În ședința ordinară de săptămâna viitoare, consilierii județeni vor stabili noul Consiliu de Administrație al Spitalului Județean Buzău

12 decembrie 2020 | 0 comentarii |

În ultima ședință ordinară din acest an, pe ordinea de zi înscrise 21 de proiecte de hotărâre, majoritatea vizând desemnarea reprezentanților Consiliului Județean în Consiliile de Administrație ale instituțiilor din subordine.

 

Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară, joi, 17 decembrie, cu începere de la ora 10:00, în Sala Mare a consiliului, pentru a se putea respecta măsurile de protecție și de distanțare impuse de pandemia de COVID-10. Consilierii vor aproba, în această lună, ceva mai devreme decât de obicei, 21 de proiecte de Hotărâre aflate pe ordinea de zi a ultimei ședințe ordinare din acest an și a primei ședințe în formulă completă a actualului miniparlament local.

La începutul ședinței va depune jurământul noul consilier Cristinel Vioiu, care accede în Consiliul Județean după ce Carmen Ichim a demisionat din forul legislativ județean și din partidul pe listele căruia candidase, după care se vor supune aprobării consilierilor cele 21 de proiecte, majoritatea referitoare la desemnarea reprezentanților județului în consiliile de administrație ale instituțiilor din subordine.

 

Între proiectele supuse aprobării se află și desemnarea membrilor noului Consiliu de Administrație al Spitalului Județean de Urgență (SJU) Buzău, unitatea medicală funcționând în subordinea CJ din punct de vedere administrativ.

Conform prevederilor art. 187 din Legea nr. 95/2006, Consiliul de Administraţie este unul din organismele colegiale de conducere ale Spitalului Judeţean de Urgenţă. Urmare a constituirii noului Consiliu Judeţean Buzău ca rezultat al alegerilor locale din septembrie 2020, este necesară o nouă actualizare a componenţei acestuia, raportat la noile nominalizări de consilieri județeni sau reprezentanți de instituții. În acest sens a fost iniţiat proiectul de hotărâre pe care în supun aprobării plenului Consiliului Judeţean Buzău”, se arată în referatul de aprobare a proiectului.

 

Laurențiu Gavrilă

Noul CA al SJU Buzău va fi format din trei membri titulari, respectiv secretarul județului, Laurențiu Gavrilă – reprezentantul CJ, care probabil va fi și președinte al CA, și medicii Venera Acsinte și Celine Toader – reprezentanții DSP.

Medicul Dragoș Porumb – președinte Colegiul Județean al Medicilor și as. Elena Comănescu – președinte OAMGMAMR Buzău vor avea statut de membru titular invitat în CA al SJU Buzău.

De asemenea, reprezentanții sindicatelor legal constituite la nivelul unității medicale, participă la şedinţele Consiliului de Administraţie, având calitatea de invitați permanenți.

 Jr. Mirela Oprea va fi supleant al reprezentantului Consiliului Județean, Eduart Bolchi și Cocuța Cîrciu au statut de membru supleant al titularilor DSP, iar dr. Ovidiu Ungureanu și as. Simona Penghea sunt supleanții reprezentanților organizațiilor profesionale.

În prima şedinţă a Consiliului de Administraţie după numire, membrii titulari vor alege Preşedintele Consiliului de Administrație al spitalului, al cărui mandat este de 6 luni. La ședințele CA ale SJU Buzău participă și managerul untății medicale, dar acesta nu va avea drept de vot.

 

În aceeași ședință se va desemna și reprezentantul Consiliului Județean Buzău în CA al CJAS Buzău. Propunerea președintelui Petre Emanoil Neagu este ca acesta să fie Alexandru Marcel Stoica, administratorul public al județului.

Potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, la nivelul caselor județene de asigurări de sănătate este organizat și funcționează un Consiliu de Administrație alcătuit din 11 membri:

– un reprezentant al Consiliului Județean;

– un reprezentant al Prefectului Județului Buzău, la propunerea Direcției de Sănătate Publică;

– trei reprezentanți ai confederațiilor patronale reprezentative la nivel național;

– trei reprezentanți ai confederațiilor sindicale reprezentative la nivel național;

– doi reprezentanți ai Consiliului Județean al Persoanelor Vârstnice.

Președintele Consiliului de Administrație este Directorul general al casei, iar între atribuțiile principale ale CA se numără aprobarea proiectului statutului propriu; avizarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli anuale aferente fondului; aprobarea rapoartelor de gestiune semestriale și anuale; avizarea politicii de contractare propusă de președinte – director general; avizarea programelor de acțiuni de îmbunătățire a disciplinei financiare, inclusiv măsuri de executare silită.

Mandatul membrilor Consiliului de Administrație este de 4 ani, iar aceștia beneficiază de o indemnizație lunară de până la 1% din salariul funcției de director general, în condițiile prezenței efective la ședințele Consiliului de Administrație.

 

Proiectele de Hotărâre aflate pe ordinea de zi a ședinței din 17 decembrie 2020:

1. Proiect de hotărâre nr. 207/10.12.2020 pentru completarea componenţei Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură a Consiliului Judeţean Buzău;

2. Proiect de hotărâre nr. 208/10.12.2020 privind desemnarea unor consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău;

3. Proiect de hotărâre nr. 209/10.12.2020 privind validarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare;

4. Proiect de hotărâre nr. 210/10.12.2020 privind  numirea reprezentanților Consiliului Judeţean Buzău în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău pentru mandatul 2020-2024;

5. Proiect de hotărâre nr. 211/10.12.2020 privind numirea Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;

6. Proiect de hotărâre nr. 212/10.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Buzău în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Buzău pentru mandatul 2020-2024;

7. Proiect de hotărâre nr. 213/10.12.2020 privind  desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Buzău în Consiliile de Administrație ale instituțiilor de învățământ preuniversitar special pentru mandatul 2020-2024;

8. Proiect de hotărâre nr. 214/10.12.2020 privind  desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Buzău în Consiliile de Administrație ale unor instituții de cultură de interes județean pentru mandatul 2020-2024;

9. Proiect de hotărâre nr. 215/10.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la SC „Compania de Apă” SA Buzău pentru mandatul 2020-2024;

10. Proiect de hotărâre nr. 216/10.12.2020 privind actualizarea componenței Consiliului tehnico-economic din cadrul Consiliului Județean Buzău pentru mandatul 2020 – 2024;

11. Proiect de hotărâre nr. 217/10.12.2020 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău – forma actualizată;

12. Proiect de hotărâre nr. 218/10.12.2020 privind execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul IV 2020 pe cele două secțiuni;

13. Proiect de hotărâre nr. 219/10.12.2020 privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2019 – formă actualizată; 

14. Proiect de hotărâre nr. 220/10.12.2020 privind rectificarea a X-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2020;

15. Proiect de hotărâre nr. 221/10.12.2020 privind rectificarea a VI-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

16. Proiect de hotărâre nr. 222/10.12.2020 privind aprobarea formei actualizate II a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020;

17. Proiect de hotărâre nr. 189/15.10.2020 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2021 la nivelul Judeţului Buzău;

18. Proiect de hotărâre nr. 223/10.12.2020 privind aprobarea formei revizuite a documentației tehnico-economice – faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a bugetului proiectului „Eficientizare energetică a clădirii administrative C3 din incinta imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48” în vederea finanțării acestuia în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice;

19. Proiect de hotărâre nr. 224/10.12.2020 pentru aprobarea Documentației tehnico-economice – faza – Documentaţia pentru avizarea lucrările de intervenţie, precum și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare structurală şi funcţională a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău – etapa I – Modernizare şi extindere bloc operator, str. Stadionului nr.7, județul Buzău”, finanțată din fonduri proprii Judeţului Buzău (Consiliului Judeţean Buzău);

20. Proiect de hotărâre nr. 225/10.12.2020 privind aprobarea modificării nivelului unor funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău;

21. Proiect de hotărâre nr. 226/10.12.2020 pentru aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

 


Adaugati un comentariu


 

*