Aproape 128.000 de buzoieni au primit pensii mai mari în primul trimestriu al acestui an

4 mai 2019 | 2 comentarii |

Începând cu 1 septembrie, valoarea punctului de pensie va crește la 1.265 lei, iar pensia socială se va mări de la 640 la 704 lei.

 

Începând cu 01 ianuarie 2018 valoarea punctului de pensie a fost majorată de la 1000 de lei la 1100 de lei, valoare care se menține până la 1 septembrie 2019, când se majorează la 1.265 de lei, astfel că la finalul anului 2019, creşterea înregistrată va fi de 26,5%, a precizat directorul executiv al Casei Județene de Pensii (CJP) Buzău, ec. Carmen Androne, în ședința Colegiului Prefectural de la sfârșitul lunii aprilie.

Aceeași sursă menționează că de creşterea valorii punctului de pensie au beneficiat, în primul trimestru al acestui an, 127.991 pensionari.

Tot începând cu 1 ianuarie 2019, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari se menţine la 640 lei, iar începând cu 1 septembrie 2019 se majorează cu 10% şi este de 704 lei. În plată sunt, la nivelul lunii aprilie, 33.929 beneficiari de indemnizaţie socială.

Potrivit directorului CJP Buzău, în perioada 2019-2021, indemnizaţiile stabilite în baza Legii Recunoştinţei, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2018, respectiv unui număr de 456 de beneficiari existenţi  la decembrie 2018, menţinuţi în plată la nivelul lunii aprilie.

 

Carmen Androne

Începând cu 15 martie 2019, potrivit Legii nr. 47 /2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat în domeniul stabilirii şi plăţii drepturilor de pensii, a indemnizaţiilor prevăzute de legi speciale, precum şi a altor drepturi de asigurări sociale, crește câștigul mediu brut la 5.163 lei, faţă de 4.162 lei cât era în anul 2018, ceea ce reprezintă o majorare de 24%.

De asemenea, valoarea ajutorului de deces este de 5.163 lei în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului (față de 4.162 de lei în 2018), iar pentru un membru de familie este de 2.582 lei (2.081 lei în 2018).

În anul 2018, CJP Buzău a acordat 6.034 ajutoare de deces, în sumă totală de 24.292.868,00 lei, iar în anul 2019, începând cu data de 15 martie, au fost deja plătite 330 ajutoare de deces, ceea ce reprezintă un efort bugetar în sumă totală de 1.636.004,00 lei”, a exemplificat Carmen Androne.

În ceea ce privește recalcularea pensiilor cuvenite sau aflate în plată la data de 1 august 2018, directorul CJP Buzău a precizat că procedura instituită prin Legea nr. 221/2018 prevede că recalcularea se realizează DIN OFICIU, nefiind necesară formularea și înregistrarea unor cereri și se realizează în perioada 01.10.2018 – 30.09.2019, iar drepturile recalculate se cuvin și se acordă de la data de 01.10.2018, indiferent de data emiterii/comunicării deciziei de recalculare.

 

În ceea ce priveşte recalcularea drepturilor aflate în plată, Carmen Androne a explicat că Legea nr. 221/2018 nu se referă la persoanele care:

-și-au deschis drepturile de pensie anterior datei de 01.01.2011 dar au beneficiat de majorarea punctajului mediu anual în conformitate cu prevederile OUG nr. 100/2008, ale OUG nr. 209/2008, ale Legii nr. 218/2009 și ale Art. 169 din Legea nr. 263/2010;

– și-au deschis drepturile de pensie după data de 01.01.2011, dar au făcut obiectul Legii nr. 155/2016 (minerii din subteran, personalul din zonele I și II de radiații);

– și-au deschis drepturile de pensie după data de 01.01.2011 dar au realizat activități încadrate în condiții speciale, altele decât cele prevăzute la Art. 30, alin.1, lit. d), e) și f) .

În evidenţa Casei Judeţene de Pensii Buzău figurează un numar de 590 de dosare care fac obiectul acestei recalculări, din care 485 de decizii emise au fost comunicate deja la plată. (peste 82%). Achitarea drepturilor băneşti restante, cuvenite de la data intrării în vigoare a Legii nr. 221/2018, adică de la data de 1 octombrie 2018, s-a efectuat în intervalul 11-15 aprilie 2019, prin intermediul factorilor poştali, la domiciliul beneficiarilor pentru numărul de 485 de cazuri, și reprezintă un efort bugetar de 1.497.385 lei”, a precizat directorul CJP.

Referitor la etapa a II a, Carmen Androne a spus că în funcţie de softul transmis de CNPP, CJP Buzău va emite decizii de pensie aferente aplicării prevederilor Legii nr. 221/2018 pentru un număr estimativ de 105 dosare, al căror termen de finalizare este 30.09.2019.

 

În domeniul evidenţei asiguraţilor sistemului public de pensii, prevederile HG. nr. 237/2018, aplicabile începând cu 1 ianuarie 2019, se referă la salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi, implicit, la valoarea contribuţiei minime aferentă contractelor de asigurare. Astfel, în anul 2019 salariul lunar minim brut pe ţară este de 2.080 lei, faţă de 1.900 lei/lună în anul 2018, ceea ce reprezintă o creştere  de aproximativ 10%.

Contribuţia minimă obligatorie în anul 2019 este de 520 lei, faţă de  475 lei (2018), contribuţie care se plăteşte în mod facultativ, în baza contractului de asigurare socială încheiat între o persoană fizică şi CJP Buzău.

Facem menţiunea că persoanele fizice care doresc să-şi completeze stagiul de cotizare pot opta, din proprie iniţiativă, la încheierea unui contract de asigurare facultativă cu CJP Buzău. Pentru încheierea unui astfel de contract, doritorii se pot adresa CJP Buzău personal la ghişeele de relaţii cu publicul, în vederea semnării acestuia”, a explicat Carmen Androne.

În anul 2018, la nivelul CJP Buzău au fost încheiate 144 contracte, cu o valoare a contribuţiei CAS de 68.400 lei, iar în anul 2019, până la sfârșitul lunii aprilie, au fost încheiate 47 contracte, cu o valoare a contribuţiei CAS de 24.440 lei.

 

În ceea ce privește contribuția la asigurări sociale, Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, stabilește că persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei sociale plătesc 25%; 4% vor plăti persoanele fizice sau juridice care au calitatea de angajatori în cazul condiţiilor deosebite de muncă; 8% se achită în cazul condiţiilor speciale de muncă de către persoanele fizice sau juridice care au calitatea de angajatori; 21,25% este cuantumul datorat de persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor realizate în bază contractelor de muncă încheiate cu angajatorii cu activitate în domeniul construcţiilor, care în anul 2018 a fost de 25%.

Potrivit competenţelor ce îi revin, CJP Buzău asigură evidenţa lunară a angajatorilor şi asiguraţilor sistemului public de pensii la nivelul judeţului Buzău. Astfel, în anul 2018, comparativ cu anul 2017, in conditiile in care numarul de angajatori a scazut, incasarile privind veniturile BASS au scazut de asemenea, de la 214.574.667 mii lei la 30.288.733 mii lei, respectiv cu suma de 184.285.934 mii lei, datorita trecerii CAS de la angajatori la asigurati”, a punctat Carmen Androne, care a subliniat că deși numărul de angajați care au contribuit la plata CAS și veniturile aferente Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat, se observă o creștere a veniturilor, de la 141.413.839 lei, la 468.587.699 lei, chiar dacă numărul de asigurați a scăzut, ca urmare a transferului contribuţiilor de la angajator la asigurați.

Directorul CJP a dat asigurări că în anul 2019, instituția pe care o reprezintă va dispune toate măsurile pentru implementarea tuturor noutăților legislative prezentate.

 Comentarii (2)

 1. jinga zenovia spune:

  cand pot face cerere pentru ajutorul de 25% din pensia sotului decedat?

  • Redactie SB spune:

   După ce ați împlinit vârsta de pensionare și dacă ați fost căsătoriți cel puțin 10 ani.
   Se va cumula propria pensie cu cea de urmaș.

Adaugati un comentariu


 

*