Trei proiecte de investiții din Republica Moldova, confianțate de Consiliul Județean Buzău

21 aprilie 2023 | 0 comentarii |

Consiliul Judeţean Buzău va aloca peste 300.000 de euro unor proiecte de investiţii din Raionul Soroca şi Municipiul Chişinău, cu care administrația publică a județului Buzău este înfrăţită.

 

Sursă foto: Biblioteca Basarabia-Meta

Între cele 17 proiecte de hotărâre supuse aprobării consilierilor judeţeni buzoieni în şedinţa ordinară de miercuri, 26 aprilie, trei vizează participarea Consiliului Judeţean Buzău, în calitate de cofinanţator, cu 320.000 de euro, la realizarea a trei proiecte de investiţii, în Republica Moldova.

20.000 de euro vor fi alocaţi unor lucrări de reabilitare ale Bibliotecii „Basarabia” din municipiul Soroca, instituțție de cultură care funcţionează ca secţie exterioară a Bibliotecii Judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău încă din anii ’90, când a fost semnat primul act de înfrăţire, biblioteca judeţeană Buzău fiind prima instituţie care a dus în Republica Moldova carte românească.

 

Consiliul Județean Buzău va sprijini, de asemenea, alte două proiecte ale „fraților de peste Prut”, în valoare de 250.000 şi 50.000 de euro, care se vor realiza în municipiul Chişinău, respectiv reabilitarea unui Cimitir al Eroilor Români şi amplasarea unui monument.

Potrivit proiectului de hotărâre, sumele cu titlu de cofinanţare prevăzute în proiect se asigură din bugetul propriu al judeţului Buzău pentru anul 2023, iar virarea banilor  se va face la solicitarea reprezentanţilor legali ai Consiliului Raional Soroca, respectiv a celor ai Preturii Botanica, în tranşe corespunzătoare documentelor justificative prezentate, în lei, la cursul euro din data efectuării operaţiunii financiare.

 

PROIECTELE DE HOTĂRÂRE SUPUSE APROBĂRII ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ DIN 26.04.2023:

1. Proiect de hotărâre nr. 93/2023 privind execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul I 2023 pe cele două secțiuni

2. Proiect de hotărâre nr. 94/2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2022 – formă actualizată 3

3. Proiect de hotărâre nr. 95/2023 pentru aprobarea rectificării a III-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023

4. Proiect de hotărâre nr. 96/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat

5. Proiect de hotărâre nr. 97/2023 pentru aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al județului Buzău pe anul 2023 pentru organizarea ediției a V-a a Festivalului „Buzău Fest” și a ediției a III-a a evenimentului „Zilele Chișinăului”

6. Proiect de hotărâre nr. 98/2023 pentru aprobarea asumării de către Consiliul Județean Buzău a cofinanțării a trei proiecte de investiții ale Consiliului Raional Soroca și respectiv Preturii Sectorului Botanica, din Republica Moldova

7. Proiect de hotărâre nr. 99/2023 pentru aprobarea organizării de către Consiliul Județean Buzău în parteneriat cu Asociația „Activ-Asociația suport pentru copii, tineri și grupuri/femei defavorizate” a ”Caravanei cu specialiști în domeniul sănătății” în unități administrativ-teritoriale ale județului Buzău

8. Proiect de hotărâre nr. 100/2023 privind aprobarea participării Consiliului Județean Buzău cu calitatea de coorganizator cu Federația Sporturilor de Contact al Galei „Dynamite Fightind Show”, ediția a XIX-a și al Cupei DFS Tellur, ediția a IV-a, Buzău, 13-14 mai 2023

9. Proiect de hotărâre nr. 101/2023 privind aprobarea încheierii a două protocoale de colaborare între Consiliul Județean Buzău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

10. Proiect de hotărâre nr. 102/2023 privind aprobarea înființării, organizării și funcționării Comitetului Județean pentru Accelerarea Procesului de Dezinstituționalizare și de Prevenire a Instituționalizării la nivelul Județului Buzău

11. Proiect de hotărâre nr. 103/2023 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici și constituirea rezervei de implementare pentru obiectivul de investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău” – forma actualizată

12. Proiect de hotărâre nr. 104/2023 pentru aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a Planului de administrare al administratorilor la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău

13. Proiect de hotărâre nr. 105/2023 pentru aprobarea organizării evaluării finale a managementului la Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău

14. Proiect de hotărâre nr. 106/2023 pentru aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău

15. Proiect de hotărâre nr. 107/2023 pentru aprobarea unor modificări în numărul total de posturi pe categorii, organigrama și statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău

16. Proiect de hotărâre nr. 108/2023 pentru modificarea anexei nr. 1, nr.crt. 1-3 și anexei nr. 3 la Hotărârea nr. 297/2022 privind stabilirea salariilor de bază lunare ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău – Familia ocupațională „Administrație”

17. Proiect de hotărâre nr. 109/2023 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 22.05.2023

SUPLIMENTAR

Proiect de hotărâre nr. 110/2023 privind modificarea art. 33 alin. (2) și (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău – formă actualizată, aprobat prin art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 19/2021

RAPOARTE

Raport privind activitatea autorității publice judeţene în anul 2022

Raport de activitate al Președintelui Consiliului Județean Buzău pentru anul 2022

Raport de activitate al Vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău Petre Aurelian-Robert pentru anul 2022

Raport de activitate al Vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău Rache Aurelian Felix pentru anul 2022

INFORMARE privind rezultatul evaluării activității în anul 2022 a managerului Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău.


Adaugati un comentariu


 

*