Apel pentru implementarea serviciilor sociale de suport pentru pacienții cu probleme psihice

22 ianuarie 2018 | 0 comentarii |

Fundația Estuar trage un nou semnal de alarmă cu privire la lipsa acestor servicii adresate persoanelor cu probleme de sănătate mintală și cere elaborarea unui plan național de acțiune în domeniu.

 

Cu o activitate de aproape 25 de ani în domeniul sanatății mintale, fundația Estuar a tras un nou semnal de alarmă privind lipsa serviciilor sociale de suport pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală. Organizația adresează, totodată, o invitație instituţiilor statului şi societății civile, de a participa la elaborarea unor măsuri legislative coerente şi a unui plan naţional de acţiune în acest domeniu.

Într-un comunicat remis pe această temă, reprezentanții solicită înființarea unei rețele de servicii de îngrijiri comunitare de zi și locative, acreditate și recunoscute la nivel local, național și internațional, precizând că „lipsa serviciilor sociale specializate şi neadaptate nevoilor conduce la scăderea calităţii vieţii persoanelor afectate de boală psihică şi la diminuarea şanselor lor de a duce o viaţă normală şi de a se reintegra din punct de vedere social şi profesional”, menționând că, la finele anului trecut, numărul persoanelor cu dizabilităţi mintale şi psihice aflate în comunitate în România era de peste 200.000, potrivit datelor Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi. „Semnalele de alarmă din societate apărute în ultimul an conduc la concluzia că România are nevoie de un efort conjugat, de un plan la nivel naţional, pentru adresarea corectă şi eficientă a problemelor de sănătate mintală şi o legislaţie pe măsură. Fundaţia Estuar invită toate instituţiile statului şi societatea civilă să participe la elaborarea unor măsuri legislative coerente şi a unui plan naţional de acţiune în acest domeniu”, se subliniază în comunicatul amintit.

 

Cu excepția unor inițiative public-private care sunt departe de a acoperi întregul necesar, serviciile sociale pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală sunt insuficiente, neadaptate nevoilor de recuperare şi incluziune în comunitate şi slab finanţate. În comunicat se mai precizează că această realitate este confirmată și de Mental Health Europe, una dintre cele mai importante federaţii europene în domeniu, care a inclus aceste probleme în ultimul raport cu privire la serviciile şi practicile instituţionale în sănătate mintală în mai multe ţări din Europa.

Este important ca societatea să înțeleagă nevoile persoanelor cu probleme de sănătate mintală și să acționeze în direcția acoperirii acelor nevoi. Se spune că gradul de evoluție al unei societăți poate fi văzut în felul în care are grijă de cei care nu se pot îngriji singuri, iar în cazul adulților cu probleme de sănătate mintală vorbim uneori de persoane care au nevoie de o susținere constantă în demersul lor de gestionare a bolii”, arată specialiștii fundației Estuar. Aceștia au identificat trei direcții esențiale care trebuie urmate de către decidenţii politici şi instituţionali.

Prima direcție ar fi cea a responsabilităţii pe care sistemul de suport al persoanelor cu probleme de sănătate mintală trebuie să şi-o asume. „Un cadru legal mai bine structurat, care să conţină prevederi clare în ceea ce priveşte măsurile permanente de sprijin pe care statul trebuie să le garanteze, este absolut necesar pentru consolidarea şi obţinerea unei eficienţe reale a sistemului de suport”, se mai preiczează în comunicat.

 

Sectia Psihiatrie 3 Sapoca

De asemenea, asumarea dezvoltării şi implementării de servicii sociale specifice nevoilor persoanelor cu probleme de sănătate mintală, dar şi alocarea de resurse financiare adecvate sunt esenţiale pentru procesul de recuperare şi prevenirea eventualelor incidente. La acest capitol se are în vedere dezvoltarea şi susţinerea mai multor tipuri de servicii sociale precum centre de tip rezidenţial, centre de zi pentru adulţii cu probleme de sănătate mintală, echipe mobile de intervenţie în criză, centre de tranzit, apartamente protejate, consiliere şi suport pentru familie, consiliere vocaţională.

A doua direcţie este crearea unui sistem de prevenţie şi intervenţie timpurie bine pus la punct. Potrivit specialiștilor, sistemul de prevenţie trebuie să identifice unde există vulnerabilitate şi condiţii pentru instalarea problemelor de sănătate mintală, să depisteze la timp debutul unei simptomatologii şi să creeze un cadru legal pentru gestionarea acestor probleme. Aceștia spun că este necesară și existenţa unei legături mai strânse între psihiatri, psihologi, profesori şi consilieri şcolari prin intermediul asociaţiilor şi instituţiilor care au ca misiune suportul persoanelor cu probleme de sănătate mintală.

Ce-a de-a treia direcție menționată în comunicat vizează educarea comunităţii, pentru a sprijini atât prevenţia în ceea ce priveşte boala psihică, cât şi integrarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală aflate deja în tratament.

 


Categorii: Actual, Organizatii, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*