de acest sfânt.

Astfel, consilierii județeni sunt convocați în sedința lunară luni, 27 noiembrie, cu începere de la ora 9.00, pentru a vota sau nu hotărârile aflate pe ordinea de zi a ședinței.

Astfel, nu mai puțin de 39 de proiecte de hotărări vor fi supuse atenției aleșilor județului, o parte dintre acestea privind rectificări bugetare la bugetul județului precum și al unor instituții cum ar fi Spitalul Județean, DGASPC și liceele speciale pentru deficienți de vedere și elevii cu deficiențe de auz.

 

Un proiect mult așteptat care va fi supus la vot este cel referitor la preluarea Caminului de bătrâni de la Vintilă Vodă sub autoritatea Consiliului Judetean, ca unitate din structura DGASPC, aceasta fiind singura soluție viabilă pentru salvarea așezământului social, aflat în prezent în administrarea administrației locale a comuniei Vintilă Vodă.

Președintele Consiliului Județean, Petre Emanoil Neagu, a mers la fața locului, luna trecută, pentru o evaluare a situației, iar între timp, o echipă de specialiști ai Consiliului Județean, împreună cu autoritățile locale și conducerea așezământului pentru bătrâni s-au ocupat de realizarea formalităților pentru ca transferul să poată fi făcut în condiții legale.

În acest mod, Consiliul Județean va putea aloca bani pentru funcționarea căminului, iar hotărârea respectivă este foarte important să fie adoptată în acest an, astfel încât costurile necesare să poată fi prevăzute în bugetul pe anul viitor al județului.

 

Ana Bejan

Totodată, în sedința de luni va fi supus aprobării și proiectul privind eficientizarea energetică a cladirii secției Dermato-Venerice a Spitalului Județean, precum și un proiect privind modificarea statului de funcții la nivelul aceleiași unități medicale.

Un moment important al ședinței Consiliului Județean din această lună îl reprezintă acordarea unui nou titlu de Cetățean de Onoare al Județului. Acesta va fi acordat profesoarei Ana Bejan, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova și fost prefect al Raionului Soroca, la propunerea președintelui CJ Buzău, Petre Emanoil Neagu, pentru „contribuția la dezvoltarea colaborării între Raionul Soroca și Județul Buzău”.

 

Lista completă a proiectelor de hotărâre care vor fi supuse luni la vot este următoarea:

 1. Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Muzgoci Constantin Doru şi declararea ca vacant a unui mandat de consilier judeţean
 2. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului BUȘCU ALEXANDRU
 3. Aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2016 – formă actualizată 2
 4. Rectificarea a VIII-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2017
 5. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău
 6. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău
 7. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
 8. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului „George Ciprian” Buzău
 9. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Muzeului Județean Buzău
 10. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău
 11. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
 12. Stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajiște pentru anul fiscal 2018 la nivelul Judeţului Buzău
 13. Stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Buzău şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean – formă actualizată
 14. Aprobarea preluării, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, a Căminului pentru persoane vârstnice din comuna Vintilă Vodă, organizat sub autoritatea Consiliului local al comunei Vintilă Vodă

*15. Aprobarea unor măsuri organizatorice în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

 1. Aprobarea Acordului de colaborare între Consiliul Județean Buzău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și Fundația „SERA ROMÂNIA”

*17. Aprobarea modificării Planului de Acțiuni aferent Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2014-2020

 1. Aprobarea promovării proiectului „Eficientizarea energetică a clădirii Dermato Venerice – Compartiment al Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 „Operațiunea B – Clădiri Publice”
 2. Promovarea proiectului „Parteneriat pentru etică și integritate în Consiliul Județean Buzău”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 – „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Obiectiv specific 2.2 – „Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice”
 3. Aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire sală multifuncțională cu gradene și funcțiuni conexe pentru persoanele cu dizabilități” – municipiul Buzău, str. Horticolei, nr. 56, promovat spre finanțare prin Programul național de construcții de interes public sau social, derulat prin Compania Națională de Investiții C.N.I. SA
 4. Aprobarea documentației tehnico-economice, faza Expertiză tehnică pentru obiectivul de investiții ”Expertiză tehnică clădiri proprietatea publică a județului Buzău – Centrul Militar Județean Buzău, strada Bistriței, nr. 45, Buzău și a măsurilor de intervenție asupra clădirilor
 5. Modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Buzău
 6. Aprobarea Regulamentului privind circulația pe drumurile publice județene a vehiculelor rutiere cu greutăți şi/sau dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi exercitarea controlului, constatarea contravențiilor şi aplicarea sancțiunilor de către împuterniciții Consiliului Județean Buzău
 7. Actualizarea componenței și a Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului tehnico-economic din cadrul Consiliului Judeţean Buzău
 8. Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
 9. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău
 10. Aprobarea modificării unor posturi din statul de funcţii al Muzeului Județean Buzău;
 11. Aprobarea modificării numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
 12. Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău – forma actualizată
 13. Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Biblioteca judeţeană „V.Voiculescu” Buzău
 14. Prorogarea termenului de numire temporară în funcția de conducere de Director al Bibliotecii judeţene „V. Voiculescu” Buzău a domnului BÂSCEANU MARIUS – MIHAIL
 15. Aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management la Teatrul „George Ciprian” Buzău şi a măsurilor organizatorice ulterioare acestuia
 16. Aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management la Muzeul judeţean Buzău şi a măsurilor organizatorice ulterioare acestuia
 17. Aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management la Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău şi a măsurilor organizatorice ulterioare acestuia
 18. Înlocuirea autovehiculului nominalizat pentru cursele regulate speciale pe traseele Zărnești Slănic – Buzău, Aldeni – Buzău și retur, operatorului de transport rutier Trans Expres SRL
 19. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Căldărăști – Buzău și retur, operatorului de transport rutier SC Parmitrans SRL
 20. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Padina – Smeeni și retur, operatorului de transport rutier SC Parmitrans SRL
 21. Acordarea de premii speciale elevilor din Județul Buzău care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale în anul școlar 2016-2017, precum și profesorilor coordonatori
 22. Acordarea unui titlu de „Cetățean de onoare al Județului Buzău”

Categorii: Actual, Autoritati, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*