80 de posturi pentru noua Agenție de Dezvoltare a Infrastructurii în Sănătate

28 iunie 2022 | 0 comentarii |

Proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea agenției care va gestiona investițiile în structura publică de sănătate a fost publicat de Ministerul Sănătății în „transparență decizională”.

 

Un proiect de hotărîre prin care se stabilește modul de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS), înfiinațată la începutul lunii iunie și care va gestiona investițiile în structura publică de sănătate, aceasta fiind motivată de condiționarea aprobării fondurilor europene prin PNNR, a fost publicat în „transparență decizională” de MInisterul Sănătății.

Potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, înfiinațrea ANDIS esteun jalon care trebuia îndeplinit”, iar „cel mai important este că sperăm să avem la dispoziţie un instrument care să facă posibilă accelerarea investiţiilor în sectorul sanitar, mă refer în primul rând la cele trei spitale regionale care, practic, trec cu structură cu tot de la Ministerul Sănătăţii la această agenţie, dar şi a minim trei obiective de investiţii din cadrul PNRR”, astfel încât să se recupereze măcar o parte din banii de investiții pierduți în ultimii 30 de ani.

 

Agenţia va fi subordonată Ministerului Sănătății și va fi condusă de un preşedinte desemnat de minister, pe o perioadă provizorie de 6 luni și un vicepreședinte care îndeplinește atribuţiile specifice prevăzute de legislația în vigoare, precum și orice alte atribuții specifice stabilite prin ordin al președintelui ANDIS, cu avizul Consiliului de supraveghere al ANDIS.

Secretarul general al instituției este înalt funcţionar public, subordonat președintelui ANDIS şi îndeplinește atribuţiile și responsabilitățile stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte atribuții prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al ANDIS, ori încredințate de președintele ANDIS.

Potrivit ministrului Rafila, ANDIS are ca țintă de maturizare a funcţionării anul 2026, chiar la terminarea PNRR, când „ANDIS ar trebui să aibă minim 78 de posturi”.

 

ANDIS va avea un număr de 80 de posturi, iar personalul angajat se va ocupa de dezvoltarea infrastructurii de sănătate publică, prin pregătirea, implementarea și finalizarea proiectelor de investiții în infrastructura de sănătate publică, având ca obiective principale preluarea, continuarea și finalizarea celor 3 proiecte de construcție a spitalelor regionale Iași, Cluj și Craiova și preluarea a cel puțin 3 proiecte de construcție de unități spitalicești din lista de 25 de investiții în infrastructura publică nouă prevăzută în Planul Național de Redresare și Reziliență.

În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului Sănătății, se pot organiza servicii, birouri și/sau compartimente, la propunerea președintelui ANDIS, cu avizul Consiliului de supraveghere și cu încadrarea în numărul maxim de posturi şi bugetul aprobat.

Referitor la angajații noii structuri, prof. univ. dr. Alexandru Rafila a menționat că o parte vor fi transferaţi de la Ministerul Sănătăţii, de la structura care gestionează cele trei spitale regionale, iar restul posturilor vor fi scoase la concurs.

 

Potrivit documentului publicat în transparență decizională, Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate are sediul în municipiul Bucureşti, str. Cristian Popişteanu nr. 1 – 3, sectorul 1, dar poate utiliza şi alte spaţii, în condiţiile legii, și poate înfiinţa, prin ordin al ministrului sănătăţii, structuri teritoriale fără personalitate juridică, pentru gestionarea proiectelor de investiţii privind realizarea spitalelor regionale de urgenţă sau a altor obiective/proiecte de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate.

De asemenea, instituția trebuie să asigure un management performant al obiectivelor/proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate.

Patrimoniul ANDIS cuprinde inclusiv patrimoniul aferent activităților și atribuțiilor care vor fi preluate de la Ministerul Sănătăţii și are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit conform anexei nr. 3 la Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă, prin ordin al ministrului Sănătăţii, regulamentul de organizare şi funcţionare, structura organizatorică detaliată și statul de funcții pentru aparatul propriu al ANDIS.

 

Proiectul de Ordonanță de Urgență poate fi consultat AICI

 


Adaugati un comentariu


 

*