CNAS reia producția și distribuția cardurilor europene de sănătate

14 noiembrie 2019 | 0 comentarii |

Printr-un acord–cadru semnat pentru o perioadă de 3 ani, instituția va putea relua tipăririea și distribuția de carduri europene de sănătate, începând cu data de 15 noiembrie 2019.

 

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) anunță că, în urma licitației desfășurate conform reglementărilor legale în vigoare, a fost atribuit acordul cadru pentru tipărirea și distribuția de carduri europene de asigurări de sănătate, astfel că, după aproape un an de la expirarea vechiului contract, asigurații pot solicita din nou acest document. Prețul unitar stabilit prin noul acord-cadru este de 7 lei + TVA pentru fiecare document, iar „aceste costuri de producție și distribuție sunt suportate din FNUASS (Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate), beneficiarul primind cardul gratuit”, se precizează într-un comunicat remis presei de CNAS.

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS) oferă dreptul la asistență medicală devenită necesară în timpul şederii temporare pe teritoriul statelor membre UE, Spaţiul Economic European sau Confederaţia Elveţiană.

Conducerea CNAS atrage însă atenția că, în situația în care asiguratul român se deplasează într-un stat membru al UE/SEE/Confederaţia Elveţiană în scopul obţinerii unui tratament medical planificat, Cardul european nu acoperă costurile sericiilor medicale de care benefiază. „CEASS acoperă doar serviciile medicale obţinute de la furnizorii care fac parte din sistemul de securitate socială din ţara respectivă. Pentru anumite servicii, este posibil să fie necesară co-plata, chiar dacă în România aceleaşi servicii sunt decontate integral. Acest lucru depinde de sistemul de asigurări din ţara în care sunt acordate aceste servicii”, se precizează în comunicatul amintit.

 

Pentru a primi acest „pașaport” de sănătate, asiguratul va depune în scris, la sediul casei de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află, o cerere-tip prin care solicită cardul european de sănătate. În termen de 7 zile de la depunerea solicitării, cardul va fi primit de asigurat la adresa de domiciliu, prin poștă sau servicii de curierat.

Analizăm posibilitatea dezvoltării aplicației cardului european de sănătate în așa fel încât să nu mai fie obligatorie deplasarea solicitantului la casa de asigurări de sănătate, iar cererea de eliberare a cardului să poată fi transmisă și online”, a declarat Vasile Ciurchea, președintele CNAS.

Este important de știut că în perioada în care nu s-au emis carduri europene de sănătate, cei care au solicitat și primit un Certificat de Înlocuire Provizorie a Cardului European de Sănătate îl vor folosi în continuare, în perioada de valabilitate înscrisă pe document, acesta oferind aceleași drepturi ca și Cardul European de Asigurări de Sănătate.

Pot beneficia de card european de asigurat toți cetățenii care au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate și fac dovada achitării la zi a contribuției.
În situația în care persoana care a obținut un astfel de document nu îndeplinește toate condițiile în baza cărora s-a eliberat cardul, dacă beneficiază de servicii medicale în cadrul unei deplasări într-un stat membru al Uniunii Europene în perioada de valabilitate a acestuia, casa de asigurări de sănătate emitentă va rambursa contravaloarea acestor servicii instituției medicale din statul membru care a acordat serviciile și, ulterior, va recupera contravaloarea acestora de la persoana în cauză.

Perioada de valabilitate a Cardului European de Asigurări de Sănătate este de doi ani, de la data emiterii, reamintește Biroul de presă al instituției.

 


Categorii: Actual, C.A.S., Spitale, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*