ANUNȚ PUBLIC: Calendar sesiune de contractare mai 2023 la nivelul CAS Buzău

Casa de Asigurări de Sănătate a Județului (CJAS) Buzău anunță furnizorii de servicii medicale în asistența medicală primară că în perioada 24-31 mai, la nivelul instituției are loc o nouă sesiune de contractare a serviciilor medicale decontate din bugetul FUNASS, oferite populației.  

 

În vederea încheierii relațiilor contractuale în modalitățile legale cu furnizori de servicii medicale în asistența medicală primară, valabile până la data de 30.06.2023, se va desfășura procesul de contractare pe parcursul lunii mai 2023, conform prevederilor HG nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, cu completările și modificările ulterioare și a prevederilor Ordinului ministrului Sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii de Guvern nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, cu modificările și completările ulterioare”, anunță CJAS Buzău.

 

Procedura de contractare a serviciilor menționate se va desfășura conform următorului calendar de activități:

Documentele necesare pentru completarea dosarului solicitantului de furnizare a serviciilor de medicină primară în relație contractuală cu CAS Buzău pot fi descărcate de pe site-ul web al CAS Buzău: http://www.casan.ro/casbz/page/documente-necesare-contractare-mai-2023-mf.html, iar după ce vor fi completate și semnate de către solicitant, acestea vor fi transmise pe suport electronic, pe adresa de e-mail: natalia@casbz.ro, urmând ca după evaluarea și validarea dosarelor, reprezentanții legali ai furnizorilor de servicii de medicină primară să fie invitați la sediul CAS Buzău, pentru negocierea și semnarea documentelor de intrare în relație contractuală cu CAS Buzău.

 


Adaugati un comentariu


 

*