CNAS negociază noile norme de aplicare ale Contractului-cadru de acordare a serviciilor medicale în 2019

23 ianuarie 2019 | 0 comentarii |

Instituția a programat, în acest scop, o serie de întâlniri cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale  reprezentative din domeniul medical, până la sfârșitul acestei luni.

 

Ca în fiecare an, și anul acesta, serviciile medicale se acordă, în primele luni, pe acte adiționale la contractul din anul anterior, pentru că nu pot fi încheiate noi contracte, așa cum ar fi ideal. Cauzele sunt multiple: nu există buget aprobat, nu sunt gata normele de paplicare a contractului-cadru, birocrația nu dă deloc semne de diminuare, așa că în cea mai optimistă variantă, noile contracte vor fi semnate de CNAS cu furnizorii de servicii medicale abia în martie-aprilie.

CNAS anunță că a demarat, în această săptămână, o serie de întâlniri cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale  reprezentative din domeniul medical pentru „discutarea și negocierea” proiectului normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019 (HG nr. 140/2018), ce se preconizează să intre în vigoare după 31 martie.

Până acum au avut loc consultări cu reprezentanți ai organizațiilor din segmentele: asistență medicală primară, asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice, asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea reabilitare medicală, asistență medicală dentară, asistență medicală spitalicească, asistență medicală de recuperare și reabilitare în unitățile sanitare cu paturi, asistență de îngrijiri medicale și paliative la domiciliu și asistență medicală ambulatorie paraclinică”, transmite Biroul de presă al CNAS.

 

În proiectul de act normativ publicat pe site-ul CNAS (www.cnas.ro), în secțiunea „Transparență decizională la jumătatea lunii decembrie 2018,  instituția a propus o serie de noutăți față de actul normativ similar aflat în vigoare. Între acestea, se află:

*introducerea unei adeverințe emise de medicul de familie care să ateste starea de graviditate, în baza căreia beneficiarele de pachet minimal de servicii medicale să poată beneficia de pachetul de bază de servicii medicale pe perioada sarcinii și lehuziei, după depunerea documentului la casa de asigurări de sănătate;

*majorarea de la 60 la 90 de zile a termenului de valabilitate a biletelor de trimitere pentru specialitățile clinice, pentru persoanele asigurate cu boli cronice;

*renunțarea la obligativitatea reconfirmării biletului de trimitere pentru investigații de înaltă performanță în ambulatoriu, în cazul în care în perioada de valabilitate a acestui bilet a survenit internarea în spital a persoanei asigurate respective. Astfel se va evita efectuarea unei noi deplasări la medicul prescriptor al investigației, iar verificarea neefectuării respectivei investigații în timpul internării se va face direct la furnizorul de servicii paraclinice din ambulatoriu, pe baza biletului de externare sau a scrisorii medicale emise de spital;

*majorarea numărului de puncte corespunzătoare serviciilor conexe actului medical ce pot fi prescrise de psihiatrii pediatrici pentru copiii cu tulburări din spectrul autist.

 

CNAS anunță că seria de consultări și negocieri va continua până la sfârșitul lunii, conform calendarului afișat pe site-ul CNAS. „Pe baza propunerilor formulate de aceste organizații, precum și a celor transmise în cadrul procesului de transparență decizională, va fi definitivat proiectul de act normativ, care se preconizează să intre în vigoare după 31 martie a.c.”, menționează oficialii CNAS.

În contextul în care România continuă să fie „campioană” la boli grave, în spitale există în continuare probleme de dotări și medicii specialiști continuă să emigreze pe capete, când medicii de familie abia reușesc să-și mai plătească datoriile și sunt din ce în ce mai puțini iar asistenții medicali din medicina primară și din ambulatoriu sunt plătiți, în cele mai multe cazuri, cu salariul minim pe economie, fiind ignorați de minister, iar pacienții se plâng că au acces limitat la serviciile și tratamentele de care ar avea nevoie, este de așteptat ca „negocierile” să fie destul de furtunoase.

Chiar dacă oficialii din sănătate susțin că s-au făcut progrese semnificative în domeniu, furnizorii de servicii medicale și pacienții nu se așteaptă la schimbări semnificative în acest an și mulți se tem că negocierile sunt, ca și în anii precedenți, doar ca să fie „bifate”, pentru că ele „nu există, cu adevărat, în realitate”, după cum susțin medicii.

 


Adaugati un comentariu


 

*