Noi stimulente pentru medicii care vin să profeseze în SJU Buzău, supuse aprobării în ședința ordinară a Consiliului Județean

Președintele Consiliului Județean Buzău a convocat aleșii în şedinţă ordinară pe data de 31 mai 2023, la ora 10:00, la sediul Consiliului Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48 – sala Dimitrie Filipescu.

 

Pe ordinea de zi sunt 20 de proiete de hotărâre, cele mai multe vizând rectificări bugetare, acordarea de subvenții pentru activități de asistență socială, dar și aprobararea unor investiții și proiecte finanțate prin PNRR, modificarea unor state de funcții ale instituțiilor din subordinea CJ și acordarea unui nou titlu de „Cetățean de onoare al județului”, pictorului Valeriu Șușnea.

Două dintre proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi vizează Spitalul Județean de Urgență, care funcționează în subordinea Consiliului Județean.

Unul dintre acestea vizează „aprobarea documentației tehnico – economice – faza Proiect Tehnic, a bugetului proiectului „Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău, în contextul Pandemiei cauzate de COVID – 19” – forma actualizată, precum și reaprobarea indicatorilor tehnico – economici”.

 

Prin cel de-al doilea proiect cu impact asupra SJU Buzău, privindmodificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 95/2022 pentru acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău – formă actualizată”, se stabilesc sumele și categoriile de personal care vor primi bonificații:

a) medici nou angajați în secțiile deficitare – 6 luni – două salarii minim brut /lunar;

b) personal medico-sanitar și auxiliar sanitar – cel mult două salarii minim brute;

c) personal de specialitate – TESA – un salariu minim brut de cel mult două ori într-un an bugetar..

Începând cu exercițiul bugetar 2024, aceste sume vor fi prevăzute ca atare în bugetul județului și respectiv al Spitalului Județean de Urgență Buzău.

 

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1. Proiect de hotărâre nr. 113/2023 privind aprobarea contului de execuție a exercițiului bugetar al Județului Buzău pe anul 2022;

2. Proiect de hotărâre nr. 114/2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2022 – formă actualizată 4;

3. Proiect de hotărâre nr. 115/2023 pentru aprobarea rectificării a IV-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2023;

4. Proiect de hotărâre nr. 116/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat;

5. Proiect de hotărâre nr. 117/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

6. Proiect de hotărâre nr. 118/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 95/2022 pentru acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău – formă actualizată;

7. Proiect de hotărâre nr. 119/2023 pentru stabilirea și aprobarea plății unor recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău de persoane fizice;

8. Proiect de hotărâre nr. 120/2023 privind aprobarea acordării de subvenții pentru activități de asistență socială de la bugetul Județului Buzău în anul 2023, conform Legii nr. 34/1998;

9. Proiect de hotărâre nr. 121/2023 privind aprobarea/respingerea acordării de sume cu titlu de finanţare nerambursabilă unor persoane juridice conform Legii nr. 350/2005, de la bugetul Județului Buzău în anul 2023;

10. Proiect de hotărâre nr. 122/2023 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de partener al Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Buzău pentru organizarea și desfășurarea ediției a XI-a a Proiectului „Măgura Art”, iulie 2023;

11. Proiect de hotărâre nr. 123/2023 pentru aprobarea promovării proiectului „Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta C15: Educație, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi;

12. Proiect de hotărâre nr. 124/2023 privind aprobarea documentației tehnico – economice – faza Proiect Tehnic, a bugetului proiectului „Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău, în contextul Pandemiei cauzate de COVID – 19” – forma actualizată, precum și reaprobarea indicatorilor tehnico – economici;

13. Proiect de hotărâre nr. 125/2023 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al județului Buzău a unei construcții amplasate pe terenul aflat în proprietatea publică a județului Buzău, situat în orașul Pătârlagele;

14. Proiect de hotărâre nr. 126/2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 289/2022 privind stabilirea destinației imobilului proprietate publică a județului Buzău aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Horticolei, nr. 56;

15. Proiect de hotărâre nr. 127/2023 pentru completarea componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Buzău;

16. Proiect de hotărâre nr. 128/2023 pentru actualizarea componenței și a Regulamentului de organizare si funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a Județului Buzău;

17. Proiect de hotărâre nr. 129/2023 privind modificarea nivelului unor posturi din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

18. Proiect de hotărâre nr. 130/2023 pentru revocarea/validarea unui membru de drept al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău;

19. Proiect de hotărâre nr. 131/2023 pentru aprobarea titlului „Cetățean de onoare al județului Buzău” domnului Valeriu Șușnea.

20. Proiect de hotărâre nr. 111/2023 pentru stabilirea unor măsuri privind desfășurarea procedurii de achiziţie sectorială – licitație publică deschisă pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru grupele de trasee rămase neatribuite din Programul județean de transport aferent județului Buzău, cu valabilitate 2023 – 2028;

 

 


Adaugati un comentariu


 

*