Comisia Europeană pune „la bătaie” 835 de milioane de euro pentru noul program EU4Healh

18 ianuarie 2022 | 0 comentarii |

Pe lângă o mai bună protecție și management al crizelor prin consolidarea sistemelor de sănătate ale statelor membre și prin furnizarea unor servicii mai bune de îngrijire, programul urmărește stimularea inovării și a investițiilor, îmbunătățirea sănătății și accelerarea luptei împotriva cancerului.

 

Comisia Europeană a adoptat cel de-al doilea program de lucru EU4Health, prin care va continua să investească în 2022, în construirea unor sisteme de sănătate mai puternice și mai rezistente, prin consolidarea sistemelor de sănătate ale statelor membre și prin furnizarea unor servicii mai bune de îngrijire.

Cu un buget de peste 835 de milioane de euro, noul program de lucru va oferi un nivel fără precedent de investiții ale UE în domeniul sănătății și va asigura acțiuni ambițioase și decisive în pregătirea pentru situații de criză, prevenirea bolilor, sisteme de sănătate și forța de muncă din domeniul sănătății, precum și în digitalizare.

Programul sprijină construirea unei Uniuni Europene a Sănătății, inclusiv lupta împotriva pandemiei COVID-19, Planul european de combatere a cancerului, bolilor cardiovasculare, diabetului și sănătății mintale, precum și Strategia farmaceutică pentru Europa și Autoritatea europeană pentru pregătirea și răspunsul în situații de urgență în domeniul sănătății (HERA).

 

Programul EU4Heath va oferi finanțare entităților eligibile din statele membre, dar și din țările terțe asociate, organizațiile internaționale, ONG-uri și din sectorul privat, sub formă de granturi sau de achiziții de servicii specifice. ONG-urile vor putea aplica prin intermediul unei cereri de propuneri deschise pentru granturi operaționale, precum și pentru granturi care finanțează acțiuni dedicate realizării unui obiectiv specific al politicii UE. Comisia Europeană și Agenția Executivă pentru Sănătate și Tehnologie Digitală (HaDEA) vor gestiona programul.

Solicitanții de granturi și partenerii trebuie să dispună de surse de finanțare stabile și suficiente pentru a-și menține activitatea pe întreaga durată a grantului și pentru a participa la finanțarea acestuia („capacitate financiară”) și să aibă capacități operaționale și profesionale suficiente pentru a pune în aplicare proiectul și activitățile pentru care se solicită cofinanțarea („capacitate operațională”).

 

Organizațiile care participă la mai multe proiecte trebuie să aibă suficiente capacități financiare și operaționale pentru a le pune în aplicare. Verificarea capacității financiare nu se aplică organizațiilor internaționale și organismelor publice, iar propunerile vor fi evaluate pe baza relevanței privind prioritățile din cererea de propuneri, calitatea și impactul acțiunii propuse.

Cofinanțarea din partea Uniunii este de până la 60 % din totalul costurilor eligibile ale acțiunii, cu excepția cazului în care se specifică altfel în cererile de propuneri specifice. În cazuri de utilitate excepțională, contribuția Uniunii poate fi majorată până la 80 % din totalul costurilor eligibile.

În cazul subvențiilor directe pentru rețelele europene de referință (ERN) și către Organizația Mondială a Sănătății (OMS), contribuția Uniunii poate fi de până la 100 % din costurile eligibile, în conformitate cu articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2021/522.

Ierarhizarea propunerilor se va face în conformitate cu criteriile descrise în cererile de propuneri.

 

Programul EU4Health vizează o mai bună prevenire, pregătire, monitorizare și reacție în perioadele de criză, precum și îmbunătățirea coordonării capacităților pentru situații de urgență. Scopul său este de a face rezerve de medicamente și materiale medicale, personal medical și experți, precum și de a oferi asistență tehnică.

„RescUE”, o componentă a Mecanismului de protecție civilă al UE, va continua să ofere o reacție rapidă și să se concentreze pe capacitățile de răspuns direct în situații de criză, iar „EU4Health” va include rezerve medicale strategice pentru utilizarea pe termen lung și o rezervă de personal medical care să poată fi mobilizat în caz de criză. Programul va susține totodată eforturile de digitalizare a domeniului medical, acțiunile legate de e-sănătate și crearea unui „spațiu european al datelor medicale”.

Acțiunile de monitorizare a deficitului de medicamente, dispozitive medicale și de alte produse (medicale) importante în situații de criză și de limitare a dependenței de importul de medicamente și substanțe farmaceutice active din țări terțe și va stimula inovarea și o producție mai ecologică.

Prin stimularea investițiilor în programe de profilaxie a bolilor; susținerea schimburilor de bune practici, cooperarea globală și îmbunătățirea accesului la servicii medicale, UE urmărește consolidarea sistemelor de sănătate și extinderea personalului medical disponibil.

 

Dincolo de pregătirea și răspunsul în situații de criză, programul „UE pentru sănătate va aborda și alte provocări importante pe termen lung pentru sistemele de sănătate, precum inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate la nivelul grupurilor de populație, al țărilor și al regiunilor și accesul la asistență medicală preventivă și curativă de bună calitate și accesibilă; povara constituită de bolile netransmisibile, în special cancerul, sănătatea mintală, bolile rare și riscurile reprezentate de factorii determinanți ai sănătății; distribuirea inegală a capacității sistemelor de asistență medicală; obstacolele din calea asimilării la scară largă și a utilizării optime a inovațiilor digitale, precum și a extinderii lor; creșterea pericolelor pentru sănătate din cauza degradării mediului și a poluării, în special a calității aerului, apei și solului, dar și din cauza schimbărilor demografice.

Prin programul „UE pentru sănătate”, Comisia Europeană și-a propus să se investească 9,4 miliarde EUR în consolidarea sistemelor de sănătate, în perioada perioada 2021-2027.

EU4Health face parte din planul de redresare Next Generation EU.

 


Adaugati un comentariu


 

*