Consiliul Județean Buzău se întrunește în ședință ordinară. Se acordă noi stimulente financiare medicilor care vin în SJU Buzău

10 mai 2022 | 0 comentarii |

Aleșii județului au de aprobat nu mai puțin de 34 de proiecte de hotărâre, 4 rapoarte de activitate și o informare despre rezultatul evaluării activității managerilor de la Muzeul Județean Buzău, Teatrul „George Ciprian” Buzău și Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău în anul 2021.

 

Președintele Consiliului Județean Buzău a convocat aleșii județului în ședință ordinară, miercuri, 11 mai, iar pe ordinea de zi sunt nu mai puțin de 34 de proiecte de hotărâre care trebuie aprobate și vor fi prezentate 5 rapoarte și informări cu privire la activitatea autorității publice județene, a președintelui și vicepreședinților Consiliului Județean Buzău pe anul 2021 și la evaluarea unor manageri ai instituțiilor subordonate.

Aprobarea contului de execuție a exercițiului bugetar al Județului Buzău pe anul 2021 și a utilizării în anul 2022 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2021, dar și numeroase rectificări bugetare pentru instituțiile subordonate se află printre proiectele care vor fi supuse aprobării în ședința de joi.

 

Între proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi se află și acordarea unor noi stimulente financiare lunare personalului medical de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgență Buzău.

Conform proiectului, vor primi stimulente financiare, în limita a cel mult două salarii minime brute, timp de 6 luni după angajare, nu doar medicii nou angajați în spital, așa cum se întâpla până acum, ci și medicii care vor asigura doar gărzi în spital. Aceștia vor avea însă obligația de a semna, la încheierea contractului individual de muncă, și un angajament prin care își asumă efectuarea acestor gărzi, timp de cel puțin doi ani, în caz contrar, obligându-se să restituie stimulentele încasate. Scopul acestei măsuri este de a atrage medici dispuși să efectueze gărzi în secțiile cu deficit de specialiști. Unitatea medicală are nevoie de cel puțin încă 30 de medici de diferite specialități, pentru a asigura necesarul de specialiști în toate secțiile și în ambulatoriul de specialitate. Cea mai mare „urgență” este de medici cardiologi, neonatologi, urgentiști, pediatri și oncologi. În ultimele luni, SJU Buzău a scos la concurs posturile vacante, dar nu a reușit să atragă suficienți medici.

 

Buzau Fest (foto arhiva)

Un alt proiect important aflat pe ordinea de zi se referă la aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al Județului Buzău 2022 pentru organizarea ediției a IV-a a Festivalului „Buzău Fest” și a ediției a II-a a evenimentului „Zilele Chișinăului”, precum și la aprobarea asumării de către Consiliul Județean Buzău a responsabilității de cofinanțare a două proiecte de investiții ale Municipiului Chișinău, Republica Moldova.

Înlocuirea unor membri în componența Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău; aprobarea protocolului de colaborare între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în vederea asigurării funcției de informare și promovare a oportunităților de finanțare din fonduri nerambursabile, precum și a impactului Politicii de Coeziune în România prin Centrul de Informare pentru Investiții Europene sunt, de asemenea, pe lista de proiecte propuse aprobării în ședința de miercuri.

 I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1. Proiect de hotărâre nr. 85/04.05.2022 privind aprobarea contului de execuție a exercițiului bugetar al Județului Buzău pe anul 2021

2. Proiect de hotărâre nr. 86/04.05.2022 privind execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul I 2022 pe cele două secțiuni

3. Proiect de hotărâre nr. 87/04.05.2022 privind aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2021 – formă actualizată 1

4. Proiect de hotărâre nr. 88/04.05.2022 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2022

5. Proiect de hotărâre nr. 89/04.05.2022 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat

6. Proiect de hotărâre nr. 90/04.05.2022 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău

7. Proiect de hotărâre nr. 91/04.05.2022 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Muzeului Județean Buzău

8. Proiect de hotărâre nr. 92/04.05.2022 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

9. Proiect de hotărâre nr. 93/04.05.2022 privind suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unități de cult la nivelul județului Buzău

10. Proiect de hotărâre nr. 94/04.05.2022 privind aprobarea acordării de subvenții pentru activități de asistență socială de la bugetul Județului Buzău în anul 2022, conform Legii nr. 34/1998

11. Proiect de hotărâre nr. 95/04.05.2022 privind acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgență Buzău – formă actualizată

12. Proiect de hotărâre nr. 96/04.05.2022 pentru aprobarea asumării de către Consiliul Județean Buzău a unor responsabilități financiare pentru organizarea de către Institutul de Investigații a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc a ediției 2022 a „Universității de Vară Sărat”

13. Proiect de hotărâre nr. 97/04.05.2022 pentru aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al Județului Buzău 2022 pentru organizarea ediției a IV-a a Festivalului „Buzău Fest” și a ediției a II-a a evenimentului „Zilele Chișinăului”

14. Proiect de hotărâre nr. 98/04.05.2022 pentru aprobarea asumării de către Consiliul Județean Buzău a responsabilității de cofinanțare a două proiecte de investiții ale Municipiului Chișinău, Republica Moldova

15. Proiect de hotărâre nr. 99/04.05.2022 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de partener al Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Buzău pentru organizarea unor evenimente culturale de interes județean

16. Proiect de hotărâre nr. 100/04.05.2022 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău cu calitatea de coorganizator cu Federația Sporturilor de Contact a Galei „Dynamite Fighting Show” – ediția a XV-a, Buzău, 24 iunie 2022

17. Proiect de hotărâre nr. 101/04.05.2022 privind aprobarea solicitării Inspectoratului Școlar Județean Buzău de tipărire a unei broșuri pentru promovarea învățământului profesional și tehnic la nivelul unităților de învățământ din județul Buzău

18. Proiect de hotărâre nr. 102/04.05.2022 pentru stabilirea și aprobarea plății unei recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul Județului Buzău – comuna Costești, sat Spătaru de o persoană fizică

19. Proiect de hotărâre nr. 103/04.05.2022 privind darea în administrarea Consiliului Local al comunei Glodeanu Siliștea a unor sectoare din drumul județean DJ 102 H aflat în administrarea Consiliului Judeţean Buzău

20. Proiect de hotărâre nr. 104/04.05.2022 privind darea în administrarea Consiliului Local al comunei Berca a unei suprafețe de teren din drumul județean DJ 203L, situată în intravilanul comunei Berca

21. Proiect de hotărâre nr. 105/04.05.2022 privind transmiterea, fără plată a unui autovehicul din patrimoniul Județului Buzău, Unității Administrativ-Teritoriale comuna Glodeanu Siliștea

22. Proiect de hotărâre nr. 106/04.05.2022 pentru aprobarea concesionării unor terenuri aparținând domeniului privat al Județului Buzău prin licitație publică deschisă

23. Proiect de hotărâre nr. 107/04.05.2022 pentru aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare și Promovare a Turismului în Județul Buzău 2021-2030

24. Proiect de hotărâre nr. 108/04.05.2022 pentru aprobarea protocolului de colaborare între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău și  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în vederea asigurării funcției de informare și promovare a oportunităților de finanțare din fonduri nerambursabile, precum și a impactului Politicii de Coeziune în România prin Centrul de Informare pentru Investiții Europene

25. Proiect de hotărâre nr. 109/04.05.2022 pentru înlocuirea unor membri în componența Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău

26. Proiect de hotărâre nr. 110/04.05.2022 pentru suspendarea aplicabilității Hotărârilor Consiliului Județean Buzău nr. 69/2022 și nr. 70/2022

27. Proiect de hotărâre nr. 111/04.05.2022 privind aprobarea unei modificări în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

28. Proiect de hotărâre nr. 112/04.05.2022 pentru aprobarea numărului total de posturi pe categorii, organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău – formă actualizată

29. Proiect de hotărâre nr. 113/04.05.2022 privind aprobarea organizării evaluării anuale a managementului la Biblioteca județeană „Vasile Voiculescu” Buzău

30. Proiect de hotărâre nr. 114/04.05.2022 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobare primirii comunei Boldu

31. Proiect de hotărâre nr. 115/04.05.2022 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele ordinară, respectiv extraordinară din data de 31.05.2022

32. Proiect de hotărâre nr. 116/04.05.2022 pentru aprobarea formei actualizate a Documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, la nivelul Județului Buzău aprobată prin art.2 al Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 256/2021

II. RAPOARTE, INFORMĂRI

1. Raport privind activitatea Autorității publice județene pe anul 2021

2. Raport privind activitatea Președintelui Consiliului Județean Buzău pe anul 2021

3. Raport de activitate pentru anul 2021 al Vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău, domnul Petre Adrian-Robert

4. Raport de activitate pentru anul 2021 al Vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău, domnul Rache Aurelian-Felix

5. Informare privind rezultatul evaluării activității în anul 2021 a managerilor de la Muzeul Județean Buzău, Teatrul „George Ciprian” Buzău și Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău

SUPLIMENTAR

Proiect de hotărâre nr. 117/05.05.2022 pentru aprobarea închirierii unei suprafețe de teren proprietate privată a Județului Buzău, administrat de Consiliul Județean Buzău, situată în comuna Merei, satul Sărata Monteoru, Societății OMV Petrom SA, proprietară a conductei de alimentare cu gaze naturale a localității Sărata Monteoru

Proiect de hotărâre nr. 118/09.05.2022 privind aprobarea premierii sportivilor și antrenorilor componenți ai echipei de minivolei feminin a Clubului Sportiv Școlar Buzău


Adaugati un comentariu


 

*