Sistemul Informatic Integrat al CNAS, modernizat cu 20 de milioane de euro

29 aprilie 2022 | 0 comentarii |

Guvernul a aprobat finanțarea CNAS cu 101,98 milioane de lei, din fonduri UE, pentru crearea unui Sistem IT care va permite Managementul integrat al asigurărilor sociale de sănătate.

 

Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Sistem Integrat de Management în Sistemul de Asigurări Sociale de Sănătate“, derulat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) a fost aprobată joi, de Executiv, printr-o Hotărâre, a anunțat putătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru.

Astfel se asigură continuitatea şi finalizarea unui proiect important de investiţii: sistem integrat de management în sistemul de asigurări sociale de sănătate, un proiect derulat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate”, a declarat Cărbunaru, care a menționat că principalul obiectiv al proiectului este dezvoltarea unui instrument care să consolideze capacitatea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de a comunica rapid şi eficient cu instituţiile care alimentează cu informaţii sistemul de sănătate publică.

 

Proiectul va fi finanțat din fonduri UE și va permite elaborarea de rapoarte și analize menite să consolideze capacitatea decizională a CNAS prin prelucrarea datelor colectate de Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS), care la ora actuală dă mari bătăi de cap furnizorilor de servicii medicale.

Valoarea totală a proiectului este de 101,98 milioane lei, din care 85,64 milioane lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată de Autoritatea de Management POCA, iar perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni.

Prin sistemul creat în cadrul acestui proiect, datele extrase din PIAS vor fi integrate şi organizate într-un format unic de referinţă. Din PIAS vor fi generate rapoarte personalizate în vederea efectuării analizelor, studiilor şi statisticilor necesare la nivel intern sau la solicitările Ministerului Sănătăţii ori ale altor instituţii, precum Institutul Naţional de Statistică şi Institutul Naţional de Sănătate Publică, care vor contribui la o mai bună înţelegere a nevoilor asiguraţilor, la reducerea riscurilor şi creşterea eficienţei cheltuielilor publice în sistemul de sănătate.

 

Platforma Informatica din Asigurările de sănătate (PIAS) cuprinde:

• Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) – nucleul PIAS pentru gestionarea și controlul utilizării FNUASS la nivelul tuturor furnizorilor de servicii medicale și medicamente, precum și regulilor de validare și decontare a serviciilor conform prevederilor legale în vigoare, aflat în funcțiune din noiembrie 2008. În anul 2012 a suferit o modificare de arhitectură prin care s-a trecut la SIUI centralizat;

• Sistemul naţional de prescriere electronică (SIPE) – asigură gestionarea integrală a activităților privind utilizarea în condițiile legii a rețetelor medicale acoperite parțial sau integral din FNUASS, pus în funcțiune în luna iulie 2012 și din ianuarie 2013 este folosit exclusiv pentru operarea rețetelor medicale acoperite din FNUASS;

• Sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate (CEAS) – asigură gestionarea utilizării cardului național de asigurări sociale de sănătate, ca mijloc de identificare în sistemul medical a persoanelor asigurate. Funcționează din decembrie 2012 și s-a utilizat treptat, pe măsura distribuirii cardurilor CEAS către asigurați;

• Sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului (DES) – finalizat în aprilie 2014, este un instrument de gestionare a informațiilor medicale relevante pentru fiecare pacient beneficiar al serviciilor medicale suportate din FNUASS.

 

Președintele interimar al CNAS, Adela Cojan, spune că noua investiție este necesară întrucât PIAS cuprinde sisteme informatice create la momente diferite, în arghitecturi diferite, de echipe diferite, care nu pot fi utilizate pentru a obţine o analiză integrată, actuala platformă informatică, deși funcțională, nu poate fi folosită pentru o analiză integrată a datelor existente. În plus, există și alte sisteme informatice secundare, cum ar fi cel de gestiune al cardului european de sănătate, care accentuează complexitatea peisajului IT. Cu ajutorul acestui proiect, datele din sistem vor fi convertite, reformatate, renumerotate şi sumarizate, astfel încât să obţinem o imagine unică a activităţilor CNAS. Analizele integrate ne vor permite elaborarea de politici publice bazate pe dovezi, care să ne ajute în atingerea unor obiective reale, în interesul asiguraţilor”, care va conduce, printre altele, la consolidarea capacității instituționale și o planificare strategică mai eficientă, respectiv elaborarea de politici publice bazate pe dovezi / informații solide.

În prezent, PIAS gestionează peste 18 milioane de persoane beneficiare de servicii medicale și medicamente, peste 70.000 de utilizatori reprezintă furnizori de servicii medicale și medicamente, peste 700.000 de servicii raportate și validate zilnic, din care aproximativ 200.000 sunt prescripții medicale.

 

Proiectul / nota de fundamentare, AICI

 

 


Adaugati un comentariu


 

*