Consiliul Județean Buzău a actualizat documentația pentru două noi proiecte cu finanțare europeană

În acest scop, consilierii au fost convocați astăzi într-o nouă ședință extraordinară, în cadrul căreia au fost aprobate modificările fișelor de proiect întocmite inițial.

 

În această dimineață a avut loc a treia ședință extraordinară din această lună a Consiliului Județean Buzău, pe ordinea de zi aflându-se două proiecte de hotărâre privind modificarea fișelor unor proiecte care urmează a fi depuse imediat, în vederea obținerii unor finanțări europene, prin Programul Operațional Regional, de realizarea cărora depinde însănătoșirea turismului buzoian, precum accesul mai facil al locuitorilor din acest areal la servicii medicale și la valorificarea unor oportunități de creștere a nivelului economic și social.

Documentele erau pregătite pentru depunerea cererilor de finanțare, însă ca urmare a unei solicitări venite din partea Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Est (ADR-SE), a fost necesară operarea unor modificări, pentru ca cele două dosare să respecte întocmai prevederile din ghidul solicitantului și să poată fi astfel aprobate pentru finanțare.

Conform acestor prevederi, era nevoie să fie încheiat un parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională, care trebuie semnat până la data depunerii cererii de finanțare, sau, cel mai târziu, până la data semnării contractului de finanțare, în cazul în care cererea este aprobată. Prin acest acord, administrația județeană, în calitate de solicitant și beneficiar al proiectului, trebuie să își asume suportarea a 2% din valoarea eligibilă a cheltuielilor necesare întocmirii documentațiilor tehnice.

 

Astfel, ca urmare a unei notificări venite din partea ADR-SE, fișele celor două proiecte pregătite pentru a fi depuse spre finanțare au fost actualizate și au fost realizate cele două acorduri de parteneriat necesare, care aveau nevoie de aprobarea consilierilor județeni pentru a fi validate.

Întrucât se dorește depunerea cât mai rapidă a cererilor de finanțare pentru cele două proiecte, aprobarea lor nu putea fi amânată până la următoarea ședință ordinară a Consiliului Județean, așa că a fost convocată ședința extraordinară care a avut loc în această dimineață, începând cu ora 10.00.

Cele două proiecte de hotărâre au vizat aprobarea formelor actualizate ale proiectelor de finanțare și a acordurilor de parteneriat cu ADR-SE, consilierii județeni dându-și votul favorabil. De asemenea, Consiliul Județean urmează să își asume, prin două hotărâri, contribuția de 2% din valoarea eligibilă a cheltuielilor necesare întocmirii documentațiilor tehnice.

 

Primul dintre proiectele care urmează a fi depus pentru finanțare europeană vizează modernizarea unui tronson de 30 de kilometri din Drumul Județean 203K, între localitățile Vintilă Vodă, Mânzălești, Lopătari și Plaiul Nucului. Tronsonul respectiv constituie singura legătură între localitățile de pe raza comunelor Lopătari, Mânzălești și Vintilă Vodă, fiind totodată singura cale de acces a locuitorilor din aceste zone către celelalte căi rutiere importante care tranzitează județul.

Celălalt proiect are ca obiectiv reconstruirea și punerea în valoare a sitului arheologic de la Pietroasele, în dorința de a impulsiona turismul la nivelul județului Buzău, prin valorificarea obiectivelor importante și a resurselor naturale. În zonă există o serie de monumente istorice unice în Europa și chiar în lume, reprezentate de locul descoperirii Tezaurului de la Pietroasele și Ansamblul Roman de la Pietroasele.

Situl arheologic de la Pietroasele este compus din necropolă, castru, therme şi aşezare civilă, toate încadrate în Lista Monumentelor de patrimoniu clasa A, dar în urma cercetărilor efectuate până în prezent sunt vizibile doar două dintre elementele acestui sit, respectiv castrul şi thermele romane. Situl de la Pietroasele este unic în România, fiind şi singurul ansamblu roman de amploare din  Câmpia Română.  Ca  valoare, ruinele  sistemului  de  băi  publice  din  Pietroasele  este asemănătoar celor de la Roma, iar caracteristica unică a acestor therme este faptul că au fost îngropate timp de două milenii.

 


Adaugati un comentariu


 

*