Noul Contract-Cadru inversează piramida serviciilor medicale

3 martie 2021 | 0 comentarii |

Medicii de familie și cei din ambulatoriul de specialitate vor acorda mai multe servicii medicale. Proiectul a fost lansat în dezbatere publică și are în vedere reducerea internărilor nejustificate și reducerea presiunii pe spitale.

 

Propusă cu insistență de organizațiile profesionale medicale de ani buni, piramida inversată a serviciilor medicale, având ca bază medicina primară, pare să fie în afârșit, agreată de autorități. O serie de propuneri din Proiectul de Hotărâre privind aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru (CoCa) prin care se reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, lansat astăzi în dezbatre publică de CNAS, conțin chiar acest deziderat.

Potrivit proiectului, publicat pe site-ul CNAS, în secțiunea „Transparență decizională”,  propunerile au ca scop princial „asigurarea unui acces mai bun la serviciile medicale de prevenție, precum și la serviciile medicale necesare pentru diagnosticarea, tratamentul și monitorizarea afecțiunilor”, urmărindu-se astfel „inversarea piramidei serviciilor de asistență medicală, prin creșterea ponderii serviciilor acordate în medicina primară și în ambulatoriul de specialitate și reducerea internărilor nejustificate care ar putea fi tratate în condiții de siguranță și în ambulatoriu sau de către medicii de familie”, se menționează într-un comunicat remis astăzi de institituție.

 

Printre noile servicii acordate de medicina primară și ambulatoiul de specialitate se numără consultațiile acordate la distanță pentru pacienții cu afecțiuni cronice, precum și acordarea, la distanță, a terapiilor psihiatrice și serviciilor conexe actului medical furnizate de psiholog și logoped, în ambulatoriul de specialitate.

Una dintre propunerile din proiect oferă posibilitatea pacienților să ridice medicamentele  prescrise de la orice farmacie, indiferent dacă aceasta se află sau nu în relație contractuală cu aceeași casă de asigurări de sănătate cu care este și medicul prescriptor, cu excepția medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat, care se eliberează indiferent de casa de asigurări de sănătate în evidența căreia de află asiguratul, cu condiția ca furnizorul de medicamente să fie în contract cu aceeași casă de asigurări de sănătate cu care se află și medicul care a emis prescripția medicală”, se mai arată în comunicatul menționat.

 

Pentru pacienții cu boli cronice stabilizate și cu schemă terapeutică stabilă, noul CoCa prevede ca medicii din spital să poată prescrie, la externare, medicamente pentru o perioadă de până la 90/91/92 de zile, așa cum era reglementat anterior doar pentru medicii de familie și medicii de specialitate din specialitățile clinice aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, cu excepția medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat, pentru care perioada de prescriere se menține până la 30/31 de zile.

Atât în pachetul minimal de servicii medicale, cât și în pachetul de bază, se propune introducerea consultațiilor la domiciliu pentru urmărirea lăuzei la 4 săptămâni de la naștere, în plus față de consultația la domiciliu la externarea din maternitate”, mai precizază CNAS.

Proiectul mai propune ca medicii nou-veniți într-o localitate din mediul rural deficitară în asigurarea asistenței medicale să rămână în contract cu casa de asigurări de sănătate, chiar dacă după primele 6 luni de funcționare a cabinetului medical nu s-a reușit înscrierea numărului minim de persoane asigurate pe lista proprie.

 

O altă noutate se referă la îngrijirile paliative în ambulatoriu. Dacă în prezent, aceste servicii pot fi acordate de medicii specialiști  care lucrează exclusiv în această activitate, noul Contract-cadru ar urma să prevadă ca acest tip de îngrijiri să poată fi acordate și de către medicii specialiști care au obținut competența/atestat în studii complementare  pentru îngrijiri paliative și care pot acorda, în paralel, și serviciile medicale aferente specialității lor, conform unui program de lucru asumat prin contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate.

Pentru asigurarea unui acces mai bun la serviciile medicale paraclinice, proiectul prevede ca furnizorii care acordă servicii medicale pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare să poată acorda și servicii medicale paraclinice – ecografii, care vor fi suportate din fondul alocat serviciilor medicale paraclinice, în baza unui act adițional încheiat la contractul cu casa de asigurări de sănătate”, potrivit noului proiect CoCa.

 

Adrian Gheorghe – CNAS

Pentru spitalele care tratează cazuri acute este prevăzută obligativitatea asigurării continuității activității medicale prin cel puțin o linie de gardă la sediul unității sanitare cu paturi. Cu toții ne dorim un sistem de sănătate performant și avem nevoie de un Contract-cadru care să asigure serviciile necesare la timp, în mod echitabil și eficient. Se regăsesc în acest proiect și o parte din măsurile implementate în perioada pandemiei, care s-au dovedit a fi  benefice pentru sistem și care ne dorim să aibă un caracter permanent. De asemenea, pe fiecare domeniu de asistență medicală am gândit o serie de măsuri care să asigure un acces mai facil la serviciile necesare pacienților. Însă, pentru menținerea stării de sănătate a populației și prevenirea îmbolnăvirilor avem nevoie de o prevenție mai bună, prin care putem îmbunătăți substanțial și raportul cost-eficiență din sistem. În acest sens, normele la Contractul-cadru vor completa și detalia toate acele măsuri care vor contribui la un o prevenție mai bună, a declarat Adrian Gheorghe, președintele CNAS.

În scurt timp, CNAS transmite că va publica și calendarul consultărilor cu partenerii de dialog social, astfel încât forma finală a proiectului de Contract-cadru să fie definitivată în timp util, iar actul normativ să poată fi aprobat de Guvern până la data de 1 iunie, urmând a fi implementat începând cu data de 1 iulie.

 


Adaugati un comentariu


 

*