Peste 62.000 de pensionari buzoieni primesc ajutoare financiare în ianuarie

6 ianuarie 2022 | 0 comentarii |

Casa Județeană de Pensii Buzău vine cu o serie de precizări referitoare la noutățile privind pensiile și contribuțiile sociale, stabilite prin Legea 318/2021 privind Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat pe anul 2022, publicată în Monitorul Oficial nr.1239/28.12.2021.

 

Beneficiarii sistemului public de asigurări sociale, asiguraţi și pensionari, sunt informați că, potrivit actului normativ care a stat la baza constituirii bugetului pe anul 2022, salariului minim brut pe economie a crescut la 2.550 lei, iar nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevăzută de OUG nr.6/2009 privind instituirea pensiei minime garantate, este de 1.000 lei, în timp ce valoarea punctului de pensie devine 1.586 lei, potrivit prevederilor articolului I din OUG nr.125/15.12.2021, care a efectuat modificarea art.86 din Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii, transmite conducerea Casei Județene de Pensii (CJP) Buzău, care detaliază modul în care au fost modificate pensiile și contribuțiile sociale, începând de la 1 Ianuarie 2022.

În același timp, potrivit prevederilor art.77 din Legea nr.263/2010, cuantumul indemnizaţiei de însoţitor acordată pensionarilor de invaliditate încadrate în gradul I, care reprezintă 80% din valoarea punctului de pensie, a determinat majorarea valorii acestei indemnizaţii la 1.269 lei, menționează sursa citată, care subliniază că,  în anul 2022, valoarea indicelui de corecție se menţine la 1,41.

Totodată, ca urmare a creșterii valorii câştigului salarial mediu brut folosit la fundamentarea asigurărilor sociale pe 2022, la 6.095 lei (față de 5.429 lei în 2021), crește și cuantumul ajutorului de deces, care va fi anul acesta de 6.095 lei – în cazul decesului asiguratului sau pensionarului, respectiv, de 3.048 lei – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

 

Contribuţiile de asigurări sociale se menţin la nivelul din anul 2021

 

Ionut Constantin – CJP Buzau

Potrivit prevederilor art.138 și 1381 din Legea nr.227/2015, contribuțiile de asigurări sociale prevăzute pentru anul în curs se mențin la nivelul anului 2021. Astfel, contribuțiile datorate în anul 2022 sunt:

– 25% pentru persoanele fizice care au calitatea de angajaţi;

– 4% în cazul condiţiilor deosebite de muncă, datorată de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;

– 8% în cazul condiţiilor speciale de muncă, datorată de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;

– 21,25% pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii la angajatori cu activitate în domeniul construcţiilor.

Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75% și este inclusă în procentul de 25% aferent contribuţiei de asigurări sociale reţinută persoanelor fizice, la fel ca şi în anul 2021. Vor fi exceptate de la achitarea contribuţiei aferentă fondurilor de pensii administrate privat persoanele fizice care realizează venituri din salarii la angajatori cu activitate în domeniul construcţiilor”, menționează purtătorul de cuvânt al CJP Buzău, Ionuț Constantin.

Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare este de 25%, aplicabilă valorii venitului minim asigurat care, începând cu 1 Ianuarie 2022, este 2.550 lei, reprezentând valoarea salariului de bază minim brut pe economie. În consecinţă, cuantumul lunar al contribuţiei de asigurări sociale este de 638 lei = 2550 lei x 25%.

 

Peste 62.000 de buzoieni primesc ajutoare financiare

 

Carmen Androne

Conform prevederilor HG nr.1071/2021, începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut garantat în plată se stabileşte la 2.550 lei. Prin excepţie, în perioada 1 ianuarie 2021- 31 decembrie 2028, în cazul persoanelor din domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut garantat în plată se stabileşte la 3.000 lei.

Potrivit prevederilor  OUG nr.163/2021 privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii în anul 2022, precum și pentru modificarea alin. (10) al art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii COVID-19, pe perioada stării de urgență, pensionarilor sistemului public de pensii si beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi speciale, care au domiciliul sau fac dovada că locuiesc în România în luna ianuarie 2022, li se acordă un ajutor financiar.

Astfel, pensionarii şi beneficiarii unor legi speciale ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 1000 lei, primesc un ajutor financiar în valoare de 1200 lei, iar pensionarii şi beneficiarii unor legi speciale ale căror venituri cumulate, aferente acestor calităţi, se situează între 1001-1600 lei inclusiv, beneficiază de un ajutor financiar calculat ca diferenţă între aceste venituri cumulate şi plafonul de 2.200 lei. Menţinăm că acordarea acestui ajutor se realizează o singură dată, împreună cu pensia lunii ianuarie 2022. La nivelul judetului Buzău, numărul de beneficiari este de 62.240 persoane”, precizează directoul CJP Buzău, Carmen Androne.

La nivel național, 2,45 de milioane de pensionari (50% din totalul pensionarilor din România) vor primi un sprijin financiar cuprins între 600 şi 1.200 de lei, în aşa fel încât pensionarii cu pensii mici să ajungă la un venit de 2.200 de lei în această lună, potrivit deciziei Guvernului. Acest sprijin financiar necesită un efort bugetar de circa 2,5 miliarde de lei, dintr-un buget total al pensiilor de 106 miliarde de lei în 2022, potrivit datelor Ministerului Muncii.

 

Contribuția la sănătate

 

Potrivit modificărilor aduse Codului Fiscal prin OUG nr.130/2021, începând cu data de 01.01.2022, pensionarii ale căror venituri din pensie depăşesc valoarea de 4000 lei, datorează contribuţia de asigurări de sănătate asupra părţii ce depăşeşte acest plafon.

Calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei lunare de calcul reprezentată de partea ce depăşeşte suma lunară de 4.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie. Declararea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferentă veniturilor din pensii se va face lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri, prin depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (declaraţia 112).

Calculul şi reţinerea la sursă a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferentă venitului din pensii, precum şi declararea lunară a acestei contribuţii, prin intermediul declaraţiei 112, se vor face cu veniturile realizate începând cu 1 ianuarie 2022.

Spre exemplu, pentru un venit brut din pensii de 8.000 de lei, aflat în plată în luna ianuarie 2022, contribuția la asigurările sociale de sănătate se calculează astfel:  (8.000 – 4.000) x 10% (cota CASS) = 400 lei.

 

În domeniul legilor cu caracter special

 

Potrivit prevederilor art.XLIII din OUG nr.130/17 decembrie 2021, în anul 2022, nu se actualizează cu rata medie a inflaţiei, pensiile de serviciu prevăzute de următoarele acte normative:

Legea nr.223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din România;

– Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice;

– Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar;

– Legea nr.216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României;

– Legea nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi;

– Legea nr.56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva Covid-19.

 

Art.IX al OUG nr.130/17 decembrie 2021, stabileşte că, în anul 2022, se menţin în plată, la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2021, indemnizaţiile reglementate de următoarele acte normative:

Decretul Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri;

– Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război;

– Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război;

– Legea nr.49/1991 privind pensiile I.O.V.R.;

– Ordonanţa nr. 105 /1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice;

– Legea nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961;

– Legea nr.109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania;

– Legea nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor;

– Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brasov din noiembrie 1987 şi pentru  revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului- Lupeni- august 1977, nr.341/2004.

*Potrivit prevederilor art.XL al OUG nr.130/17 decembrie 2021, acordarea și plata drepturilor prevăzute la art.31 din OUG nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, în cazul copiilor persoanelor persecutate, se amână până data de 1 ianuarie 2023.

 

 


Adaugati un comentariu


 

*