Eveniment, joi, la Consiliul Județean Buzău

26 iulie 2022 | 0 comentarii |

După ședința ordinară de joi, aleșii județului vor participa la premierea elevilor care au obținut media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat și la acordarea unei Diplome de excelență lui Cătălin Moroșanu.

 

Consilierii județeni au fost convocați, joi, începând cu ora 10.00, pentru a aproba proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi a ședinței ordinare din această lună a miniparlamentului județului. Președintele CJ Buzău, Petre Emanoil Neagu, supune aprobării aleșilor 17 propiecte de hotărâre, majoritatea referitoare la rectificări bugetare ale unor instituții din subordine, dar și unele privind concesionarea unor terenuri, stabilirea nivelului unor cheltuieli și a baremului de dotări specifice sistemului de protecție a copilului din unitățile de asistență socială din cadrul DGASPC, precum și a sumelor aferente drepturilor sociale pentru o categorie de copii/elevi/tineri cu cerințe educaționale speciale.

La finalul ședinței, Președintele Consiliului Județean, Petre Emanoil Neagu, îi va acorda o Diplomă de Excelență lui Cătălin Moroșanu, sportivul care a contribuit la organizarea, în Buzău, a celei de a XV-a ediții a Galei K1 – „Dynamite Fighting Show”, cu participare internațională, și la desfășurarea unei campanii anti-bullying în mai multe licee și școli din județ, în cadrul căreia copiii au fost ajutați să se apropie între ei prin sport, care pe lângă faptul că îi ajută să crească sănătos, le conferă și încrederea de care au nevoie pentru a face față oricăror răutăți sau greutăți.

 

Un moment special la care sunt invitați aleșii județului este dedicat premierii elevilor care au obținut anul acesta media 10 la Evaluarea Națională și la Bacalaureat, cu câte 3.500 de lei.

Cei 9 elevi care obținut 10 la Evaluarea Națională provin de la Colegiul Național „B.P. Hasdeu” (2), Școala Gimnazială „Aviator Mircea T. Bădulescu” (2), Școala Gimnazială nr. 11 (2), Școala Gimnazială nr. 1 Rm. Sărat (2) și Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret”. Cei patru absolvenți care au obținut media 10 la Bacalaureat sunt, toți, absolvenți ai Colegiului Național „B.P. Hasdeu”.

Un premiu special, de 3.000 de lei, îi va fi acordat unui elev aflat în sistemul județean de protecție a copilului, care a avut rezultate foarte bune la învățătură și a obținut media 9,60 la Bacalaureat, dar și medii anuale peste 9,60 la Colegiul Pedagogic „Spiru C. Haret” Buzău.

 

I.PROIECTE DE HOTĂRÂRE 

1.Proiect de hotărâre nr. 162/2022 privind execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul II 2022 pe cele două secțiuni; 

2.Proiect de hotărâre nr. 163/2022 pentru aprobarea rectificării a V-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2022;

3.Proiect de hotărâre nr. 164/2022 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău; 

4.Proiect de hotărâre nr. 165/2022 pentru aprobarea rectificării a II – a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Teatrului „George Ciprian” Buzău; 

5.Proiect de hotărâre nr. 166/2022 pentru aprobarea rectificării a II – a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Muzeului Județean Buzău; 

6.Proiect de hotărâre nr. 167/2022 pentru aprobarea rectificării a IV – a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

7.Proiect de hotărâre nr. 168/2022 privind darea în administrarea Consiliului Local al comunei Țintești a unor tronsoane din drumurile județene DJ 203D și DJ 204D, situate în intravilanul satelor Maxenu și Țintești, comuna Țintești;

8.Proiect de hotărâre nr. 169/2022 privind darea în administrarea Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău a unui tronson din drumul județean DJ 220, situat în intravilanul comunei Poșta Câlnău;

9.Proiect de hotărâre nr. 170/2022 privind aprobarea concesionării terenului aparținând domeniului public al județului Buzău  situat în, comuna Săgeata – punct Bentu, județul Buzău, prin licitație publică;

10.Proiect de hotărâre nr. 171/2022 pentru aprobarea fișei proiectului „Valorificarea potențialului turistic natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a județului Buzău” ce urmează a fi promovat spre finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2021-2027 – formă actualizată II;

11.Proiect de hotărâre nr. 172/2022 pentru aprobarea completării Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 121/2022 privind aprobarea solicitării de trecere a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului în domeniul public al Județului Buzău;

12.Proiect de hotărâre nr. 173/2022 pentru stabilirea nivelului unor cheltuieli și a baremului de dotări specifice sistemului de protecție a copilului din unitățile de asistență socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, precum și a sumelor aferente drepturi sociale pentru o categorie de copii/elevi/tineri cu cerințe educaționale speciale din unitățile de învățământ special;

13.Proiect de hotărâre nr. 174/2022 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele ordinară, respectiv extraordinară din data de 04.08.2022;

14.Proiect de hotărâre nr. 175/2022 pentru aprobarea documentelor aferente procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea „DOMENII PREST SERV” SRL Buzău;

15.Proiect de hotărâre nr. 176/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 44/2022 privind aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiunii unor activități către Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău precum și aprobarea tarifelor/prețurilor pentru prestațiile societății în baza contractelor de delegare a gestiunii pentru anul 2022;

16.Proiect de hotărâre nr. 177/2022 privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu și a tarifelor de călătorie la bilete și abonamente pe trasele județene cod 080 Buzău Autogara Sud – Vintileanca și cod 082 Buzău Autogara Sud – Clondiru;

17.Proiect de hotărâre nr. 178/2022 acordarea de premii de excelență pentru elevii cu rezultate deosebite la examenele naționale de evaluare și Bacalaureat sesiunea 2022.

II.RAPOARTE, INFORMĂRI 

1.Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor ianuarie -iunie 2022;

2.Informare privind rezultatul evaluării anuale a managementului la Biblioteca județeană „Vasile Voiculescu” Buzău;

3.Acordarea Diplomei de Excelență domnului Moroșan Cătălin.

 


Adaugati un comentariu


 

*