CNAS menține, până la 31 martie, măsurile din asistența medicală instituite în contextul pandemiei SARS-COV2

4 ianuarie 2021 | 0 comentarii |

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) anunță că, potrivit unei Ordonanțe de Urgență aprobată de Guvern la finalul anului trecut, măsurile din asistența medicală instituite în contextul pandemiei prin OUG 70/2020 au fost prelungite până la data de 31 martie2021.

Astfel, se menține excepția de utilizare a cardului pentru validarea serviciilor medicale acordate la distanță, până la data de 31 martie 2021, în timp ce toate celelalte servicii medicale vor fi validate cu cardul de sănătate, așa cum se întâmplă de la 1 octombrie 2020, cnd după câteva luni de suspendare a cardului de sănătate în toate domeniile medicale, s-a reluat utilizarea acestui „pașaport de sănătate”, cu exepția serviciilor medicale acordate online.

De asemenea, CNAS anunță că în continuare pot fi acordatela distanță” consultațiile medicale acordate în asistența medicală primară și în ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog și logoped, utilizând orice mijloace de comunicare.

 

Consultațiile la medicul specialist din ambulatoriu se acordă în continuare fără a fi necesar biletul de trimitere, mai spun reprezentanții CNAS.

În urma consultațiilor acordate la distanță, medicul de familie / medicul specialist va emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical, inclusiv prescripțiile medicale, iar documentele sunt transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică.

Medicii din spital pot elibera, dacă situația o impune, la externarea asiguratului, prescripție medicală pentru medicamente cu și fără contribuție personală în ambulatoriu pentru maximum 90 de zile.

Pentru situațiile care necesită prezentarea de documente casei de asigurări de sănătate de către asigurat, cât și pentru transmiterea documentelor necesare asiguraților de la casele de asigurări de sănătate, se pot utiliza în continuare mijloace electronice de comunicare.

 

Totodată, își mențin valabilitatea până la data de 31 martie 2021 următoarele documente, a căror valabilitate expiră până la această dată:

* biletele de trimitere pentru specialități clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare;

* biletele de trimitere pentru specialități paraclinice;

* recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive – ce se depun / se transmit la casa de asigurări de sănătate;

* deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologiilor și dispozitivelor asistive;

* deciziile de aprobare emise de către comisia de specialitate de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru efectuarea investigației PET-CT.

Medicii de familie pot prescrie în continuare pentru pacienții cronici inclusiv medicamentele restricționate din Lista de medicamente compensate și gratuite care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu mențiunea că pentru medicamentele care se eliberează în baza unor protocoale terapeutice și a unor formulare specifice (medicamente notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)β în Lista de medicamente compensate și gratuite) este necesară evaluarea periodică a medicului de specialitate pentru a confirma sau modifica schema de tratament, la termenele prevăzute în protocoalele terapeutice sau în scrisorile medicale, se mai arată î comunicatul CNAS.

 


Adaugati un comentariu


 

*