Consiliul Județean Buzău: Anunț public privind convocarea Ședinței Ordinare din luna iunie

22 iunie 2023 | 0 comentarii |

În ședința din 29 iunie, președintele Consiliului Județean supune aprobării 22 de proiecte de hotărâre, majoritatea privind rectificări bugetare ale instituțiilor din subordine, dar și două proiecte privind acordarea unor noi ttitluri de „Cetățean de Onoare”.

 

Prin Dispoziția nr. 211/22.06.2023, Consiliul Județean Buzău este convocat în Ședință Ordinară, în data de 29 iunie 2023, ora 10.00, la sediul instituției, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48 – sala Dimitrie Filipescu.

Pe ordinea de zi se află 22 de proiecte de hotărâre, majoritatea privind rectificări bugetare, dar și proiecte care vizează o nouă modificare privind numărul total de posturi pe categorii, organigrama și statul de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, în vederea deblocării posturilor, așa cum a anunțat Ministerul Sănătății, precum și alte proiecte de interes pentru județ, între care implicarea Județului Buzău, în calitate de partener, în proiectul „Geoparcul Laborator Viu: Infrastructură verde și dezvoltare durabilă”, finanțat prin Programul „Interreg Next Black Sea”.

De asemenea, aleșilor județului li se propune aprobarea a două noi propuneri de acordare a titlului de „Cetățean de Onoare” unor personalități care s-au făcut remarcate prin activitățile lor, în promovarea județului și a unor proiecte de interes social.

 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1. Proiect de hotărâre nr. 135/2023 pentru aprobarea rectificării a V-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023;

2. Proiect de hotărâre nr. 136/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău;

3. Proiect de hotărâre nr. 137/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Bibliotecii județene „Vasile Voiculescu” Buzău;

4. Proiect de hotărâre nr. 138/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

5. Proiect de hotărâre nr. 139/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Muzeului Județean Buzău;

6. Proiect de hotărâre nr. 140/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău;

7. Proiect de hotărâre nr. 141/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău;

8. Proiect de hotărâre nr. 142/2023 privind repartizarea unor sume din bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2023 pentru unele unităţi de cult religios recunoscute în România;

9. Proiect de hotărâre nr. 143/2023 pentru stabilirea și aprobarea plății unor recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău de persoane fizice;

10. Proiect de hotărâre nr. 131/2023 privind actualizarea și completarea anexei nr. 13 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 282/2022 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2023;

11. Proiect de hotărâre nr. 144/2023 privind aprobarea concesionării unui teren în suprafață de 4.064 mp. aflat în domeniul privat al județului Buzău, situat în municipiul Rm. Sărat, strada Industriei, Carte funciară nr. 33549, prin licitație publică;

12. Proiect de hotărâre nr. 145/2023 pentru aprobarea rectificării I a sumelor cu titlu de finanțare în anul 2023 a activității cluburilor sportive de drept public înființate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale – Județul Buzău în cadrul Programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță” – Secțiunea seniori;

13. Proiect de hotărâre nr. 146/2023 pentru aprobarea declanșării procedurii de achiziție a unui teren proprietate privată în suprafață de 1698 mp., situat în sat Pietroasele, comuna Pietroasele, în scopul implementării proiectului „Valorificarea potențialului turistic natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a județului Buzău”;

14. Proiect de hotărâre nr. 147/2023 pentru aprobarea participării Județului Buzău în proiectul „Geoparcul Laborator Viu: Infrastructură verde și dezvoltare durabilă”, în calitate de partener, finanțat prin Programul „Interreg Next Black Sea”;

15. Proiect de hotărâre nr. 148/2023 pentru aprobarea fișei proiectului «Amenajarea infrastructurii turistice specifice și de promenadă în scopul valorificării potențialului turistic al punctului de interes „Dealul Murătoarea” din stațiunea balneoclimaterică Sărata Monteoru – Județul Buzău» ce urmează a fi promovat spre finanţare nerambursabilă în cadrul PR Sud-Est 2021-2027;

16. Proiect de hotărâre nr. 149/2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Glodeanu Sărat în cadrul Asociației;

17. Proiect de hotărâre nr. 150/2023 pentru aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău ;

18. Proiect de hotărâre nr. 151/2023 pentru aprobarea unor modificări în numărul total de posturi pe categorii, organigrama și statul de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;

19. Proiect de hotărâre nr. 152/2023 privind modificarea unor anexe la Monografia economico-militară a judeţului Buzău;

20. Proiect de hotărâre nr. 153/2023 pentru aprobarea reluării procedurii de achiziție sectorială – licitație publică deschisă pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate pentru grupa de trasee (lotul) 5 din Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate 2023-2028;

21. Proiect de hotărâre nr. 154/2023 pentru aprobarea acordării titlului de „Cetățean de onoare al Județului Buzău” doamnei Vlioncu Elena ;

22.Proiect de hotărâre nr. 155/2023 pentru aprobarea acordării titlului de „Cetățean de onoare al Județului Buzău” domnului Surlaru Emil;

 

II. INFORMARE privind încheierea unui nou contract de management pentru perioada 15.06.2023 – 14.06.2028 cu managerul Bibliotecii judeţene „V. Voiculescu” Buzău.

 


Categorii: Actual, Comunitate, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*