282 de milioane de lei din fonduri europene pentru două proiecte IT implementate de CNAS

9 decembrie 2021 | 0 comentarii |

Proiectele, eDES și SIGMA SMART, vor fi implementate în parteneriat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României şi Serviciul de Telecomunicații Speciale, în baza unui Memorandum aprobat de Guvern. 

 

Guvernul Ciucă a adoptat, în ședința de miercuri, un Memorandum prin care s-au stabilit măsurile necesare accesării, de către CNAS, a unor proiecte finanțate din fonduri europene, privind implementarea unor noi programe de digitalizare și e-Sănătate, potrivit Programului de guvernare 2021-2024, în parteneriat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).

În Memorandumul inițiat și înaintat Guvernului de ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, împreună cu vicepreședintele CNAS, Adela Cojan, se arată că pentru dezvoltarea unor componente ale Platformei Informatice de Asigurări de Sănătate (PIAS), CNAS a demarat procedurile pentru accesarea de fonduri UE din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 pentru cele două proiecte IT, iar în funcție de stadiul implementării proiectelor, acestea pot beneficia de finanțare din fondurile structurale și de investiții aferente exercițiului financiar 2021-2027.

 

Adla Cojan

Potrivit șefei CNAS, Adela Cojan, care subliniază că performanța sistemului informatic din sănătate depinde, în mare măsură, de creșterea calității și eficienței serviciilor decontate din FNUASS, „introducerea acestor instrumente informatice este necesară pentru a simplifica procedurile de acordare a unor servicii în sistemul de sănătate, precum eliberarea certificatelor de concediu medical, iar asigurații nu vor mai fi nevoiți să meargă la casele de asigurări de sănătate cu recomandarea de îngrijiri medicale la domiciliu sau cu recomandarea de îngrijiri paliative la domiciliu pentru a obține certificarea pe recomandare a numărului de zile de îngrijiri”.

Pentru implementarea celor două proiecte, care împreună au o valoare estimată de 282 de milioane de lei, s-a arătat că, în urma unei întâlniri avută în septembrie, cu reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene, ADR, STS și CNAS, s-au identificat problemele majore întâmpinate de către CNAS în vederea derulării și finalizării celor două proiecte, privind găzduirea echipamentelor achiziționate și lipsa de specialiști experți în hardware și software care să susțină implementarea acestora.

 

În document se precizează căinfrastructura hardware care deservește în prezent funcționarea PIAS, pentru considerente legate de spațiul insuficient din centrul de date propriu, de cerințele de securitate, precaritatea condițiilor de mediu controlat și alimentare cu energia electrică, este găzduită începând cu anul 2010 în centrul de date specializat al Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) care, potrivit HG nr. 459/2004, asigură și serviciile de telecomunicații necesare sistemului informatic unic integrat al CNAS”.

Se menționează, de asemenea, că „prin intermediul PIAS se gestionează date referitoare la servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale pentru un număr de peste 18 milioane de persoane beneficiare, un număr de peste 75.000 de utilizatori reprezentând furnizori de servicii medicale și medicamente, peste 800.000 de servicii raportate și validate zilnic, din care aproximativ 200.000 sunt prescripții medicale, datele fiind structurate în peste 420.000 tabele”.

 

Soluția propusă pentru depășirea problemelor menționate, care a fost agreată și de Executiv, a fost „încheierea de acorduri de parteneriat între CNAS, ADR și STS, care să aibă ca obiectiv comun realizarea celor două proiecte”, iar „în ceea ce privește găzduirea echipamentelor, s-a considerat oportun ca acestea să fie plasate în centrele de date din spațiile STS”, se arată în Memorandum, în care se prezintă avantajele și dezavantajele unui astfel de parteneriat.

S-a concluzionat că „principalul avantaj al acestui parteneriat este dat de expertiza Autorității pentru Digitalizarea României și Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și de faptul că STS va asigura cu resurse proprii funcționarea, administrarea și mentenanța infrastructurilor hardware de virtualizare pe întreaga perioadă a utilizării de către CNAS a acestor sisteme informatice. Din punct de vedere financiar, implementarea celor două proiecte în parteneriat presupune costuri, reprezentând cheltuieli de operare mult reduse, în valoare de aproximativ 20 milioane lei, față de aproximativ 223 milioane lei, în condițiile în care proiectele ar fi implementate de CNAS în parteneriat cu ADR, fără sprijinul STS”, se precizează în comunicatul de presă al Guvernului.

 

Unul dintre proiecte vizează implementarea unui sistem informatic pentru conectarea la DES a furnizorilor de servicii paraclinice, clinice, medicină fizică şi de reabilitare, îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijiri paliative la domiciliu, medicină dentară, dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive şi consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat – eDES”, care care a fost conceput inițial pentru  medicina primară și spitale, însă este necesar să fie dezvoltat pe întreg lanțul de servicii medicale și adaptat afluxului de date și accesări din ce în ce mai mare, astfel încât sistemul informatic al CNAS să nu mai funcționeze cu sincope și să reducă bătăile de cap ale furnizorilor de servicii medicale și dispozitive, cât și ale pacienților.

Potrivit CNAS, proiectul are are ca obiectiv „dezvoltarea și extinderea unor platforme și aplicații informatice pentru sănătate (e-sănătate), cu scopul prioritar de a oferi beneficii asiguraților, printr-o mai bună informare a medicului curant despre istoricul medical al pacientului, reducerea timpului necesar stabilirii diagnosticului și creșterea acurateței acestuia. De asemenea, se va evita astfel efectuarea unor servicii medicale redundante (ex. analize de laborator), ceea ce va determina o utilizare mai eficientă a fondului de sănătate”.

 

Al doilea proiect vizează un Sistem informatic pentru Gestionarea Modernă a Accesului la servicii Medicale, Acte, Recomandări și Tehnologii – SIGMA SMART”, care are ca obiectiv general optimizarea fluxurilor de date și monitorizarea electronică a serviciilor medicale decontate din FNUASS.

Proiectul prevede construcția unui portal în care asigurații și furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate pot efectua programări electronice ale serviciilor medicale de care pacienții au nevoie, precum și emiterea și gestionarea electronică a majorității documentelor utilizate în sistemul de sănătate: bilete de trimitere pentru ambulatoriul de specialitate (specialități clinice, paraclinice, medicină dentară) și pentru internare în regim de spitalizare de zi sau continuă, certificate de concediu medical, scrisori medicale, recomandări electronice pentru îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative, pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive. „Automatizarea fluxurilor de documente va avea ca efect creșterea calității și eficienței serviciilor decontate din FNUASS și reducerea birocrației”, așa cum precizează CNAS.

 

 


Adaugati un comentariu


 

*